Туристичні перлини України. Київщина

Бібліографічний покажчик інформує про книги, довідники,
статті з періодичних видань, що допоможуть ознайомитись
з туристичними об’єктами Київщини. Він має два розділи, у межах
яких бібліографічні описи документів розміщено в алфавітному
порядку та частково анотовано. Упорядник не претендує на
вичерпність інформації.
Видання, позначені «*», знаходяться у фондах Державної
бібліотеки України для юнацтва.
Матеріали, що представлені в покажчику, будуть корисні
всім тим, хто любить подорожі та рідний край.

Посилання для цитування:
Туристичні перлини України. Київщина : бібліогр.
покажч. / [уклад. С. Настенко ; ред. : С. Чачко, В. Кучерява,
Н. Лінкевич] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – К. : [б.в.],
2019. – 29 с.

З електронною версією покажчика можна ознайомитись за посиланням