Ушинський Костянтин Дмитрович (2 березня 1823 р. – 3 січня 1871 р.)

Костянтин Ушинський — знакова постать української  національної культури, українець за походженням і духом. Педагог,  художник слова,  вчений,  філософ,  дослідник народної педагогіки.

Саме Ушинський показав, що педагогіка є мистецтвом, яке покликане передусім виховувати душу людини, водночас розкриваючи її потенційні можливості та здібності. Вірним помічником педагогіки митець вважав науку, спираючись на яку педагог має вивчати внутрішній світ особистості, її індивідуальні особливості та можливості.

Особливу увагу Ушинський приділяв вивченню духовного світу дитини. Недарма свою першу навчальну книгу Ушинський  назвав “Дитячий світ”, яка була видана у 1861, відразу ставши класною книгою в усіх школах. Го­ловною особливістю цієї книги є те, що знання в ній подані в художній формі, завдяки чому вона була  особливо близькою та доступною для дитини, котра, як відомо, бачить світ в яскравих, фантастичних образах. Ушинський хотів, щоб дитина відчувала справжню втіху від навчання, відкриваючи для себе досі невідомий їй світ Його навчальні книги є справжнім зразком уважного, дбайливого ставлення до дитини, її мрій та фантазій.

Педагог радив учителям, які укладають навчальні книги, обгортати кожне знання, так  би мовити, у художню обгортку, залучаючи передусім емоційно-вольову та уявну сферу дитини. За їх допомогою дитина легко та невиму­шено засвоює будь-яке знання. Саме тому до “Дитячого світу” Ушинський додає “Хрестоматію”, в котрій педагог зібрав визначні зразки вітчизняної та іноземної літератури і поезії.

Ушинський мріяв про школу без стін, де дитина могла б навчатися на лоні природи, насолоджуючись її красою та вивчаючи її закони і таємниці.

Він вважав потужним каталізатором в патріотичному вихованні особистості — рідну мову. Тому вчений постійно критикував формалізм у навчанні української мови в школах. Мова — найяскравіший вияв народності, тому навчання дітей повинно здійснюватися рідною мовою, а народна освіта повинна бути в руках народу.

Формула  життя патріота, демократа за переконанням, методиста-вихователя К.Ушинського — «лише особистість здатна виховати особистість». Ще в юнацькому віці видатний педагог так сформулював мету свого життя: «Зробити  якомога  більше  користі  вітчизні — ось єдина моя ціль життя, до неї я й повинен направляти свої здібності».

Ушинський високо цінував свободу, вважаючи прагнення до неї коренем людського благоденства. На думку педагога, для морального життя людини свобода так само є необхідною, як кисень для фізичного. І тому вихователь «має відрізняти впертість, каприз і потребу у вільній діяльності та боятися більш за все того, щоб, придушуючи перші, не придушити останньої, без якої душа людини не може розвинути в собі ніякої людської гідності». Своїм прикладом Ушинський показав, що педагог має бути передусім творчою, багатогранною особистістю, котра не обмежується лише констатацією наукових істин, а намагається сама щось творити. Тому і вважав педагогіку мистецтвом.

 

Пономарьов, О.    Великий мрійник у педагогіці. До 195 річчя від дня народження К.Д. Ушинського [Текст] / О. Пономарьов, М. Черемський // Новий Колегіум. — 2019. — № 2. — С. 79-87. — Бібліогр. в кінці ст. (9 назв).

 

 

 

 

 

Народність як шлях до просвіти : 195 років від дня народження Костянтина Ушинського [Текст] // Шкільна бібліотека. — 2019. — № 2. — С. 10-13.

 Анотація

Про видатного педагога, одного із засновників пед. науки та народної школи.

Деякі вислови та повчальні твори для дітей (“Умій почекати”, “Бджілки на розвідці”, “Чотири бажання”, “Історія однієї яблуньки”)

 

 

Марчук, С.    Гуманізм, народність та природовідповідність – визначальні принципи педагогічної системи К.Д. Ушинського [Текст] / С. Марчук, І. Чемерис // Педагогічний часопис Волині. — 2018. — № 4 (11). — С. 38-44. — Бібліогр. у кінці ст. (12 назв).

 

 

 

 

Іваненко, Л. В.    Виховання милосердя в антропологічній системі К. Д. Ушинського [Текст] / Л. В. Іваненко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. — 2014. — № 2. — С. 6-11.

 

 

 

 

 

Богуш, Алла.    Рідномовна концепція Костянтина Ушинського [Текст] / А. Богуш // Дошкільне виховання. — 2014. — № 3. — С. 2-5.

 

 

 

 

 

Березівська, Л. Д.    Антропоцентризм – провідна ідея творчості основолположника наукової вітчизняної педагогіки К. Д. Ушинського [Текст] / Л. Д. Березівська // Педагогіка і психологія. — 2013. — № 3. — С. 5-9.

 

 

 

 

 

Скільський, Д. М.    Вчення К. Д. Ушинського про народність виховання [Текст] / Д. М. Скільський // Педагогіка і психологія. — 2012. — № 3. — С. 80-87.

 

 

 

 

 

 

Терлецький, Віктор.    Рід Ушинських [Текст] / В. Терлецький // Пам’ять століть. — 2011. — № 1-2. — С. 261-276.