Як підготувати проектну пропозицію на конкурси європейських дослідницьких програм

61.1ЄС:001-025.12

Я44         Як підготувати проектну пропозицію на конкурси європейських дослідницьких програм [Текст] : метод. реком. / [уклад. І.І. Білан та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2019. – 80 с.

Представлене видання є своєрідним керівництвом для підготовки проектних пропозицій на конкурси європейських наукових та науково-технічних програм, насамперед, рамкових програм європейської комісії. В окремих розділах розглянуті підходи та принципи складання проектної заявки, пошуку партнерів для формування міжнародного консорціуму, питання захисту прав інтелектуальної власності, створеної під час виконання проектів, політика ЄС щодо відкритого доступу до результатів проектів, а також окремі розділи рамкових програм.

Книга розрахована на дослідників, представників промислового, управлінського, громадського секторів, малого та середнього бізнесу, зацікавлених у міжнародному співробітництві, аспірантів та молодих науковців.