ЗНО: починай готуватись сьогодні. Математика.

Сфера впливу сучасної математики дійсно неосяжна. Математичні методи виявилися універсальними і часто виявляються однаково придатними й ефективними у фізиці, біології, медицині, економіці, соціології, психології тощо.
Світовий досвід довів, що в ХХІ столітті розвиток конкурентоспроможних наукових технологій можуть забезпечити лише науковці-дослідники, інженери, технологи з міцною природничо-математичною освітою, які здатні миттєво зрозуміти і опанувати сучасні теоретичні основи новітніх розробок. Серед наук, що є справжнім каталізатором науково-технічного прогресу, важлива роль належить математиці.

Варто зазначити, що 2020-2021 навчальний рік в Україні оголосили роком математики, відповідно до Указу Президента України. Основними причинами такого нововведення названо те, що кожна молода людина має володіти базовими математичними навичками, а країни, які планують посилити свій потенціал, як правило вводять обовязковий іспит з математики.

З 2021 року випускників шкіл очікують нововведення: вони обов’язково складатимуть ДПА з математики у формі ЗНО.

Сертифікаційна робота з математики міститиме два рівня – рівень стандарт та профільний рівень, тобто буде легший і складніший рівень, залежно від потреб випускника.

Основними компонентами підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики є:

  • володіння фактичним матеріалом з основних тем і розділів шкільного курсу математики, сформованість основних знань, умінь, навичок, логічної культури;
  • психолого-педагогічний аспект, що включає сформованість вольових рис характеру, емоційної врівноваженості, моральної підготовки.

Обидва компоненти однаково важливі, оскільки відомо, що емоційний стан, нестриманість, особливості темпераменту можуть негативно позначитися на результатах ЗНО.

Готуватися до ЗНО необхідно під час навчального процесу. Бажано включати в підготовче навчання тестові завдання різних форм: тести множинного вибору, альтернативні тести, перехресного вибору, завдання з короткою відповіддю та розгорнутою відповіддю, аналогічні до тих, які зустрічаються на зовнішньому незалежному оцінюванні.

Упевнено учні будуть  себе почувати, якщо матимуть глибокі знання з математики, вільно володітимуть фактичним матеріалом. Тому головну увагу слід приділяти математичній підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Математика [Текст] : Збірник тестових завдань для підготовки до ЗНО 2021 : за чинною програмою ЗНО / уклад. : А. М. Капіносов, Г. В. Гап’юк, Я. Т. Гринчишин та ін. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. — 208 с.

 

 

 

 

Про Премію Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : Пост. Верх. Ради України від 29 січ. 2021 р. № 1157 // Голос України. — 2021. — № 21. — С. 3.

 

 

 
 

Біла, Н. С.
Функції. Завдання для підготовки до ЗНО / Н. С. Біла // Математика в школах України (Основа). — 2020. — № 4-6 (628-630). — С. 17-24.

 Анотація

Вивчення функцій, їх властивостей, побудова графіків функцій, диференціювання й інтегрування функцій надзвичайно важливі при підготовці до складання ЗНО з математики.

 

Васильєва, Д. В.
Методологічні засади реалізації аксіологічного підходу до навчання математики в школі [Текст] / Д. В. Васильєва // Український педагогічний журнал. — 2016. — № 2. — С. 42-49.

 

 

 

 

Желтуха, Т. В.
Розв’язування задач на знаходження найбільшого або найменшого значення функції. Заняття спецкурсу “Готуємось до ЗНО з математики” / Т. В. Желтуха // Математика в школах України (Основа). — 2020. — № 4-6 (628-630). — С. 25-30. — Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).

 

 

 

 

Крикун, Н.
Мобільне навчання. Використання сучасних ґаджетів при вивченні математики [Текст] / Н. Крикун, Г. Бровко // Математика в рідній школі. — 2018. — № 6. — С. 30-32. — Бібліогр.: с.32 (6 назв).

 Анотація

– провідна технологія мобільного навчання byod і використання вчителем та учнями мобільного додатку “KM Mediabookshelf”

 

Манько, Л. А.
Методичні рекомендації для підготовки учнів до ЗНО / Л. А. Манько // Математика в школах України (Основа). — 2020. — № 4-6 (628-630). — С. 41-43.

Анотація

Про підвищення якості математичної підготовки учнів, формування в учнів математичної культури записів, застосування на уроках тестових форм завдань із використанням самооцінювання та взаємооцінювання.

 

Мартиненко, М.
Математика навколо нас [Текст] / М. Мартиненко, О. Мазур // Математика в рідній школі. — 2017. — № 2. — С. 44-48.

 Анотація

Історія кафедри вищої математики ім. проф. В.Можара Національного університету харчових технологій

 

Нізевич, Альона.
Страх математики – міф чи реальність? [Текст] / Альона Нізевич // Математика в рідній школі. — 2020. — № 4. — С. 42-44.

 

 

 

 

Псатій, Алла.
Від минулого до сьогодення. Історія чисел, їх види. Системи числення / Алла Псатій, Валентина Сліпченко // Математика. — 2020. — № 6 (882). — С. 8-15. — Бібліогр. в кінці ст. (2 назви).

 

 

 

 

Псатій, Алла.
Мотиваційний рецепт : Як стимулювати учнів до знань протягом дистанційного навчання / Алла Псатій // Математика. — 2020. — № 9-10 (885-886). — С. 62-73. — Бібліогр.: с. 68 (3 назви).

 

 

 

 

Свєтлова, Т. В.
Організація дистанційного навчання математики / Т. В. Свєтлова // Математика в школах України (Основа). — 2020. — № 13-15 (637-639). — С. 4-10. — Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).

 

 

 

 

Сліпченко, Валентина.
Освіта на самоізоляції. Огляд проблем організації дистанційного навчання / Валентина Сліпченко // Математика. — 2020. — № 7-8 (883-884). — С. 46-51. — Бібліогр. с. 49 (3 назви).

 

 

 

 

Сліпченко, Валентина.
Online Test Pad : Сервіс-помічник у реалізації дистанційного навчання / Валентина Сліпченко // Інформатика. — 2020. — № 9-10 (777-778). — С. 38-51.

 

 

 

 

Юрченко, Олена.
Практичні поради для учнів. Як підготуватись до ЗНО з математики [Текст] / Олена Юрченко // Сучасна освіта. — 2019. — № 5 (149). — С. 14-15.