The UK. Welcome to Great! (до Національного свята Великої Британії)

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії за традицією часто називають просто Сполученим Королівством або Великою Британією.

Перші достовірні відомості про країну можна знайти у праці грецького географа і мандрівника Піфея «Про океан», яка датується 325 р. до н. е.

У ній Піфей назвав острови αι Βρεττανιαι, а населення островів – Πρεττανοι.

Сьогодні Велика Британія – одна з найпотужніших, провідних, авторитетних держав світу. Багатовікова історія країни, менталітет британців, незвичайні традиції, неперевершена архітектура, чудові природні ландшафти та низка інших особливостей роблять Сполучене Королівство країною, яка притягує до себе увагу та викликає бажання відвідати її.

11 червня британці відзначатимуть Національне свято Об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії  –День народження Королеви.

Цікаво, що британська королева має два дні народження . Один справжній, а другий – офіційний.

Народилася королева Єлизавета II 21 квітня 1926 року, але її офіційний день народження, як правило, відзначають у другу суботу червня.

Ця подія – гарний привід розширити світогляд і збагатити свої знання про Велику Британію, одну з найстаріших монархій світу та одну з найбільш розвинутих англомовних країн сьогодення, яка так потужно підтримує Україну у важкий для нас час боротьби з росією за незалежність та свободу нашої держави.

Відділ літератури іноземними мовами пропонує тематичну виставку «The UK. Welcome to Great!». Книги англійською мовою,  представлені на ній, розкривають історичні, географічні, суспільні та культурні особливості Сполучено Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Ці видання можуть бути корисними для студентів факультетів іноземної філології,  учнів шкіл та ліцеїв з поглибленим вивченням англійської мови та для усіх, хто цікавиться Великою Британією.

По Великій Британії [Текст] = Асross Great Britain : Навчальний посібник / Укл. Н.Ф. Вовченко. — Київ : Знання, 2004. — 222с.
ISBN 966-620-215-8

 Анотація

Навчальний посібник “Асross Great Britain” (“По Великій Британії”) – це добірка текстів англійською мовою до курсу “Країнознавство”.

Тематика текстів відповідає вимогам для шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови.

До кожного тексту додаються словничок з перекладом слів та виразів, що можуть викликати труднощі, система запитань і контрольних завдань, спрямованих на засвоєння лексичного та текстового матеріалу і розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення.

В кінці книги наводяться тексти для перевірки рівня знань учнів з даної тематики.

Розраховано на учнів загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням англійської мови, ліцеїв,гімназій, коледжів.

 

 

Great Britain [Текст] = Велика Британія : посіб. з країнознавства / уклад. Ю.Б. Голіцинський. — Киев : Арій, 2014. — 480 р. — (Країнознавство). — Англ. мовою.
ISBN 966-8959-32-9

 Анотація

Посібник знайомить учнів з основними визначними пам’ятками, історією та біографіями відомих громадян Великобританії.

Книга призначена для учнів старших класів гімназій і шкіл з поглибленим вивченням англійської мови, для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

 

 

Literature: British Literature [Текст] : The Reader’s Choice / Program Consultants B.-A. Chin. — Texas Edition. — New York : Glencoe/McGraw-Hill, 2000. — 1357p. — Англ. мовою.
ISBN 0-02-817947-1

 Анотація

The two most engaging powers of an author are to make new things familiar, and familiar things new. Samuel Johnson (1709-1784) Glencoe Literature for 2002 also makes new things familiar and familiar things new.

Designed to meet the needs of today’s classroom, Glencoe Literature has been developed with careful attention to instructional planning for teachers, strategic reading support, and universal access that meets the learning needs of all students.

 

 

 London known and unknown [Текст] = Лондон знакомый и незнакомый / Сост. Ю.М. Проценко. — 2-е изд., испр. — Киев : Знання, 2008. — 127 p. — (Библиотечка для изучающих английский язык). — Англ. мовою.
ISBN 966-346-448-0

Анотація

Посібник призначений для удосконалення навичок читання англійською мовою.

Посібник складається з текстів, складених на основі оригінальних англомовних першоджерел.

Тексти супроводжуються примітками, вправами для контролю розуміння прочитаного і словником.

Книга може бути використана під час аудиторних занять і для самостійної роботи учнями середніх навчальних закладів, слухачами курсів іноземних мов та для самостійного вивчення англійської мови.

 

 

Shakespeare’s Country [Текст] / Introduction and commentaries by G. Hogg. — London : B.T.Batsford LTD, 1976. — 62p. — Англ. мовою
ISBN 0-7134-3151-2

 Анотація

For many of its visitors the countryside around Stratford-upon-Avon epitomises more than any other area the unchanging and historic England.

The 24 colour pictures here reproduced illustrate the most famous scenes of this much loved district.

 

 

Барбанюк, О. О.    The UK. Welcome to Great! [Текст] : [посібник] / О. О. Барбанюк. — Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2017. — 144 с. — Укр. та англ. мовами.
ISBN 966-496-421-7

Анотація

Посібник пропонує огляд географічних, історичних, культурних та суспільних особливостей однієї з найстаріших монархій світу – Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії.

Створений відповідно до програми з лінгвокраїнознавства, даний посібник є корисним не лише для студентів факультетів іноземної філології, а й для учнів шкіл та ліцеїв з поглибленим вивченням англійської мови, власне як і для усіх, хто цікавиться Британією.

Метою посібника є збагачення знань про Сполучене Королівство, що сприятиме формуванню лінгвокраїнознавчої компетенції, необхідної для міжкультурної комунікації.

 

 

Федірко, С. М.    Guide to language and country studies [Текст] : Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства / С. М. Федірко. — Кам‘янець-Подільський : Абетка-Нова, 2006. — 280с.
ISBN 966-363-043-4

 Анотація

Даний посібник пропонує короткий огляд історії, географії і культури Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії.

Посібник створено відповідно до умов програми з лінгвокраїнознавства і дає можливість студентам, учням та широкому загалу читачів, що цікавляться лінгвокраїнознавством Британії, розширити світогляд і збагатити знання про одну з найбільш розвинутих англомовних країн.

Згідно з вимогами Болонського процесу значна увага приділяється самостійному вивченню дисципліни.

Автор посібника пропонує велику кількість матеріалу для написання рефератів, доповідей та повідомлень стосовно Великобританії.

 

 

Цегельська, М. В.    Great Britain: Geography, History, Language [Текст] : [посібник] / М. В. Цегельська. — Вид. 2-е, випр. та допов. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 208 с.
ISBN 966-07-3434-0

 Анотація

У посібнику «Велика Британія: географія, історія, мова» стисло викладено основні історичні події, які відбулися у Великій Британії з найдавніших часів і дотепер та подано відомості про географію країни. Опис історичних подій кожного періоду завершується фактами з історії розвитку мови, які дозволяють простежити їх взаємозв’язок.

Книга адресована студентам, які опановують англійську мову як другу спеціальність, учням старших класів ліцеїв та гімназій з поглибленим вивченням англійської мови, усім, хто цікавиться питаннями мови та історії Великої Британії.

 

 

Шурма, С. Г.    Країнознавство. Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії [Текст] / С. Г. Шурма, А. В. Головня. — Київ : Арій, 2019. — 64 с. — Укр. та англ. мовами.
ISBN 966-498-661-5

 Анотація

Цей посібник містить найсуттєвішу інформацію про географічне положення, історію, політичний устрій та культурні традиції Сполученого Коро­лівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Незважаючи на невеликий розмір, книга стане у пригоді усім, хто вивчає англійську мову та прагне глибше пізнати країну, мову якої намагається опанувати.

 

 

Bagats’ka, O. V.    Outline of English Literature [Текст] : Навчальний посібник / O. V. Bagats’ka, M. V. Duka. — Суми : Університетська книга, 2006. — 443с.
ISBN 966-680-248-1

Анотація

У посібнику, що складається з одинадцяти розділів, викладено основні питання курсу літератури Англії.

Подані матеріали доповнюються уривками оригінальних текстів англійських авторів, ілюстраціями та хронологічними таблицями.

В кінці кожного розділу пропонуються завдання різних рівнів складності для самоперевірки та глибшого опрацювання матеріалу, творчі завдання, спрямовані на розвиток навичок інтерпретації літературного твору.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 

 

Churchill, W. -S.    My Early Life [Текст] / W. -S. Churchill. — London : Odhams Books Limited, 1963. — 280 p.

 Анотація

Here, in his own words, are the fascinating first thirty years in the life of one of the most provocative and compelling leaders of the twentieth century: Winston Churchill.

As a visionary, statesman, and historian, and the most eloquent spokesman against Nazi Germany, Winston Churchill was one of the greatest figures of the twentieth century.

In this autobiography, Churchill recalls his childhood, his schooling, his years as a war correspondent in South Africa during the Boer War, and his first forays into politics as a member of Parliament.

My Early Life not only gives readers insights into the shaping of a great leader but, as Churchill himself wrote, “a picture of a vanished age.”

To fully understand Winston Churchill and his times, My Early Life is essential reading.

 

 

Hurstfield, J.    The Elizabethan Nation [Текст] / J. Hurstfield. — London : British Broadcasting Corporation, 1964. — 112 p.

 Анотація

Five aspects of the Elizabethan period are discussed in this book, published by the BBC: the Elizabethan people in 1558; the dream of order, 1558-70; neither peace nor war,1570-85; the darker years, 1585-1603 and some historical problems of the Elizabethan nation.

The book aims to provide a detailed view of an important period of English history in the light of what was then (1964) recent historical research.

 

 

Kocher, H.    Master of Middle-earth [Текст] / H. Kocher. — Harmondsworth : Penguin Books, 1974. — 222 p.
ISBN 0-1400-3877-9

Анотація

As is the case with all great works of art, J. R. R. Tolkien’s masterpieces generously repay close attention and study.

In this thoroughly entertaining and perceptive volume, winner of the prestigious Mythopoeic Society Scholarship Award, Professor Kocher examines the sources that Tolkien drew upon in fashioning Middle-earth and its inhabitants – and provides valuable insights into the author’s aims and methods. Ranging from The Hobbit to The Lord of the Rings to The Silmarillion and beyond, Master of Middle-earth opens the door to a deeper and richer appreciation of Tolkien’s magnificent achievement.

Inside you will discover

• Why Aragorn is the most misunderstood character in The Lord of the Rings . . . and its true hero.

• The origin of Sauron—and the nature of evil in Tolkien’s universe.

• The opposing forces of destiny and free will in Frodo’s quest.

• The Cosmology of Middle-earth—is it our world at an earlier time, or does it exist in a fantastic Elsewhere?

• How Tolkien’s ideas of morality, religion, and social order underlie every aspect of his life’s work.

 

 

Mykhailiuk, N. P.    Formation and Development of the Institution of Monarchy in Great Britain [Текст] = Становлення та розвиток інституту монархії у Великобританії : A course of lectures for law students / N. P. Mykhailiuk. — Одеса : Фенікс, 2011. — 236 р. — Англ. мовою.
ISBN 966-438-336-0

 Анотація

У навчальному посібнику висвітлюються основоположні питання, присвячені вивченню монархії Великобританії як найдавнішої форми правління – одного з найстаріших інститутів суспільства, бо монархія старіша від парламентів, старіша від законів. Монархія – глибоке джерело людського досвіду взагалі, і державницького, зокрема.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, вчителів гімназій та шкіл з поглибленим вивченням англійської мови, а також на широке коло читачів, які цікавляться політикою, історією та культурою Великобританії в цілому та становленням і розвитком британської монархії зокрема

 

 

Polonska, T.    Culture and Art of Great Britain [Текст] = Культура і мистецтво Великої Британії : навч. посіб. / T. Polonska. — Киев : САМ, 2017. — 94 р. — Англ. мовою.
ISBN 966-8714-24-5

 Анотація

Навчальний посібник є основним засобом оволодіння учнями старшої школи змістом англомовного елективного курсу «Культура і мистецтво Великої Британії».

Створення посібника сприятиме подальшому розвиткові у старшокласників іншомовної комунікативної компетентності, передусім такого її складника як соціокультурний, який передбачає опанування учнями загальнокультурними, країнознавчими і лінгвознавчими знаннями та навичками спілкування.

Посібник адресовано учням старших класів профільної школи, учителям англійської мови ЗНЗ, методистам з іноземних мов ІППО, авторам підручників і посібників, студентам мовних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.

 

 

Scott, A. F.    The Saxon Age [Текст] : Commentaries of an Era / A. F. Scott. — London : Book Club Associates, 1979. — 182p. — Англ. мовою.

 Анотація

Published in 1979 in hardback with dustjacket by Croom Helm, this 182 page book on ‘The Saxon Age: Commentaries of an Era’ by A. F. Scott presents a vivid portrait of the daily life of Saxon England.

Using the first hand evidence of contemporary writers, artists and craftsmen, the book conveys the mood and style of the Saxons from the royal court to the peasant’s hut.

A wealth of information is offered, extending over 500 years. Chronologically presented, many diverse aspects of life are covered – towns, family, education, the arts, sports and pastimes, health, work and wages, religion, law and crime, historic events, warfare and happening on the sea.

The illustrations have been carefully selected both for their relation to the text and for their own intrinsic value, and they exemplify the life of the period at every level. Here is constant change: Vikings, Saxons, marauders, settlers and slaves; the Church established, St. Columba, St. Augustine, the Venerable Bede, King Alfred the Great defeating the Danes and the scattered regions becoming a kingdom.

While the Saxon Age is a valuable book of reference, it also makes compelling reading as a vivid and entertaining account of popular life.

About the author: A. F. Scott graduated from Cambridge University in English and History. He was Headmaster of Kettering Grammar School and Senior Lecturer in English at Borough Road College of Education, London. He has authored numerous scholarly works including this present series on the social history of Britain covering over 2000 years from 55BC to 1837. Already published: The Stuart Age; The Plantagenet Age; also the Tudor, Norman and Roman ages.