Зведений план основних заходів бібліотек України для юнацтва, молоді на 2024 рік

Зведений план основних заходів бібліотек України для юнацтва, молоді на 2024 рік / укладачки: Н. Паянок, А. Прус ; ред. : К. Тишкевич ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ, 2024. – 68 с. – електрон. аналог друк. вид. : режим доступу: http://www.4uth.gov.uа.

«Зведений план основних заходів бібліотек України для юнацтва, молоді на 2024 рік» складається з чотирьох розділів: «Заходи із підвищення професійної компетенції бібліотекарів», «Соціокультурна діяльність бібліотек», «Науково-дослідна робота бібліотек», «Видавнича діяльність бібліотек України для
юнацтва/молоді».
Матеріал систематизовано у хронологічному порядку відповідно до алфавітної послідовності назв бібліотек.
Розраховано на бібліотечних фахівців, користувачів бібліотек.