26/07

Відділ обробки та каталогізації документів

Відділ функціонує з перших днів роботи бібліотеки (1975р.).
Відділ є координатором діяльності з питань звірки фонду відділів фондоутримувачів з електронним каталогом, науково-методичним центром з питань систематизації та організації каталогів для обласних  бібліотек України для юнацтва.
Це – зв’язуюча ланка між носіями інформації, які одержує бібліотека та
користувачем.
Основним завданням відділу обробки є ефективне управління документами
бібліотеки, забезпечення швидкого і легкого доступу до них, удосконалення системи довідково-бібліографічного апарату.
З 1998 року розпочато створення електронного каталогу в бібліотечній програмі
Ірбіс. З 2004 року бібліотека перейшла на програмне забезпечення УФД «Бібліотека», яке забезпечує комплексну автоматизацію основних виробничих циклів бібліотеки.
На 1.01.2020 року електронний каталог бібліотеки налічує понад _______ назв
документів. До його складу входять такі види видань, як книги, брошури, ноти, видання образотворчого мистецтва, відеокасети, CD та DVD.
Сьогодні працівники відділу забезпечують:
– аналітико-синтетичну обробку документних ресурсів: систематизацію та
каталогізацію;
–  створення інформаційного продукту каталогізації – повного набору основних та
додаткових карток для системи традиційних каталогів та картотек;
– якісне ведення електронного каталогу бібліотеки, поповнення бази данних (БД)
новими надходженнями та ретровиданнями;
–  надання інформації про нові надходження на сайт бібліотеки.