09/05

Погляд у майбутнє – 2023

Подаються малюнки виконані персонально олівцями, фарбами або в інших техніках у довільній графічній формі

Оголошено Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Українсько-Єврейська Зустріч: погляд у майбутнє – 2023» для учнів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв.

Конкурс ініційовано та організовано Громадською організацією «Українсько-Єврейська Зустріч» під патронатом канадської недержавної організації Ukrainian Jewish Encounter.

Цілі та завдання Конкурсу — поглиблення розуміння широти, складності й розмаїття українсько-єврейських взаємин впродовж сторіч із перспективою на майбутнє, досягнення кращого розуміння спільного історичного досвіду, формування у молоді толерантного відношення та свідомого ставлення до міжетнічних відносин.

Термін подачі робіт — до 1 грудня 2023 року.

Українсько-Єврейська Зустріч: погляд у майбутнє - 2023

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та проведення
Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка
«Українсько-Єврейська Зустріч: Погляд у майбутнє — 2023»

Розділ 1. Загальні положення.

1.1.      Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Українсько-Єврейська Зустріч: Погляд у майбутнє — 2023» (далі — Конкурс) зініційовано та зорганізовано Громадською організацією «Українсько-Єврейська Зустріч» (далі — Організатор) під патронатом канадської недержавної організації Ukrainian Jewish Encounter.

1.2.      Головною метою Конкурсу є привернення уваги суспільства, зокрема учнів, до українсько-єврейських взаємин та популяризація вивчення цієї теми серед української молоді. Цілі та завдання Конкурсу — поглиблення розуміння широти, складності й розмаїття українсько-єврейських взаємин впродовж сторіч із перспективою на майбутнє, досягнення кращого розуміння спільного історичного досвіду, виховання у молоді толерантного відношення та свідомого ставлення до міжетнічних відносин, а також виявлення, відбір та підтримка талановитої молоді.

1.3.      До участі у Конкурсі запрошуються учні  загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, які станом на 2023 рік навчаються або навчалися у 10-11 класах (далі — Учасник).

1.4.      Наданням авторської роботи (малюнку) на Конкурс автор надає згоду на збирання, обробку і використання персональних даних Учасника Конкурсу, підтверджує цілковиту згоду з даним Положенням, а також надає свою згоду на відчуження авторського права, використання матеріального об’єкту і виключного права на Конкурсну роботу з передачею його у власність Організатора без будь-яких претензій щодо порушення майнового авторського права надалі.

Розділ 2. Вимоги до оформлення та надсилання Конкурсної роботи.

2.1.      Конкурс проводиться за напрямом художньої творчості — малюнок. На Конкурс подаються малюнки у довільній графічній, живописній формах, виконані Учасником Конкурсу персонально олівцями, олійними, акварельними фарбами, гуашшю або в інших техніках (далі — Робота).

2.2.      Формат Роботи —  паперовий аркуш формату А3, не оформлений рамкою. На зворотньому боці малюнку треба вказати прізвище та ім’я Учасника.

2.3.      Роботи надсилаються кур’єрською доставкою за рахунок відправника на адресу: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 29, оф. 50, «Українсько-Єврейська Зустріч»,  контактний тел. 067-22-44-339.

2.4.      Разом із Роботою необхідно надіслати у паперовому вигляді заповнену таблицю з персональними даними учасника Конкурсу та короткою інформацією про головну ідею Роботи, державною мовою, друкованими літерами (Додаток 1).

2.5.      На Конкурс  приймаються Роботи, які не брали раніше участі в інших конкурсах, виставках та не демонструвалися публічно.

2.6.      Роботи, які не відповідають тематиці Конкурсу, вимогам, встановленим Розділом 2 цього Положення, або надіслані із порушенням термінів, встановлених у підрозділі 3.2. Розділу 3 цього Положення, не будуть допущені до участі у Конкурсі.

2.7.      Авторські роботи, надіслані на Конкурс, не рецензуються і не повертаються Учасникам.

2.8.      Для додаткових запитань: електронна адреса ujeukraine@gmail.com, телефон 067-22-44-339. 

Розділ 3. Строки проведення Конкурсу.

3.1.      Датою старту Конкурсу вважається дата оголошення про його початок на інтернет сайті www.ukrainianjewishencounter.org.

3.2.      Термін подачі Робіт —  до 1 грудня 2023 року. Роботи, відправлені після зазначеної дати, до участі у Конкурсі не приймаються.

3.3.      Оголошення результатів  відбудеться у січні 2024 року, про що буде повідомлено на веб-сайті Організатора.

Розділ 4. Визначення та нагородження переможців. Фінансування Конкурсу.

4.1.      Для оцінки та відбору найкращих Робіт і визначення переможців Конкурсу створюється спеціальне фахове міжнародне журі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Українсько-Єврейська Зустріч: Погляд у майбутнє — 2023» (далі — Журі). Визначення складу Журі, порядку та плану його роботи, а також забезпечення комунікації між його членами покладається на Організатора.

4.2.      Під час своєї роботи Журі визначає трьох переможців, яким присуджується І, ІІ та ІІІ місця. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами Переможця Конкурсу, грошовою винагородою у розмірі 7500 грн., 5000 грн. та 2500 грн. відповідно до зайнятого місця, а також літературою за тематикою Конкурсу.

4.3.      Усі інші Учасники Конкурсу нагороджуються дипломами Учасника Конкурсу та літературою за тематикою Конкурсу.

4.4.      Фінансування призового фонду, включно із грошовою винагородою, забезпечує Організатор.

Додаток до Положення про Конкурс доступний тут. 
Флаєр доступний у формі PDF тут.

Деталі та правила участі, а також реєстраційна форма конкурсу за покликанням: https://ukrainianjewishencounter.org/uk/polozhennya-pro-organizacziyu-ta-provedennya-vseukra%d1%97nskogo-konkursu-dityachogo-malyunka-2023/