26/07

Відділ формування документно-інформаційних ресурсів

Відділ є координатором діяльності відділів з питань комплектування фондів,
науково-методичним центром з питань комплектування для бібліотек України, що
працюють з молоддю.
Відділ формує ресурсну документну базу бібліотеки з метою задоволення освітніх,
пізнавальних, професійних та дозвіллєвих інтересів молоді, систематичне її поповнення традиційними та нетрадиційними носіями інформації, здійснення повного, науково-обгрунтованого і оперативного комплектування  фонду  бібліотеки.

У 2004 р. за базове було обрано програмне забезпечення «УФД Бібліотека»,
створене на основі сучасних технологій і стандартів обробки та передачі інформації, яке забезпечує комплексну автоматизацію основних виробничих циклів бібліотеки.
Для забезпечення якісного комплектування фонду створено відповідний
довідковий апарат:

  •  картотека «Замовленої літератури та виконаних замовлень»;
  •  картотека «Докомплектування фонду»;
  •  перелік видавництв, книжкових магазинів та інших видавничих закладів з їх
    адресами та телефонами.

У роботі відділу активно використовуються можливості комунікації та мережі
Інтернет. За допомогою цих засобів отримуються прайс-листи, електронні каталоги, каталоги передплати періодичних видань, надсилаються замовлення на літературу в видавництва, книготоргові фірми і організації, ведеться ділове листування з колегами і партнерами.
При відділі комплектування активно функціонує обмінний фонд, який дає
можливість поліпшити комплектування бібліотек України, що обслуговують юнацтво та молодь.

В 2013 року відділ розширив свої функції. Зокрема, за розпорядженням
Міністерства культури України бібліотека активно приєдналась до виконання Державної програми «Українська книга». Відділ відповідає за отримання видань, включених до Державної програми і передбачених для поповнення фондів мережі юнацьких бібліотек, розподіл між обласними бібліотеками для юнацтва та своєчасну передачу адресатам.

Зав.відділом: Ковтун Тетяна Петрівна