30/09

Відділ періодичних видань

Відділ виконує повний комплекс роботи з періодичними виданнями:

  • комплектування фонду відповідно до читацьких вимог та задоволенню навчальних та дозвіллєвих потреб користувачів,
  • каталогізацію та обробку періодичних видань,
  • повне та оперативне бібліотечно-бібліографічне обслуговування
  • довідкове консультування користувачів,
  • організацію виставок друкованих видань та
  • проведення масових заходів.

У відділі кумулюється основний фонд періодичних видань бібліотеки:
– газетний фонд;
– фонд вітчизняних та іноземних журналів та видань, що продовжуються з усіх
галузей знань: природничих наук та історії, права та економіки, політики та фінансів, філософії та релігії, педагогіки та психології, техніки та сільського господарства, охорони здоров’я та спорту. Також у фонді є комплекти літературно-художніх журналів для широкого кола читання користувачів.

Періодичні видання — унікальне джерело інформації. Завдяки таким властивостям як розповсюдженість, систематичність, доступність та легкий пошук матеріалів періодичні видання довгий час були найбільш оперативним джерелом інформації з усіх галузей науки, культури, виробництва.
Тим, хто бажає бути успішним у різних починаннях, володіти сучасною та науковою інформацією, слід звернутись до відділу періодичних видань.

У читальному залі періодики для користувачів організовано відкритий, вільний доступ до друкованих видань та інтернет-ресурсів.

У відділі функціонує зона правової інформації на базі інтернет-
ресурсу rada.gov.ua, де можна ознайомитися із законопроектами, Законами України (з усіма найновішими виправленнями та доповненнями), нормативними документами та діяльністю Верховної Ради України в електронному вигляді.

Також до уваги користувачів представлено друковані періодичні видання в галузі юридичних наук.