Як користуватись бібліотекою

Витяг з правил користування
Державною бібліотекою України для юнацтва

1. Загальні положення

1.2. Правила регулюють відносини між Бібліотекою і користувачами
Бібліотеки.

1.3. Бібліотечне обслуговування здійснюється через систему читальних залів, абонементів, та структурних підрозділів, що забезпечують обслуговування електронними ресурсами.

2. Умови запису в Бібліотеку та перереєстрація користувачів

2.1. Для запису до Бібліотеки фізичні особи всіх вікових категорій пред’являють паспорт, або документ, що посвідчує особу, та заповнюють реєстраційну картку (формуляр), в якій зазначають прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, місце проживання, освіту, контактний телефон.

2.2. Громадяни віком до 14 років записуються в Бібліотеку на підставі документа одного з батьків, або особи, під наглядом якої вони перебувають. Учні інтернатів пред’являють довідку з навчального закладу, або учнівський квиток.

2.3. Право безкоштовної реєстрації надається наступним категоріям користувачів:

 • підлітки з  малозабезпечених та багатодітних сімей;
 • діти сироти та діти, позбавлені батьківської опіки;
 • особи з інвалідністю;
 • внутрішньо переміщені особи;
 • учасники бойових дій;
 • групи школярів та студентів, які відвідують заходи бібліотеки.

2.4. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
бібліотекар відділу реєстрації надає інформацію щодо захисту даних користувача. Користувач власним підписом засвідчує письмову згоду на обробку його даних та внесення них до електронної бази реєстрації користувачів.

2.5. Бібліотекар відділу реєстрації знайомить користувача з «Правилами користування Бібліотекою». Зобов’язання виконувати чинні правила користувач підтверджує підписом.

2.6. Користувачі, члени однієї сім’ї, мають право оформити формуляр сімейного читання (згідно «Положення про формуляр сімейного читання»).

2.7. Користувач бібліотеки отримує читацький квиток з власним шифром. Читацький квиток є платним. Даний квиток є єдиним документом на підставі якого здійснюється обслуговування користувачів Бібліотеки всіма структурними підрозділами.

2.8. Передавати читацький квиток іншим особам забороняється.

2.9. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всі
документи, що були отримані в тимчасове користування на його підставі.

2.10. Щорічно, з початку поточного року, Бібліотека проводить
перереєстрацію користувачів. Користувачі, які не пройшли перереєстрацію, Бібліотекою не обслуговуються.

3. Права користувачів

3.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання має право на бібліотечно–інформаційне обслуговування.

3.2. Іноземні громадяни та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, мають право на бібліотечне обслуговування, як і громадяни України.

3.3. Користувачі Бібліотеки мають право:

 • отримувати інформацію про склад бібліотечних фондів через довідково – пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);
 • користуватися бібліотечними фондами в читальних залах і на абонементах Бібліотеки (згідно Правил відповідних структурних підрозділів);
 • отримувати консультаційну допомогу у пошуках та виборі джерел інформації, використовуючи у т.ч. електронний каталог та бази даних, що створює Бібліотека;
 • отримувати в тимчасове користування документи із фондів терміном, визначеним Бібліотекою, у залежності від забезпеченості документами;
 • одержувати інформацію з інших бібліотек, щодо складу їх фонду, наявності інформації та системи обслуговування завдяки засобам електронної комунікації;
 • користуватися іншими видами послуг, у т.ч. платними;
 • користуватися власними портативними комп’ютерами, що мають систему автономного живлення за умови невикористання звукових сигналів та без приєднання до локальної комп’ютерної мережі Бібліотеки;
 • брати участь у читацьких конференціях та інших заходах, що їх проводить Бібліотека.

 

4. Обов’язки користувачів

4.1. Користувачі повинні дотримуватися чинних Правил користування Бібліотекою та підпорядковуватись графіку роботи Бібліотеки.

4.4. Користувачі повинні дбайливо ставитися до книг, інших документних та інформаційних носіїв, майна та обладнання Бібліотеки. При одержанні документів читач повинен перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, повідомити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені у документах дефекти несе користувач.

4.7. Користувач зобов’язаний дбайливо ставитися до комп’ютерної техніки, програмного забезпечення і комп’ютерної інформації. При виникненні проблем у роботі з комп’ютерною інформацією він повинен звернутися до співробітників Бібліотеки.

4.8. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання баз даних створених Бібліотекою.

4.9. За псування майна Бібліотеки користувачі несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

4.10. У Бібліотеці забороняється:

 • відвідувати відділи обслуговування Бібліотеки у верхньому одязі;
 • вносити у відділи обслуговування сумки, портфелі, пакети, парасолі, алкогольні напої та ін.;
 • голосно розмовляти в приміщеннях Бібліотеки, а також користуватися мобільними телефонами, звуковідтворюючими апаратами;
 •  самостійно вносити зміни, виправлення, робити позначки у формулярі читача і контрольному листку;
 •  робити позначки на каталожних картках, писати на них, а також переставляти або виймати їх з каталогів і картотек;
 • при користуванні бібліотечними комп’ютерами змінювати, або самостійно встановлювати інше програмне забезпечення, переглядати неліцензійні мультимедійні продукти;
 • розвішувати у приміщеннях Бібліотеки оголошення, афіші, інші матеріали політичного і рекламно–комерційного характеру, займатися дрібно–роздрібною торгівлею, будь–якою комерційною або пропагандистською діяльністю;
 • залишати малолітніх дітей без нагляду;
 • заходити до Бібліотеки з тваринами (виняток для користувачів у супроводі собаки–поводиря);
 • створювати загрозу життю і безпеці інших користувачів і працівників Бібліотеки;
 • відвідувати Бібліотеку у некоректному зовнішньому вигляді, та в одязі, або з предметами, які можуть забруднити обладнання Бібліотеки, одяг інших користувачів, співробітників Бібліотеки, а також у стані алкогольного, наркотичного або токсикологічного сп’яніння.