Видавнича діяльність Державної та обласних бібліотек для юнацтва, молоді

У 21-му випуску покажчика наведено огляд методико-бібліографічних видань
Державної та обласних бібліотек України для юнацтва, молоді, які були видані
в 2020 та частково в 2019 рр.

Видання кожної бібліотеки розміщено за алфавітом. Покажчик розрахо-
ваний на бібліотечних фахівців та спеціалістів, що працюють із молоддю.

З електронною версією покажчика можна ознайомитись за посиланням:

Посилання для цитування:

Видавнича діяльність Державної та обласних бібліотек
України для юнацтва, молоді : бібліогр. покажч. Вип. 21/ [уклад. :
Т. Сопова, А. Шинкаренко ; ред. В. Кучерява] ; Держ. б-ка України
для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2021. – 48 c.

 

У 20-му випуску покажчика наведено огляд методико-бібліографічних
видань Державної та обласних бібліотек України для юнацтва, молоді.
Видання кожної бібліотеки розміщено за алфавітом. Покажчик
розрахований на бібліотечних фахівців та спеціалістів, що працюють
із молоддю.

З електронною версією покажчика можна ознайомитись за посиланням:

Посилання для цитування:

Видавнича діяльність Державної та обласних бібліотек
України для юнацтва, молоді : бібліогр. покажч. Вип. 20 / [уклад.
А. Шинкаренко ; ред. : В. Кучерява, Н. Лінкевич] ; Держ. б-ка
України для юнацтва. – Київ : [б.в.], 2020. – 40 c.