Живопис. Техніки малярства

75.02(075.8)

Г97  Гуцул, І.А.

Живопис. Техніки малярства [Текст] : навч.-метод. посіб. / І.А. Гуцул, І.В. Лашко, О.В. Бучачий. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 126 с.

 

Навчально-методичний посібник відображає аспекти навчання живопису студентів художніх спеціальностей, спрямований на розширення, поглиблення й закріплення теоретичних знань з інших мистецтвознавчих курсів, формування у студентів глибокої теоретичної системи знань з основ живопису, розвитку особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, художньо-образного мислення, стимуляції творчого потенціалу.

У посібнику пропонується навчальна програма курсу, розгорнуті плани практичних занять, засоби діагностики з навчальної дисципліни, поради щодо виконання самостійної роботи з курсу, глосарій.