Знай свої права

Знай свої права : до 75-річчя ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини : бібліогр. список. Вип. 5 / [уклад. Ю. Круть ; ред. : І. Новоселецька, Т. Тарасюк] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ, 2023. – 12 с.

У бібліографічному списку подано перелік законодавчих документів,
книг, статей з періодичних видань, електронних ресурсів та фільмографію
про права людини під час війни.