ЗНО: починай готуватись сьогодні. Українська мова

Рідна мова – це мова, яку першою засвоює дитина, і саме вона залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов’язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями,  вона залучає нас  до історичного минулого.

Мова існує в суспільстві – у своєму національному середовищі – як складне багатогранне явище.  Тому вивчати її треба всебічно, цілісно, в сукупності всіх її граней, виявів, на доступному рівні для учнів різних вікових груп і типів шкіл.

Українська мова нам необхідна для спілкування в суспільстві, тому ми повинні грамотно висловлювати власні думки, а для цього необхідно вчитися.

Уроки рідної мови  в школі повинні закласти міцний грунт лінгвістичної системи підготовки  учнів, розкрити їм безмежні скарби  рідного слова, сформувати особистість, яка відзначалася б свідомим ставленням до рідної мови, високою культурою мовлення.

Підготовку  до ЗНО учням необхідно розпочинати заздалегідь, а не в останні кілька місяців. Тобто потрібно постійно вчитися й повторювати програмний матеріал.  Комплексне опрацювання мовного матеріалу в процесі підготовки старшокласників до ЗНО дає змогу  залучити учнів до активної діяльності, а вчитель отримує реальну можливість систематизувати й поглибити учнівські знання, забезпечити ефективну та якісну підготовку своїх вихованців до складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Кожен українець повинен знати рідну мову. А знання української необхідно вдосконалювати все життя, упродовж якого вони дадуть безліч можливостей дізнаватися про мову щось нове.

Людина, яка володіє виразною та грамотною мовою, може багато чого досягти у своєму житті.

 

Українська мова та література. Підготовка до ЗНО [Текст] : тема номера // Українська мова та література. — 2019. — № 3 (907). — С. 4-89.

 

 

 

 

 

 

Українська мова. Click-навчання. 7 клас [Текст] : Посібник // Українська мова та література. Бібліотека. — 2021. — № 1 (169). — 170 с. — Бібліогр.: с. 142-143 (24 назви).

Анотація

граматика, вигук, частини мови, фемінітиви, двоїна, іменник, плеоназм, дієслово, пароніми, службові частини мови

 

 

 

Бас-Кононенко, О. В.
Вимовні норми як мірило милозвучності української мови (на матеріалі орфоепічних словників) [Текст] / О. В. Бас-Кононенко // Українська мова. — 2019. — № 1(69). — С. 103-114. — Бібліогр. в кінці ст. (19 назв).

 Анотація

– усне мовлення, вимовні норми, орфоепічний словник, милозвучність (евфонія).

 

 

 

Білецька, О. І.
 Українська мова [Текст] : збірник тестових завдань для підготовки до ЗНО і ДПА: за чинною програмою 2021 / О. І. Білецька. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. — 336 с.

 

 

 

 

 

Білецька, Олена Іванівна.
 Українська мова [Текст] : Тренажер для підготов. до ЗНО і ДПА : за чинною програмою ЗНО / Олена Іванівна Білецька. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. — 96 с. — (Зовнішнє незалежне оцінювання).

 

 

 

 

 

Бойко, Наталія.
Формування предметних компетентностей у процесі підготовки до ЗНО / Наталія Бойко // Дивослово. — 2018. — № 1. — С. 10-16.

 Анотація

У статті подано кілька тематичних добірок завдань з української мови, які є частиною майбутнього посібника з підготовки до ЗНО. Зокрема представлено теми «Вставні слова» та «Відокремлені обставини». Актуальні рубрики «Антисуржик», «Фразеологія», «Пароніми» наповнені оригінальними прикладами і завданнями. До кожної теми подано вправи з ключами і цікаві тексти з потужним виховним, дослідницьким та комунікативним потенціалом.

 

 

Бондаренко, Н.
Виховання громадянськості старшокласників на уроках української мови [Текст] / Н. Бондаренко // Дивослово. — 2019. — № 3. — С. 2-6. — Бібліогр.: с.6 (11 назв).

 

 

 

 

 

Габорак, В. І.
Мовленнєвий етикет українців : Цикл уроків розвитку мовлення. 10 клас / В. І. Габорак // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2020. — № 16-18 (596-598). — С. 27-40. — Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).

Анотація

Урок 1. Привітання та звертання українців.
Урок 2. Етикет знайомства. Культура діалогу й телефонної розмови.
Урок 3. Вдячність, вибачення. Мовний етикет у транспорті.
Урок 4. Компліменти.

 

 

Кацалап, С. М.
Педагогічні інновації в шкільній мовно-літературній освіті [Текст] / С. М. Кацалап // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2020. — № 1-3 (581-583). — С. 4-13. — Бібліогр. у кінці ст. (13 назв).

 Анотація

– технологія розвитку критичного мислення; ігрові технології навчання; технологія інтерактивного навчання, особистісно орієнтованого навчання, проблемного навчання; проєктна технологія; інформаційно-комп’ютерні технології;

– урок-квест у 5 кл. Тема. Зірка Мезатюк. “Таємниця козацької шаблі” – пригодницька повість;

– літературна гра. Тема. Дума “Маруся Богуславка”.

 

 

Коваль, Н.
Фемінітиви. Матеріали до занять. 9-11 класи [Текст] / Н. Коваль // Українська мова та література. Бібліотека. — 2019. — № 3 (163). — С. 144 с. — Бібліогр.: с.138-141 (67 назв); //Зарубіжна література. Бібліотека. – 2019. – №2 (110).

 Анотація

Фемінітиви (слова жіночого роду, альтернативні аналогічним поняттям чоловічого роду): історичний дискурс; мова і гендерна чутливість; класифікатор професій і фемінітиви; творення фемінітивів; фемінітиви іншомовного походження.

 

 

Криськів, Мирослава.
Видно пана по халявах. Як усунути порушення мовних норм? / Мирослава Криськів // Українська мова та література. — 2020. — № 6 (922). — С. 56-68. — Бібліогр. в кінці ст. (14 назв).

Анотація

Використання елементів чужої мови (інтерференція), причини такого явища та способи проникнення в українську мовленнєву практику

 

 

 

Кулик, Олена.
 Навчання української мови здобувачів загальної середньої освіти з використанням технології стимулювання мовленнєвої активності [Текст] / Олена Кулик // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 11. — С. 3-8. — Бібліогр. в кінці ст. (16 назв).

 

 

 

 

 

Литвин, Любов.
 Опановуємо найголовніші зміни в сучасній редакції Українського правопису [Текст] / Любов Литвин // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 11. — С. 9-15. — Бібліогр. в кінці ст. (11 назв).

 

 

 

 

 

Москічова, Ірина.
Технологія проєктного навчання : Одна з модифікацій продуктивного навчання / Ірина Москічова // Українська мова та література. — 2020. — № 9-10 (925-926). — С. 84-88.

 

 

 

 

 

Сидоренко, М. В.
За крок до ЗНО. Узагальнення знань з української мови [Текст] / М. В. Сидоренко. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2020. — 48 с.

Анотація

Мета цього навчального посібника — допомогти майбутнім абітурієнтам методами порівняння, зіставлення, тестування актуалізувати та систематизувати знання з української мови. Тести складено у простій, доступній формі, переважно за тематичним принципом. Наприкінці видання є відповіді до тестів.

У посібнику звертається увага насамперед на ключові питання програми ЗНО. Книжка стане у пригоді також учням 5-10 класів під час вивчення відповідних тем.

 

 

 

Цінько, С.
 Розвиток критичного мислення старшокласників на уроках української мови [Текст] / С. Цінько // Дивослово. — 2017. — № 4. — С. 19-22. — Бібліогр.: с.22 (3 назв).

 

 

 

 

 

Ющук, І.
Оновлений правопис [Текст] / І. Ющук // Дивослово. — 2020. — № 1. — С. 27-30.

 

 

 

 

 

 

Ющук, Іван Пилипович.
Логічна впорядкованість української мови : тема номера / Іван Пилипович Ющук // Бібліотечка “Дивослова”. — 2020. — № 5-6. — С. 2-72.

 Анотація

Ющук Іван Пилипович – кандидат філологічних наук, професор, член Національної спілки письменників України, лауреат премії ім. Бориса Грінченка – автор підручників та посібників з вивчення української мови.

 

 

 

Яковенко, Л. М.
Лінгвістичний турнір “Ну що б, здавалося, слова…” : 10-11 класи / Л. М. Яковенко // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2020. — № 7-9 (587-589). — С. 72-76.