Як користуватись бібліотекою

Пропонуємо ознайомитись з повним текстом Правил користування Державною бібліотекою України для юнацтва у форматі .pdf)

Витяг з правил користування
Державною бібліотекою України для юнацтва

1. Загальні положення

1.2. Правила регулюють відносини між Бібліотекою і користувачами Бібліотеки.

1.3. Бібліотечне обслуговування здійснюється через систему читальних залів, абонементів, та структурних підрозділів, що забезпечують    обслуговування електронними ресурсами.

2. Умови запису в Бібліотеку та перереєстрація користувачів

2.1. Бібліотека створює єдину електронну базу даних для  всього   читацького контингенту.

2.2.  Для запису до Бібліотеки фізичні особи всіх вікових категорій пред’являють паспорт, або документ, що посвідчує особу, та заповнюють реєстраційну картку (формуляр), в якій зазначають прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, місце проживання, освіту, контактний телефон.

2.3. Основною категорією користувачів Бібліотеки є юнацтво та молодь віком від 14 до 35 років. Особливою категорією обслуговування є учасники бойових дій (УБД) та їх родини.

2.4. Громадяни  віком до 14 років записуються в Бібліотеку на підставі документа одного з батьків, або особи під наглядом якої вони перебувають. Учні інтернатів пред’являють довідку з навчального закладу, або учнівський квиток.

2.5. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» бібліотекар відділу реєстрації надає інформацію щодо захисту даних користувача. Користувач власним підписом засвідчує письмову згоду на обробку його даних та внесення них до електронної бази реєстрації користувачів.

2.6. Бібліотекар відділу реєстрації знайомить користувача з «Правилами користування Бібліотекою». Зобов’язання виконувати діючі правила користувач підтверджує підписом.

2.7. У разі відсутності документа, що посвідчує особу, користувач має право отримати контрольний листок одноразового відвідування Бібліотеки.

Контрольний листок одноразового відвідування дає право на:

 • отримання інформації про склад бібліотечних фондів;
 • одноразове відвідування читального залу;
 • резервування документів на абонементах;
 • відвідування масових заходів;
 • користуватися послугою «експрес – доступ до мережі Інтернет» протягом 15 хвилин.

2.8. Користувачі, члени однієї сім’ї, мають право оформити формуляр сімейного читання (згідно «Положення про формуляр сімейного читання»).

2.9. Користувач бібліотеки отримує читацький квиток з власним шифром та штрих-кодом . Читацький квиток є платним. Даний квиток є єдиним документом на підставі якого здійснюється обслуговування користувачів Бібліотеки всіма структурними підрозділами.

2.10. Передавати читацький квиток іншим особам забороняється.

2.11. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всі  документи, що  були отримані в тимчасове користування на його підставі.

2.12. У випадку зміни своїх персональних даних користувач зобов’язаний повідомити про зміни чергового реєстратора Бібліотеки.

2.13. Щорічно, з початку поточного року, Бібліотека проводить перереєстрацію користувачів. Користувачі, які не пройшли перереєстрацію, Бібліотекою не обслуговуються.

3. Права користувачів

3.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання має право на бібліотечно – інформаційне обслуговування.

3.2. Іноземні громадяни та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, мають право на бібліотечне обслуговування, як і громадяни України.

3.3. Користувачі Бібліотеки мають право:

 • отримувати інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково – пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);
 • користуватися бібліотечними фондами в читальних залах і на абонементах Бібліотеки (згідно Правил відповідних структурних підрозділів);
 • отримувати консультаційну допомогу у пошуках та виборі джерел інформації, використовуючи у т.ч. електронний каталог та бази даних, що створює Бібліотека;
 • відбирати та попередньо замовляти документи з фонду бібліотеки, через персональний кабінет читача;
 • отримувати в тимчасове користування документи із фондів терміном, визначеним Бібліотекою, у залежності від забезпеченості документами;
 • одержувати інформацію з інших бібліотек, щодо складу їх фонду, наявності інформації та системи обслуговування завдяки засобам електронної комунікації;
 • користуватися іншими видами послуг, у т.ч. платними;
 • користуватися власними портативними комп’ютерами, що мають систему автономного живлення за умови невикористання звукових сигналів та без приєднання до локальної комп’ютерної мережі Бібліотеки;
 • брати участь у читацьких конференціях та інших заходах, що їх проводить Бібліотека.

3.4. При користуванні абонементом:

 • користувачі мають право одержати для опрацювання поза Бібліотекою одноразово не більше 5 документів;
 • користувачі, які тимчасово перебувають у зоні обслуговування Бібліотеки (ВПО, відрядження, лікування тощо) одержують одноразово не більше 1 документу.

Строки користування документами:

 • навчальна, програмна художня, галузева література – на 15 діб;
 • художня література – на 30 діб;
 • користуючись формуляром сімейного читання, дозволяється отримувати не більше 5 документів на кожного члена родини;
 • термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений на 10 діб, якщо на них відсутній попит інших користувачів, але не більше двох разів;
 • користувачі мають право виносити за межі Бібліотеки тільки документи, записані у читацькому формулярі.

3.5. При користуванні читальними залами:

 • документи з фонду читального залу для опрацювання поза Бібліотекою не видаються. Виносити їх забороняється;
 • кількість бібліотечних документів, що видаються у читальній залі не обмежена, але одноразово користувачеві видається не більше 5 документів, після повернення яких він може отримати наступні;
 • довідкові видання та документи, що знаходяться у фонді відділу збереження та використання документних ресурсів, а також  одержані через систему міжбібліотечного абонементу, видаються для користування лише у читальній залі;
 • рідкісні, цінні документи видаються під контролем працівника бібліотеки;
 • видача літератури в читальних залах припиняється за 15 хвилин до закінчення роботи Бібліотеки.

3.6. Послуга користування бібліотечною комп’ютерною технікою.

Бібліотека надає користувачам право користування комп’ютерною технікою на наступних засадах:

Безкоштовне користування комп’ютерною технікою на день:

 • в межах одної академічної години (45 хв.);
 • в межах 15 хв. експресс-доступу.

Отримання платних послуг на основі (Порядку надання платних послуг):

 • роздрук своїх документів;
 • сканування своїх документів;
 • додаткова академічна година користування комп’ютерною технікою.

3.7. Послуга доступу до Інтеренет мережі.

Доступ до Інтернет- мережі в Бібліотеці є безкоштовним та надається виключно користувачам бібліотеки.

Обов’язковою умовою користування Інтернет-мережею в межах Бібліотеки є додержання законодавства України стосовно публічного використання інформації.

Доступ до Інтернет-мережі здійснюється через:

 • стаціонарні комп’ютери бібліотеки;
 • WI-FI.

3.8. За консультацією щодо користування системою каталогів і картотек користувач звертається до чергового бібліографа.

3.9. Особи, які тимчасово перебувають у зоні обслуговування Бібліотеки (ВПО, відрядження, лікування, тощо) за умови запису до Бібліотеки мають право на бібліотечне обслуговування.

4. Обов’язки користувачів

4.1. Користувачі повинні дотримуватися чинних Правил користування Бібліотекою та підпорядковуватись графіку роботи Бібліотеки.

4.3. При відвідуванні Бібліотеки користувач пред’являє у відділі реєстрації (на філії – у відділі обслуговування) читацький квиток та одержує контрольний листок відвідування Бібліотеки. Залишаючи Бібліотеку, користувач повинен повернути контрольний листок працівнику відділу реєстрації та пред’явити йому отримані на абонементі документи.

4.4. У разі втрати читацького квитка користувач повинен повідомити  про це у відділ реєстрації Бібліотеки, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, і отримати дублікат читацького квитка.

4.5 Користувачі повинні дбайливо ставитися до книг, інших документних та інформаційних носіїв, майна та обладнання Бібліотеки. При одержанні документів читач повинен перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, повідомити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені у документах дефекти несе користувач.

4.8. Користувач, який втратив документ із фонду (у т.ч. одержані через міжбібліотечний абонемент), або завдав цьому документові непоправної шкоди, повинен замінити його аналогічним, чи документом, який буде визнаний Бібліотекою рівноцінним. Доцільність заміни та відшкодування визначається Комісією з оцінки документів (бібліотечний фонд) Бібліотеки.

4.9. За втрату або псування документа з фонду Бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, особа, під наглядом якої він перебуває.

4.10. Користувач зобов’язаний дбайливо ставитися до комп’ютерної техніки, програмного забезпечення і комп’ютерної інформації. При виникненні проблем у роботі з комп’ютерною інформацією він повинен звернутися до співробітників Бібліотеки.

4.11. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання баз даних створених Бібліотекою.

4.12. За псування майна Бібліотеки користувачі несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

4.13. У Бібліотеці забороняється:

 • відвідувати відділи обслуговування Бібліотеки у верхньому одязі;
 • вносити у відділи обслуговування сумки, портфелі, пакети, парасолі, папки, напої, продукти, а також твори друку та документи на інших носіях, які користувач приніс із собою;
 • голосно розмовляти в приміщеннях Бібліотеки, а також користуватися мобільними телефонами, звуковідтворюючими апаратами;
 • самостійно вносити зміни, виправлення, робити позначки у формулярі читача і контрольному листку;
 • робити позначки на каталожних картках, писати на них, а також переставляти або виймати їх з каталогів і картотек;
 • при користуванні бібліотечними комп’ютерами змінювати, або самостійно встановлювати інше програмне забезпечення, переглядати неліцензійні мультимедійні продукти;
 • розвішувати у приміщеннях Бібліотеки оголошення, афіші, інші матеріали політичного і рекламно–комерційного характеру, займатися дрібно–роздрібною торгівлею, будь–якою комерційною або пропагандистською діяльністю;
 • залишати малолітніх дітей без нагляду;
 • заходити до Бібліотеки з тваринами (виняток для користувачів у супроводі собаки–поводиря);
 • створювати загрозу життю і безпеці інших користувачів і працівників Бібліотеки;
 • відвідувати Бібліотеку у некоректному зовнішньому вигляді, та в одязі, або з предметами, які можуть забруднити обладнання Бібліотеки, одяг інших користувачів, співробітників Бібліотеки, а також у стані алкогольного, наркотичного або токсикологічного сп’яніння.

5. Бібліотека зобов’язана та має право

5.1. Формувати фонд згідно з запитами користувачів.

5.2. Здійснювати бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів, повне та оперативне задоволення запитів.

5.3. Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т.ч. платні (згідно з «Положенням про надання платних послуг»).

5.4. Диференційно обслуговувати користувачів на абонементах, в читальних залах та центрах доступу до інформації.

5.5. Забезпечувати належний рівень обслуговування користувачів, а також створювати комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

5.6. Вживати дії для запобігання та усунення будь-якої ситуації, яка створює загрозу життю чи здоров’ю.

5.7. Надавати консультативну допомогу користувачам при користуванні каталогами та картотеками, науково–допоміжними, рекомендаційними покажчиками, електронними ресурсами Бібліотеки.

5.8. Надавати користувачам інформацію про інформаційні ресурси Бібліотеки, забезпечити доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами.

5.9. Звітувати про свою діяльність перед громадою.

5.10. Бібліотека, згідно з Законом України «Про захист персональних даних» не допускає використання даних користувача з будь-якою метою, крім наукової та зберігає таємницю запитів користувачів.

5.11. За порушення користувачем діючих Правил Бібліотека має право позбавити його можливості користування Бібліотекою.

Також пропонуємо вам ознайомитись: