Я і Конституція /до Дня Конституції України/

28 червня цього року Україна відзначатиме 27-му річницю прийняття Конституції – головного нормативно-правового акта держави, який закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок утворення, принципи організації і діяльності державних органів, права та обов’язки громадян. Ухвалення Верховною Радою України Основного закону 28 червня 1996 року стало важливим етапом утвердження державності, мало величезне політичне та правове значення для розвитку української політичної нації та громадянського суспільства. Венеціанська комісія визнала нашу Конституцію однією з найдемократичніших у Європі, особливо в частині прав, свобод та обов’язків громадян, які повністю відповідають міжнародним стандартам у галузі конституційного права.

Конституція України – наш моральний орієнтир.

Сьогодні, в умовах повномасштабного російського вторгнення і численних злочинів окупантів, усі ми по новому оцінюємо значення цінностей, закладених у Конституції України. Основний Закон є ядром консолідації Українського народу.

Громадяни України, які чинять спротив російському вторгненню, виконують конституційний обов’язок. Ми успішно протистоїмо агресору, що зневажає юридичні норми, міжнародне право.

Слава Україні! Героям Слава!

Більш детальна інформація по даній темі на сайті Українського Інституту Національної Пам’яті:

https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/vchytelyam/metodychni-rekomendaciyi/informaciyni-materialy-do-dnya-konstytuciyi-ukrayiny-2023

Відділ читальних залів пропонує віртуальну виставку:

«Я і Конституція»

Україна. Конституція    Конституція України [Текст] : із змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2021 року : офіційний текст / Україна. Конституція. — Кам’янець-Подільський : Абетка, 2021. — 63 с.
ISBN 617-95019-1-3

 

 

 

 

 

 Про права та обов’язки [Текст] : [Твій довідник з громадянства / Г. К. Булгакова, Д. В. Євдокимов, П. А. Звізда та ін.]. — Харків : Ранок, 2021. — 64 с. — Авт. вказані над вих. дан.
ISBN 617-09-6731-2

Анотація

Кожна дитина, народжена в Україні, автоматично отримує набір прав та обов’язків, гарантованих їй Конституцією країни. Але достатньо вона з ними обізнана? Ця книжка знайомить школярів та школярок із засадами державотворення; пояснює, які права вони мають, хто і чому інколи їх порушує і що робити, щоб себе захистити. Довідник також вчить бути відповідальним та небайдужими до інших людей і долі своєї країни.

 

 

Яковлєв, Андрій Анатолійович.    Конституційний процес у сучасній Україні: теоретичні основи і правова практика [Текст] : монографія / Андрій Анатолійович Яковлєв. — Харків : Право, 2020. — 352 с.
ISBN 966-998-105-9

 Анотація

У монографії досліджуються теоретичні й методологічні засади конституційного процесу в Україні, встановлюється поняття конституційного процесу в сучасній науці конституційного права як фактора демократизації держави. Ретроспективно вивчається конституційний процес в Україні ХХ – поч. ХХІ ст., розглядаються конституційні акти радянського періоду і незалежної України.

Конституційний процес висвітлюється крізь призму трансформації інститутів державної влади й місцевого самоврядування – аналізується розвиток парламентаризму, реформування системи виконавчої влади, конституційно-правових аспектів інституту глави держави. модернізації системи судових і правоохоронних органів, основ місцевого самоврядування, розглядаються проблеми стабільності конституційного законодавства і вплив євроатлантичної інтеграції України на конституційний процес.

 

 

Томенко, Микола Володимирович.    Україна: історія Конституції [Текст] / Микола Володимирович Томенко. — 2-е вид., доопрац. і допов. — Київ : Генеза, 2020. — 152 с.
ISBN 966-11-1104-1

 Анотація

Навчальний посібник, написаний відомим політикомі громадським діячем, присвячений висвітленню питань історії розвитку українського конституціоналізму від найдавніших часів до сьогодення. Вміщено аналіз конституційних документів, що характеризували суспільно-політичне життя на українських теренах, а також повні тексти “Пактів і конституцій…” Пилипа Орлика та Конституції незалежної України. Посібник може бути використаний для поглибленого засвоєння курсів правознавства, політології, філософії, етапів виникнення і розвитку державотворчого мислення під час викладання історії України. Посібник може бути використаний для поглибленого засвоєння курсів правознавства, політології, філософії, етапів виникнення і розвитку державотворчого мислення під час викладання історії України в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, а також стане у пригоді науковцям, викладачам, політикам та широкому загалу читачів, які цікавляться національною політикою, філософією, історією.

 

 

Шевченко, А. Є.    Історія держави і права України [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Є. Шевченко, С. В. Кудін. — Ірпінь : УДФСУ, 2019. — 236 с. — (На допомогу студенту УДФСУ ; т. 55).

 Анотація

У навчально-методичному посібнику міститься рекомендації щодо опрацювання тем з навчальної дисципліни «Історія держави і права України», починаючи від найдавніших часів до сьогодення. Він містить правові джерела різних часів історичного розвитку держави на території сучасної України.

Матеріал подано відповідно до навчальної програми з дисципліни «Історія держави і права України».

Навчально-методичний посібник побудовано за модульним принципом і відповідає вимогам Європейської кредитно-трансферної системи навчання студентів-бакалаврів.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також на широкий загал читачів, які цікавляться історією державного й правового розвитку України.

 

 

Філіпенко, Т. М.    Правознавство. 11 кл [Текст] : підручник : профільний рівень / Т. М. Філіпенко, В. Л. Сутковий. — Київ : Генеза, 2019. — 384 с.
ISBN 966-11-0975-8

Анотація

Підручник створено відповідно до нової навчальної програми з правознавства (профільний рівень), затвердженої МОН України.

Матеріал підручника спрямовано на формування предметної компетентності та інших ключових компетентностей.

 

 

 Я і Конституція [Текст] / Л. Денисенко, О. Ільков, А. Стельмащук, А. Шуліма ; намалювала Ж. Олійник. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. — 88 с.
ISBN 617-679-673-2

Анотація

Чи знаєш ти, що таке Конституція України? І як в одній книзі може поміститися все наше життя і життя всієї країни? Адже Конституція — це не просто набір правил про державу, про вибори, права і обов’язки суспільства та кожного громадянина. Це найвищий закон, який встановлює та визначає державний устрій, контролює владу, нагадує про повагу і який, наче компас, дозволяє тобі почуватися у безпеці та здійснювати усі свої мрії. Конституція як компас? Так! Бо у ній про те, хто ти як особис­тість і хто ми як народ на карті світу, яка наша точка відліку і який керунок маємо обрати, щоб іти у правильному напрямку.

 

 

 Конституційне право України [Текст] : підручник / [авт. кол.: І.М. Алмаші, М.М. Алмаші, А.В. Белюга та ін.]. — 8-е вид., переробл. та допов. — Ужгород : Гельветика, 2018. — 410 с.
ISBN 966-916-525-1

 Анотація

Оволодіння галуззю конституційного права необхідне не лише для представників юридичних спеціальностей. Знання норм чинної Конституції України необхідне кожному пересічному громадянину.

Так, незнання гарантованих Конституцією прав і свобод призводить до їхнього порушення, а в майбутньому – до незнання механізмів їх захисту.

Обізнаність в конституційному праві України дозволяє особі бути впевненою у прийнятих нею рішеннях на якій би роботі вона не працювала та які б посади не займала. Знання Конституції України безумовно дозволить підвищити рівень правосвідомості громадян нашої країни, покращити рівень їхнього життя, у випадку порушення прав – допомогти їх відновити, а також не бути осторонь політичних подій, які відбуваються в державі та суспільстві.

 

 

Ющик, О. І.    Конституційні основи розвитку законодавства України [Текст] : навч. посіб. : До 20-річчя Київського університету права НАН України / О. І. Ющик, Ю. Л. Бошицький, В. І. Риндюк. — Київ : Юридична думка, 2015. — 156 с.
ISBN 617-665-027-0

Анотація

Конституція України визначає вихідні принципи функціонування суспільства і держави та є нормативною основою побудови і розвитку системи законодавства України та її окремих галузей. В навчальному посібнику розглядаються актуальні теоретичні та практичні питання розвитку та вдосконалення національного законодавства відповідно до Конституції України.