Знання для майбутньої професії

У житті кожної людини не так вже й багато ситуацій, коли доводиться здійснювати глобальний вибір, який впливає на всю подальшу долю.

Один з них молодим людям доводиться робити ще у школі. Це вибір майбутньої професії.

Щороку перед практично всіма випускниками шкіл України постають питання: «Ким бути?», «Яку професію обрати?», «До якого закладу вступити?», «Які іспити обрати?». І це закономірно, бо одне з найважливіших питань у житті людини – питання правильного вибору професії. Це надзвичайно актуально в умовах мінливої сучасної економічної ситуації.

І віднестися до цього вибору потрібно як до початку нового цікавого життєвого етапу, а не як до необхідності.

Яку професію обрати – одне з головних завдань у житті кожної людини. З причини незнання правил вибору професії, ситуації на ринку праці, відсутності практичного досвіду професійної діяльності близько 40% молодих людей обирають професію, яка не відповідає їх інтересам, нахилам та вподобанням. Особливо значущою є проблема набуття учнями адекватних знань про певний рід професійної діяльності, власні можливості оволодіння нею.

Людині, що обирає свій професійний життєвий шлях, потрібно розібратися у величезній різноманітності сучасних професій, зрозуміти їх зміст і реально оцінити свої можливості, здібності, інтереси.

Людина може бути по-справжньому щаслива лише тоді, коли знайде свою улюблену справу, коли житиме, творитиме в оточенні, яке імпонуватиме їй. Головне – обрати свою майбутню професію повинні ви самі. Свідомо, упевнено й безповоротно. Тільки знаючи особистий інтерес до професії, власні здібності, покликання, індивідуальні фізичні й психологічні особливості, потреби суспільства в кадрах, ви зможете сподіватися на успіх.

 

5 питань, які допоможуть вибрати професію. Які ІТ-професії будуть найбільш затребувані через 5 років [Текст] // Сучасна освіта. — 2019. — № 9 (153). — С. 17-19.

 

 

 

 

 

Професії в залізничній галузі [Текст] // Сучасна освіта. — 2019. — № 11 (155). — С. 14-17.

 

 

 

 

 

Професії, пов’язані з текстом: журналіст, сценарист, письменник… [Текст] // Сучасна освіта. — 2019. — № 3 (147). — С. 16-18.

 

 

 

 

 

Профорієнтація у закладах П(ПТ)О : тема номера // Профтехосвіта. — 2020. — № 2. — С. 8-48. — Бібліогр. в кінці ст.

Анотація

Вибір чи нав’язування? Профорієнтаційна діяльність у професійній освіті в умовах змін;

Робота з конкретною особистістю. Віктор Василиненко про сучасний підхід до профорієнтаційної роботи;

Вибір і кар’єра. Розвиток профорієнтаційних компетенцій педагогів ЗП(ПТ)О;

Супутник учня. Психолого-педагогічний супровід у профорієнтаційній діяльності.

 

 

Хто ближче всіх до зірок? 9 космічних професій [Текст] // Сучасна освіта. — 2019. — № 7 (151). — С. 17.

 

 

 

 

 

 

Вербицька, Анна.
Співпраця “університет – бізнес”: проблеми та перспективи / Анна Вербицька, Наталія Холявко // Проблеми і перспективи економіки та управління. — 2020. — № 1 (21). — С. 46-52. — Бібліогр. в кінці ст. (12 назв).

 Анотація

Відзначено перспективність поглиблення досліджень за моделлю Quadruple Helix (держава-бізнес-вища освіта-громадськість)

 

 

Кмін, Анастасія.
Молодь обирає військові професії / Анастасія Кмін // Офіцер України. — 2019. — № 9-10. — С. 18-21.

 

 

 

 

 

Колесник, А.
Професійне самовизначення : Курс для старшокласників [Текст] / А. Колесник // Школа. — 2019. — № 2. — С. 32-45. — Бібліогр.: с.43 (16 назв).

Анотація

– курс із професійного самовизначення, який складається із 6 занять

– опитувальник “Визначення спонукань вибору професії”

 

 

Куніцкий, І. С.
Туризм – ким можна стати в цій сфері [Текст] / І. С. Куніцкий // Сучасна освіта. — 2019. — № 12 (156). — С. 18-19.

Анотація

Перелік можливих занять для фахівця в галузі туризму.

Як і де вчитися і працювати у напрямку 242 “Туризм”, на яких спеціальностях вчитися.

 

 

Маринченко, Є.
Професійне навчання кваліфікованих робітників. Інноваційний підхід [Текст] / Є. Маринченко // Профтехосвіта. — 2019. — № 12 (132). — С. 2-5. — Бібліогр.: с.5 (8 назв).

 

 

 

 

Мартинюк, Веронія.
Вплив регіонального ринку праці на якість підготовки молоді до професійної діяльності / Веронія Мартинюк, Галина Станко // Професійна освіта. — 2020. — № 3. — С. 54-57. — Бібліогр. в кінці ст. (11 назв).

 Анотація

Динаміка попиту і пропозиції на ринку праці для випускників ЗПТО. Визначено стратегічну мету взаємодії ринку праці та ринку надання освітніх послуг системи ЗПТО на регіональному рівні. На прикладі Чернівецької області.

 

 

Нагнибіда, М. М.
Профорієнтаційна діяльність з обдарованими дітьми: світовий досвід [Текст] / М. М. Нагнибіда // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2019. — № 2 (73). — С. 83-89. — Бібліогр.: с.88-89 (18 назв).

Анотація

– професійне самовизначення, профадаптація, ринок праці, профорієнтаційна діяльність в рамках шкільної освіти (США, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія, Канада)

 

 

Онищенко, Генадій.
Профдіагностичне тестування – шлях до успішного професійного вибору / Генадій Онищенко // Безпека життєдіяльності. — 2019. — № 1. — С. 36-37.

 

 

 

 

 

Петренко, Ольга.
Профорієнтаційна діяльність бібліотек для дітей: нові виклики і орієнтири / Ольга Петренко // Бібліотека у форматі Д°. — 2020. — № 1. — С. 17-19.

 

 

 

 

 

Скрипник, Л.
Профорієнтація у виборі професії [Текст] / Л. Скрипник, О. Копша // Проф. освіта. — 2018. — № 4. — С. 49-51. — Бібліогр.: с.51 (6 назв).

 Анотація

Питання професійного відбору учнівської молоді на прикладі роботи профорієнтаційного центру Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею

 

 

Сухенко, Т. В.
Як обрати професію майбутнього [Текст] : посібник з профорієнтації для молоді віком від 13 до 80 / Т. В. Сухенко. — 2-е вид., допов. та переробл. — Харків : Фоліо, 2019. — 96 с.

Анотація

Цей методичний посібник є результатом п‘ятирічного досвіду тренінгів з вибору професії. У ньому пропонується покроковий алгоритм, що пояснює, як розширити знання людини про себе і про світ професій для того, щоб зробити усвідомлений професійний вибір. Численні коучингові питання у виданні дозволяють читачеві крок за кроком шукати відповіді і всередині себе, і ззовні.

Книжка стане у нагоді підліткам, студентам, психологам, тренерам, вчителям, батькам, а також усім тим, для кого є актуальним питання зміни професії або напряму діяльності. Видання може використовуватися і як посібник для самостійної роботи, і як методичний матеріал до тренінгу.

 

 

Тригубка, Н. А.
Профорієнтаційна робота в закладах загальної середньої освіти [Текст] / Н. А. Тригубка, О. М. Вакарчук // Таврійський вісник освіти. — 2019. — № 2 (66). — С. 141-146. — Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).

 

 

 

 

 

Уличний, І. Л.
Психолого-педагогічне проектування профорієнтаційної роботи із старшокласниками в процесі профільного навчання [Текст] / І. Л. Уличний // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 178. — С. 201-206. — Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).

 

 

 

 

Шевчук, Альбіна.
Професії майбутнього. Частина перша: компетентності XXI століття / Альбіна Шевчук // Колосок. — 2020. — № 11. — С. 40-45.

Анотація

емоційний інтелект, форсайт, професії майбутнього