Творець українського стилю Георгій Нарбут

9 березня відзначаємо 135 річницю  від дня народження видатного українця Георгія Нарбута. Коротке життя цього художника велике за плодами його творчої діяльності. І одним з цих «плодів» стало формування самобутнього українського стилю графіки та шрифту. Роботи Георгія Нарбута – найяскравіші символи нової української графіки XX століття. Багато українських ілюстраторів, каліграфів і шрифтових дизайнерів і сьогодні користуються його графічними прийомами, надихаються обкладинками, графікою і знаменитою «Абеткою» художника.

Під час навчання у Глухові Нарбута не відпускала думка про те, що його предки були запорозькими козаками. У 28 років молодий художник знайшов герб свого роду і надалі реконструював його. Інтерес до геральдики  помітний протягом усього його життя.  Основні 10-15 років плідної роботи, під час яких Нарбут створив свої видатні роботи, діляться на два періоди – Петербурзький і Київський.

Знайомство із І.Я. Білібіним, О. М. Бенуа, М.В.Добужинським й іншими знаменитими художниками Петербурга дало Нарбуту добрий ґрунт для пошуків власного стилю. Певний час він входив до відомого мистецького об’єднання “Світ мистецтва». Паралельно Георгій познайомився із Й. М. Кнебелем – видавцем, для  якого він малював багато обкладинок і який спонсорував його поїздку до Німеччини, до Мюнхена. Після цієї поїздки змінився стиль митця, який був дуже натхненний А.Дюрером. У роботах цього періоду можна побачити прагнення до мінімалізму, містичні і тривожні сюжети.

З початком війни Нарбут малював дуже багато схожих сюжетів. В основному – алегорій: руїни, братські могили, герби. У цих роботах відображалась любов Георгія до геральдики.

           Творчість Нарбута київського періоду значно відрізняється від періоду петербурзького: якщо в Росії художник був типовим для свого часу представником російського ампіру, то в Україні Нарбут став творцем “українського стилю” у графіці і задав тон наступним художникам на більшу частину ХХ століття. Київський період, на відміну від Петербурзького, був дуже коротким, але за три роки Георгій Нарбут зробив дуже багато:

  • Став творцем українського державного герба й печатки, грошових купюр –розробив номінали в 2, 10, 100, 500, 1000 і 2000 гривень.
  • Є автором перших марок Української Народної Республіки. Цю копітку працю він поєднував з ілюструванням періодичних видань, книжок, створенням станкових графічних композицій.
  • Створив «Українську Абетку», яка стала кульмінацією творчості митця. У «Абетці» з’єдналися ілюстрації, декоративні літери і, звичайно, конструктивні «нарбутівські» букви.
  • Працював над альманахом «Мистецтво», 1919 р. Тут ритмікою ліній і плям Нарбут створює ілюзію безперервного руху рук робітника, що б’є молотком по зубилу. Візерункові завіси по сторонам його фігури – символи «пролетарського благородства».
  • Оформив серії збірок віршів В. Нарбута «Алілуя», 1919 р.
  • Створив знакову обкладинку «Зорі», 1919 р., де використовується фірмова нарбутівська гра з об’ємом – на першому плані напис в рамі, другий план складають декоративні візерунки і третій – чорний, бездонний фон.
  • Був обраний професором Української Академії Мистецтв.

Нарбут любив українську сатиру, фольклор, був творцем містифікаційного персонажа Лупи Грабуздова («українського Козьми Пруткова», за висловом Максима Рильського), у нього було дуже живе почуття гумору, про що згадували його сучасники.
Останнім великим мистецьким задумом Нарбута було ілюстрування «Енеїди» Івана Котляревського, але через передчасну смерть він встиг виконати лише одну ілюстрацію. Можна лише  уявити, яких би вершин досяг Георгій Нарбут, якби так передчасно не пішов з життя.
Найяскравіший графічний дизайнер ХХ століття залишається одним з найпопулярніших основоположників «українського стилю» і в наші дні. Запрошуємо Вас досліджувати творчість видатного українця за допомогою книжок із фонду відділу мистецтв, представлених на віртуальній виставці.

 

Нарбут Георгій [Образотворчий матеріал] : альбом / авт.-упоряд. П. О. Білецький. — Київ : Мистецтво, 1983. — 119 с.

Анотація

В альбомі репродуковано твори видатного українського художника, одного з основоположників української радянської графіки Г. І. Нарбута (1886 – 1920). Це лише невелика частина створеного ним за чотирнадцять років діяльності. Деякі роботи з музейних фондів та приватних колекцій репродукуються вперше. Розраховано на широкі кола шанувальників образотворчого мистецтва.

 

 

Українська графіка ХІ – початку ХХст [Текст] : Альбом / Авт.-упоряд. А.О.В’юник. — Київ : Мистецтво, 1994. — 328 с. : іл.

Анотація

В альбомі відбито шляхи розвитку української графіки – унікального явища вітчизняного мистецтва, кращі взірці якого свідчать, що і за важких років національного пригноблення, яких і не злічити, народ України завжди прагнув творити прекрасне. Взоруючись на традиції національного мистецтва та на західноєвропейську графіку, українські митці в окремі періоди історії, зокрема в XVII – на початку XVIII ст., сягли найвищих, світових вершин майстерності.

 

 

 Художники України [Текст] : Енциклопедичний довідник. Вип.1. / [авт.-упоряд. М.Г. Лабінський ; редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. — Київ : Інтертехнологія, 2006. — 640с.

 Анотація

До видання включено близько 4 тисяч стататей – біографічних довідок про українських живописців, скульпторів, графіків, мистецтвознавців, народних майстрів, які працювали й працюють в Україні та за її межами.

 

 

Белецкий, П. А.
 Георгий Иванович Нарбут [Текст] / П. А. Белецкий. — Ленинград : Искусство, 1985. — 239 с.

 Анотація

Настоящее издание является первым глубоким и подробным исследованием творчества художника-графика, представителя младшего поколения ” Мира искусства” – Георгия Нарбута. Жизнь и творчество художника показаны в теснейшей связи с историческими и политическими событиями в России 1910 – 1920 гг. Подробно анализируя работы Нарбута, автор определяет место и значение его искусства в русской и украинской книжной графике.

Текст сопровождается цветными и тоновыми иллюстрациями.

Книга рассчитана на специалистов и всех интересующихся изобразительным искусством.

 

 

Касіян, В. І.
Українська дожовтнева реалістична графіка [Текст] / В. І. Касіян, Ю. Я. Турченко. — Київ : Вид-во Академії наук УРСР, 1961. — 191 с. : 56 іл.

Анотація

Ілюстрована монографія В. Касіяна, Ю. Турченка “Українська дожовтнева реалістична графіка” висвітлює основні етапи розвитку, досягнення й кращі традиції української дожовтневої графіки реалістичного демократичного напряму. Книга знайомить читача із загальним напрямом і особливостями розвитку української графіки і кращими творами того часу. У ній розглядається творчість найбільш визначних майстрів української дожовтневої графіки – Т. Шевченка, Л. Жемчужникова, К. Трутовського, М. Мурашка, П. Мартиновича, О. Сластіона, І, Іжакевича, О. Кульчицької та багатьох інших талановитих митців, які, йдучи шляхом ідейності, народності та реалізму, піднесли мистецтво української графіки на найбільш високий у дожовтневий час рівень розвитку, створивши багато високохудожніх творів, які є національною гордістю українського народу, творів, що прикрашають колекції не тільки українських музеїв, а й багатьох інших всесвітньо відомих художніх збірок за межами України і становлять важливу частку загальнолюдської культури.

Розрахована на масового читача.

 

 

Косів, В.
Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років [Текст] : [монографія] / В. Косів. — Київ : Родовід, 2019. — 480 с.

Анотація

Монографія розкриває особливості зображення української ідентичності в графічному дизайні Радянської України та української діаспори 1945 – 1989 рр. На матеріалах українського радянського плакату й обкладинок періодичних видань діаспори, архівних документів та інтерв`ю з авторами з`ясовуються контексти появи творів, окреслюється семантика символів, які застовувалися для візуальної репрезентації української ідентичності, розкриваються засоби творення образів України й українців, проводиться аналіз стилістики зображень, її зв`язок з дизайнерськими напрямами XX століття.

 

 

Лагутенко, О.
Українська графіка першої третини ХХ століття [Текст] : [монографія] / О. Лагутенко. — Київ : Грані-Т, 2006. — 240 с.

 Анотація

У книжці вперше за часи сучасного українського книговидання й мистецтвознавства подано історію української графіки першої третини XX століття. У викладі мистецтво графіки розглянуто без ідеологічних застережень і політичних кордонів, власне як художній феномен, що реалізував себе у різних країнах, різноманітних проявах (станкова, книжкова, журнальна, театральна, промислова графіка, екслібрис, плакат, малюнок) та у широкому просторі нових художніх стилів й напрямів.

Багатий ілюстративний матеріал видання та аналітичне дослідження творів виявляють загальноєвропейські тенденції і національні особливості розвитку української графіки означеної доби.

Книжка підготована як для фахівців, так і для усіх шанувальників образотворчого мистецтва.

 

 

Лагутенко, О.
Українська графіка ХХ століття [Текст] : [навч. посіб.] / О. Лагутенко. — Київ : Грані-Т, 2011. — 184с.

Анотація

Доктор мистецтвознавства Ольга Лагутенко продовжує досліджувати тему української графіки, яка вже знайшла відображення в альбомах “Нариси з історії української графіки XX століття” і ” Українська графіка першої третини XX століття століття”, що виходили друком у видавництві “Грані – Т”.

У посібнику ” Українська графіка XX століття” з сучасних наукових позицій у контексті світового культурно-історичного процесу розглянуто історію українського графічного мистецтва. Відзначено загальноєвропейські тенденції та національні особливості розвитку, наголошено на найбільш значущих явищах і висвітлено творчість найкращіх майстрів.

Для студентів художніх, мистецтвознавчих і культурологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.