19/05

Загальні відомості про фонд та колекції

Сукупний бібліотечний фонд становить майже 350 тис. документів на різних носіях інформації. За своїм наповненням має універсальний характер.

         Підрозділи, що обслуговують користувачів літературою є:

  • відділ читальних залів (із зонами вільного доступу до фонду);
  • відділ абонементу (обслуговування за системою «сімейний абонемент»);
  • відділ періодичних видань (надання інформації за напрямками);
  • відділ літератури іноземними мовами (на 35 мовах народів світу);
  • відділ мистецтв (територія творчого розвитку);
  • відділ комплексного обслуговування користувачів ( за адресою: просп. Перемоги, 60).

 

Базовим підрозділом по роботі з фондом є відділ збереження та використання документних ресурсів.  Саме цей відділ забезпечує зберігання фонду відповідно до визначених вимог та циркуляцію документів серед відділів – фондоутримувачів за потребами користувачів.

       Багатогалузевий документний фонд відділу становить  понад 170 тис. примірників, які розміщені у двох приміщеннях.  

Окрім книжкових видань у відділі зберігаються аудіовізуальні, образотворчі матеріали, CD, DVD, відеокасети, ноти з усіх галузей знань.

     Поряд з цим, викликають зацікавленість також видання – велетні. Прикладом таких є найбільший за форматом документ 630 мм х 400 мм – Авдеенко А. Харьков.: Харьковский городской благотворительный фонд Ю. Сапронова, 2009.- 110с.: ил.

Однією з послуг, що надає відділ є  міжбібліотечний абонемент (МБА).