Українська державність. Етапи становлення

 

Нове  державне свято, що сприятиме утвердженню спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення і   відзначатиметься щороку  в Україні 28 липня, у День Хрещення Київської Русі — України.

З нагоди  Дня Української Державності   відділ комплексного обслуговування користувачів підготував  виставку  «Українська державність. Етапи становлення», що має на меті визначити головні віхи державотворчої історії народу.

Книги, представлені на нашій виставці, розповідають про те, що український народ протягом кількох століть мав свою державність, відстоював її, боровся за її відродження та збереження. Свою державність він творив на власній землі, а не шляхом загарбання  чужих територій.

Трагедія України полягала в тому, що впродовж віків змінювалась її територія, на ній співіснували різні державні структури. Тому український народ уявлявся  не державним і назавжди прикутим до інших держав.

Найцінніший скарб, що одержав український народ  разом зі своєю державною незалежністю  –  це можливість повернення своєї  історії  та національної пам’яті, які століттями спотворювалися і фальсифікувалися.

 

 Історія України та її державності [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. / за наук. ред. Л.Є. Дещинського. — Вид. 5-е, переробл. і допов. — Львів : Львівська політехніка, 2009. — 476с.
ISBN 966-553-687-1

Анотація

Навчальний посібник охоплює матеріал, що відповідає базовому курсу “Історія України та її державність”. Розглянуто основні етапи формування й розвитку української державності від найдавніших часів до сьогодення.

 

 

 Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) [Текст] : матер. Міжнар. наук. конф.; м. Київ; 1-2 червня 2017 р. / [редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. — Київ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. — 528 с.
ISBN 617-7062-20-1

 Анотація

У збірнику опубліковано Матеріали Міжнародної наукової конференції «Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917—1921 рр.)», присвяченої 100-річчю Української революції. Конференція проходила в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка 1—2 червня 2017 р. Серед організаторів — Інститут історії України НАН України, Український інститут національної пам’яті, Сіверський інститут регіональних досліджень.

 

 

 Україна – європейська країна [Текст] / [авт.-уклад. С. Чайковський]. — Київ : Балтія-Друк, 2015. — 124 с. ISBN 611-516-002-0

Анотація

Науково-популярне видання, створене спільно з Національним музеєм історії України, репрезентує нашу державу як частину європейського простору. Спираючись на унікальні музейні збірки та архівні документи, автори – наукові співробітники Музею – визначають історичні корені української держави, що сягають у глибину століть, і розглядають минуле України, як і сьогодення, у загальноєвропейському контексті. З проголошенням України як суверенної демократичної держави і з огляду на події останнього часу свідомість українських громадян вимагає правдивого, науково обґрунтованого й ідеологічно неупередженого відображення історичних подій і визначення місця українського народу у всесвітній, зокрема, у європейській цивілізації. Саме на це й спрямоване нове ілюстроване видання. .

У виданні використані факсимільні копії рідкісних історичних документів з колекції Національного музею історії України, які виконані у вигляді вкладок у видання – всього 16 вкладок до 4-х кишень – клапанів.

 

 

Горобець, В.    Світанок української держави [Текст] : Люди, соціум, влада, порядки, традиції / В. Горобець. — Харків : Кн. клуб “Клуб сімейн. дозвілля”, 2017. — 447 с.
ISBN 617-12-2548-0

Анотація

Ця книжка про один з найяскравіших і водночас найбільш драматичних періодів вітчизняної історії — добу визвольних змагань козацтва середини XVII століття, після яких постала Українська козацька держава, а потім — сто років відчайдушної, жертовної боротьби за зміцнення й розбудову власної країни.

Історія козацької доби не вкладається у штучно спрощену модель, а постає в усіх кольорах і відтінках. Це чесна розповідь про величні й героїчні справи, доблесть і жертовність, доленосні державні рішення і мудрість, що випередила час, а також про ганебні прояви егоїзму, легкодухості й слабкості, недалекоглядності, зрадливості, підлості й жадібності. Розповідь про те, як вершилась історія України в її золоту добу, коли поняття «воля», «право», «гідність», «незалежність» були сенсом життя. І в цьому дзеркалі минувшини відбивається жива душа народу, творця своєї історії

 

 

Іванченко, Р. П.    Українська державність в 20-90-х рр [Текст] : Навчальний посібник / Р. П. Іванченко. — Київ : МІЛП, 2000. — 255 с. ISBN 966-7005-30-5

 Анотація

Цей посібник має на меті визначити головні віхи державотворчої історії народу, боротьби за свою державність в радянські часи і включаючи 90-і рр., а також привернути увагу до кола проблем та найважливіших подій за останні 70 років ХХ ст.

 

 

Малюта, О. В.    Просвіти і Українська Державність (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) [Текст] : До 140-річчя товариства “Просвіта” / О. В. Малюта. — Київ : Просвіта, 2008. — 840 с.
ISBN 966-2133-10-3

 Анотація

У монографії висвітлюється внесок, роль, значення громадської організації «Просвіти» у формуванні та реалізації державницького потенціалу українського народу у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. У книзі простежено, як «Просвіта» брала участь у відродженні української національної ідентичності, обстоювала культурно-освітні, економічні, політичні права, дбаючи про освіченість дорослого українського населення.

 

 

Савченко, В.    Дванадцять війн за Україну [Текст] / В. Савченко ; [пер. з рос. А. Сопронюка]. — Київ : Нора-Друк, 2016. — 480 с. ISBN 966-8659-87-4

 Анотація

У 2014 році Україна вкотре зіткнулася з ненаситним імперським молохом і зуміла зупинити його розповзання. Гібридна війна, як основа московського панування, ведеться не тільки в окопах, це війна за існування народу, війна за історію і свідомість людей. В Україні знайшлися герої, здатні захистити країну, яка не бажає бути бідним і заляканим «молодшим братом».

Майже сто років тому в кінці 1917 року український народ вже стикався з гібридною війною московського зразка, програш в якій призвів до встановлення ленінсько-сталінської диктатури, масових репресій, голодоморів, концтаборів, знищення української інтелігенції…

Дванадцять війн, які кривавим вихором пронеслись по Україні 1917–1921 рр., в радянській історії носили назву «громадянська війна», але вони велися за володіння українськими ресурсами (людськими, продовольчими, енергетичними). У лютому 2017 року ми будемо згадувати революцію, яка дала нашим прадідам надію на кращу долю, але її ідеали сто років тому не втілилися в реальність, а були потоплені в крові. Ми знову отримали надію і завдання нашого покоління не упустити цей шанс.

 

 

Шаповал, Ю. І.    Держава [Текст] : іл. енцикл. України / Ю. І. Шаповал. — Київ : Балтія-Друк, 2008. — 160с.

ISBN 966-8137-52-3

– Анотація

Серія видань знайомить з історією, державницькими традиціями, природою, культурою та побутом українського народу. Змістовна інформація, унікальні фотодокументи і яскравий дизайн роблять серію універсальною і цікавою будь-якому читачеві

Том 1. ДЕРЖАВА. Політичний устрій, державні символи, драматичні моменти історії, основні характеристики населення, мова і мовна політика, участь країни у міжнародних структурах і олімпійському русі

 

 

Шкільник, М.    Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 рр [Текст] : спомини і роздуми / М. Шкільник ; упоряд. В. Верстюк. — Київ : Кліо, 2016. — 512 с.
ISBN 617-7023-46-2

 Анотація

Спогади і роздуми М. Шкільника відтворюють доленосні для України події революції 1917-1921 рр., час визвольних змагань, героїчних спроб визволення з-під російського імперського ярма, відновлення української державності. Книга насичена цікавим фактичним матеріалом, часто унікальним, закарбованим лише в пам’яті автора. Він, урядовець тогочасних українських міністерств, подає своє бачення революційних подій, аналізує їх та намагається знайти причини поразок визвольних змагань. На його думку, однією з них є дискредитація української ідеї П. Скоропадським, який під вивіскою «Української Держави» готував відновлення «єдиної і неподільної» Росії.

Книга адресована науковцям, викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією України.

 

 

Шумилов, О. Ю.    Містичний ключ до України [Текст] / О. Ю. Шумилов. — Київ : Логос, 2008. — 492с.
ISBN 966-171-088-6

 Анотація

“Містичний ключ до України” — єдина повна збірка праць автора, у якій викладено його бачення фундаментальних підходів до розбудови молодої української держави. Книга містить соціально-філософські праці, аналіз економічних проблем українського суспільства та можливих шляхів їх подолання, а також ідеологічні засади розбудови нашої держави.

 

 

Яневський, Д. Б.    Проект “Україна”. Відомі історії нашої держави: продовження. 1774-1914 рр [Текст] / Д. Б. Яневський ; [худож.- оформ. О.Д. Кононученко]. — Київ : Довженко Букс, 2016. — 285 с
ISBN 617-7463-05-3

Анотація

У новій книжці заслуженого журналіста України, доктора історичних наук Данила Яневського продовжується розповідь про події, що відбувалися на території сучасної України після її окупації Російською імперією та монархією Габсбургів у 1781 – 1914 роках. В основу цієї розповіді покладені узагальнені висновки білоруських, литовських, польських та українських науковців, які показали, що уніфікаційна політика російських окупантів була спрямована на знищення культурної, національної, релігійної, мовної ідентичності окупованих народів, тоді як на землях, які опинилися під австрійською владою, відбувався соціальний, економічний, політичний, культурний розвиток населення. Але завжди були вільні та небайдужі люди, які у різні часи намагалися зробити Україну ідеальною правовою державою для всіх народів, що її населяли.

 

 

Яневський, Д. Б.    Проект “Україна”. Відомі історії нашої держави [Текст] / Д. Б. Яневський. — Харків : Фоліо, 2016. — 287 с.
ISBN 617-7012-48-0

 Анотація

У новій книжці телеведучого, журналіста Hromadske.TV, доктора історичних наук Данила Яневського розповідається про те, що відбувалося на землі, яка зараз називається Україною, починаючи з середини Х ст. до об’єднання 1386 року Королівства Польського та Великого князівства Литовського (до складу якого входила сучасна Правобережна Україна), а потім – до ліквідації полкової системи Гетьманщини та утворення 1781 року Київського намісництва, яке охоплювало всю територію сучасної України від Дніпра до Збруча.

У книжці автор висловлює свій власний погляд на історію України і підкреслює, що історія Русі/України – це складова історії країн Центральної та Східної Європи.