Вітаміни в рослинному світі

615.322:577.16(075.8)

В54         Вітаміни в рослинному світі [Текст] : навч. посіб. / Ю.І. Корнієвський, В.В. Россіхін, А.Г. Сербін та ін. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. – 372 с.

Пошук у природі засобів лікування був органічною потребою, як і пошук їжі. Цілющі властивості рослин завжди привертали її увагу. Багато прописів лікарських засобів на основі рослинних джерел, які сторіччями використовувалися в народній медицині, збереглися й до наших днів. Вони все ширше досліджуються та використовуються сучасною науковою медициною.

Пропонований навчальний посібник являє собою узагальнений багаторічний матеріал із вивчення цілющих властивостей лікарських рослин, які містять вітаміни. У виданні наведені відомості з історії відкриття вітамінів, їхня загальна характеристика, а також приділена значна увага рослинним джерелам вітамінів.

Для студентів та викладачів вищої освіти Міністерства охорони здоров‘я України, а також працівників практичної фармації та охорони здоров‘я.