Державна бібліотека України для юнацтва
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Віртуальна довідка

Бібліографія
Ресурси відкритого доступу
Інформаційні web-проекти

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери


Електронний каталог

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Екологія та охорона навколишнього середовища

1 квітня Міжнародний день птахів

7 квітня Всесвітній день здоров'я

16 квітня
День довкілля

22 квітня
Всесвітній День Землі

5 червня
Всесвітній день охорони навколишнього середовища

17 червня
Всесвітній день боротьби з опустелюванням та засухою

16 вересень
Міжнародний день збереження озонового шару

25 вересень
Всесвітній день моря

4 жовтень
Всесвітній день тварин

29 грудень
Міжнародний день біологічного різноманіття

"Формування екологічної культури молоді":
всеукраїнський огляд-конкурс серед бібліотек України, що обслуговують юнацтво

Охорона навколишнього природнього середовища

http://www.idrc.org/

Центр дослідження міжнародного розвитку (IDRC) - це організація, створена за рішенням Парламенту Канади в 1970 році. Правові рамки діяльності IDRC визначені відповідним Актом: "...починати, заохочувати, підтримувати і проводити дослідження з проблемам регіонів планети, що розвиваються, для вишукування можливостей застосування й адаптації знань, що сприяють соціальному й економічному прогресу цих регіонів". Англійською, іспанською та французською мовами.

http://www.gerweb.org

The Global Environment Facility (GEF), заснований у 1991, допомагає країнам, що розвиваються, знайти проекти і програми, що захищають глобальне навколишнє середовище. GEF надає проекти підтримки, пов'язані з біологічною варіативністю, зміною клімату, міжнародними водами, деградацією землі, озоновим шаром, і постійними органічними забруднювачами.

Моніторинг та охорона навколишнього середовища України

http://www.menr.gov.ua

На сайті Міністерства охорони навколишнього природного середовища України ви зможете знайти екологічне законодавство та етапи реалізації державної екологічної політики України; інформацію про діяльність з попередження негативних змін клімату; інформацію про діяльність з охорони навколишнього природного середовища; дізнатись про теперишній екологічний стан України та ін. Також ви можете звернутись до Орхуського інформаційно-тренінгового центру, що діє в Україні і має за мету активізувати процес формування свідомої і активної позиції громадськості щодо подальшого розвитку екологічної політики України та підтримка громадських ініціатив з участі у цьому процесі.

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/index

Державний комітет лісового господарства України.
Надається інформація про структуру, цільові програми, законодавчу та нормативну базу і напрямки діяльності комітету

http://www.ecolife.org.ua/

EcoLife - це перша спроба створення на Україні відкритого екологічного web-сайта, що допоможе встановленню контактів між людьми, зацікавленими в рішенні проблем охорони навколишнього середовища. Тут можна знайти інформацію про: навколишнє середовище Європи; законодавство України про
охорону навколишнього природного середовища; властивості та дію деяких забруднюючих речовин; перелік дозволених і заборонених харчових добавок та гідрохімічні показники стану навколишнього середовища. Також ви дізнаєтесь про те, як організувати та провести суспільний екологічний моніторинг.

http://www.dossier.kiev.ua/

"Благодійний інформаційно-видавничий центр "Зелене досьє"
актуальна й оперативна екологічна інформація з України та світу.

http://www.ecoleague.net/34903999-195.html

Документ "Громадська оцінка екологічної політики в Україні" на сайті Всеукраїнської екологічної ліги. Українською, російською та англійською мовами в форматі pdf

http://proeco.visti.net

Проект "Україна: довкілля і стабільний розвиток". На ресурсі можно знайти статті, доповіді з приводу теоретичної частини екології, основаної на стані довкілля України, також виокремлено із законодавства України закони, пов'язані з захистом навколишнього середовища.

http://www.karpaty.com.ua

Змістовий сайт стосовно Українських Карпат. Сайт має на меті відродження і розвиток Українських Карпат як туристичного регіону та розвиток активного відпочинку у регіоні. На саййті можна отримати таку інформація, як: топографія, гідрографія, клімат, флора, фауна, охорона природи і т.п.

http://www.ecoleague.net/34903999-198.html

Інформаційна підбірка Громадських організацій екологічного спрямування на сайті Всеукраїнської екологічної ліги

Заповідники України

http://greenpearls.iatp.org.ua

Національний екологічний центр України та управління заповідників іу національних парках України представляють - природно-заповідний фонд України. На цьому сайті можна знайти інформацію по таких тематиках: біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, пам'ятки природи.

http://zapovidnyk.iatp.org.ua/ Заповідники України

Інформаційний ресурс, присвячений біосферним, природним заповідникам та національним паркам України.

http://www.carpathians.org.ua/

Сайт "Українські Карпати: заповідні території" створено журналістською громадською організацією WETI при підтримці фонду Ч. С. Мотта та ІСАР "Єднання" в рамках програми "Екологічний шлях у майбутнє". На цьому сайті можна отримати змістовну інформацію про Українські Карпати, Східні Карпати, Карпатський біосферний заповідник, Горгани, Вижницький національний природний парк, національний природний парк "Синевир", Сколівські Бескиди, національний природний парк Ужанський, Карпатський НПП, Надсянський регіональний ландшафтний парк

http://www.ccssu.crimea.ua/crimea/sights/landscap/index.html

На сайті представлено інформацію про ландшафтні пам"ятники Криму.

http://www.tovtry.km.ua

Національний природний парк "Подільські Товтри". НПП "Подільські Товтри" є природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення, діє на підставі "Положення про національний природний парк "Подільські Товтри"" і підпорядкований Міністерству охорони навколишнього природного середовища України.

http://cbr.nature.org.ua/ Сайт Карпатського біосферного заповідника.

Чорнобильска катастрофа

http://www.4uth.gov.ua/chernobul.htm "Чорнобиль - біль мій..."

Підбірка сайтів присвячена пам'яті трагедії на Чорнобильській АЕС, медичним та екологічним наслідкам цієї катастрофи.

Екологія та здоров'я людини

http://www.gm-eda.info

Сайт "Модификация жизни" присвячений проблемам геної інженерії у виробництві продуктів харчування. Піднімається питання про неоднозначний вплив геномодифікованих продуктів на здоров'я людини.

Клімат та захист озонового шару Землі

http://www.climate.org.ua "Ініціатива з питань зміни клімату"

У Києві функціонує інформаційний центр "Ініціатива з питань зміни клімату", діяльність якого спрямована на допомогу уряду України у виконанні зобов'язань відповідно до Рамкової конвенції ООН зміни клімату. У Центрі накопичується, аналізується та впорядковується інформація про програми та проекти міжнародної допомоги Україні, пов'язані з різними аспектами проблеми зміни клімату. Діяльність Центру спрямована на створення національної організаційної структури з вирішення проблеми зміни клімату, розробка кліматоохоронної політики, допомогу в пошуку інвестицій у проекти зі зменшення викидів парникових і айв, а також залученні неурядових організацій та промислових підприємств до заходів з пом'якшення антропогенного впливу на зміну клімату.

http://iklarin.narod.ru/ - "Озоновый слой и климат Земли"

Ресурс надає змістовну інформацію про загальний стан атмосфери Землі, її проблеми, вплив на природне середовище і людей, клімат. Російською мовою.


Водні ресурси

http://www.ucewp.kiev.ua

Український центр екологічних і водних проектів
Впровадження математичних моделей для прогнозування забруднення навколишнього середовища й динаміки водних систем, систем підтримки прийняття рішень з аварійного реагування й екологічного менеджменту. Наукові публікації й колекція посилань із цієї тематики.


http://www.caspianenvironment.org/lrei/menu1_r.htm

Каспійський регіональний тематичний центр із правових, регулюючих та економічних механізмів (КРТЦ ПРЕМ) створений відповідно до рішення , прийнятого у травні 1998 р. на засіданні Тимчасового керівного комітету Каспійської екологічної програми в Рамсарі (Ісламська Республіка Іран).

Біорізномаїття

http://mail.menr.gov.ua/publ/redbook/redbook.php?lang=ukr Електронна версія Червоної книги України

http://www.birdlife.org.ua/

Сайт Українського товариства охорони птахів. На сайті Товариства ви зможете знайти інформацію про його діяльність, взяти участь в освітніх акціях, допомогти вирішенню нагальних проблем охорони птахів, а також приєднатися до численних членів Товариства.

http://www.terioshkola.org.ua/ Теріологічна школа.

Діяльність Школи спрямована на активізацію досліджень ссавців і розробку заходів з їх охорони, налагодження мережі дистанційних досліджень, підтримку ініціатив з охорони кажанів та великих хижих, налагодження обміну інформацією. Тут ви можете знайти підбірку сайтів з вивчення та охорони тварин.

http://porcupine.narod.ru - Все про дикообразів
Дикообрази. В народному варіанті.

http://www.nature.ok.ru - Рідкісні та зникаючи тварини Росії.
Проект екологічного центру МГУ ім. М.В.Ломоносова. Фотоальбом. Голоси тварин. Відеосюжети.

http://www.sandiegozoo.org - Панда. Зоологічне товариство. Сан-Дієго.


 

Останнє поновлення:
29.01.2018 12:51

карти гугл ютуб фейсбук твіттер в контакті

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

 
Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.uaRated by PING Rated by MyTOP