The Science of Life

Все більш швидкими  і помітними стають зміни у світі навколо нас. За останні 100 років під впливом людини на всій планеті, як у живій, так і неживій природі, відбулося таких змін значно більше, ніж за попередні 40–70 тисяч років історії людства.  Людина – частина живої природи.  Саме природа дає нам все необхідне для життя: повітря, воду, корисні копалини, продукти харчування, одяг…

Від стану навколишнього середовища залежить і стан нашого здоров’я. На думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я 23% захворювань людей зумовлені впливом факторів навколишнього середовища.
Іонізуюча радіація, електромагнітні хвилі і поля, ультразвук, аерозолі, сотні тисяч нових хімічних речовин і сполук, – сучасна людина відчуває на собі вплив нових фізичних і хімічних факторів, яких раніше просто не існувало в природі.                    Звісно, ми можемо адаптуватися і пристосовуватися  до різноманітних екологічних змін, але до певної межі…                                                                                        Лише пізнання, прийняття і дотримання законів природи допоможе досягти гармонійної взаємодії суспільства і природного довкілля, симбіозу техніки, виробництва і природи.

Усім, хто цікавиться проблемами екології, біології, факторами навколишнього середовища та їх впливом на здоров’я людини, – виставка видань англійською мовою  «The Science of Life» від відділу  літератури іноземними мовами.

 

Англійсько-український екологічний словник [Текст] = Ecological Dictionary English-Ukrainian : [35 000 од. пер. / уклад. Є.С. Ткачова]. — Київ; Ірпінь : Перун, 2019. — 920 с.

Анотація

Англійсько-український екологічний словник містить біля 35000 слів та словосполучень. Видання містить наукову та технічну лексику Великобританії, США, Канади та Австралії. Словник розрахований на фахівців та дослідників екологічних спеціальностей, фахівців та дослідників сільського господарства, викладачів та студентів аграрних університетів та коледжів, викладачів та студентів екологічних спеціальностей , а також перекладачів наукових публікацій екологічної, біологічної та аграрної тематики.

 

 

Animal Diversity [Текст]. — New York : Glencoe/McGraw-Hill, 2002. — 217p. — (Glencoe Science). — Англ. мовою.

 

 

 

 

 

 

 

 Earth’s ecosystems [Текст] / M.Atwater, P.Baptiste, L.Daniel and other. — New York : McGraw-Hill School Division, 1993. — 110p. — Англ. мовою.

 

 

 

 

 

From Bacteria to Plants [Текст]. — New York : Glencoe/McGraw-Hill, 2002. — 202p. — (Glencoe Science). — Англ. мовою.

 

 

 

 

 

 

Human Body Systems [Текст]. — New York : Glencoe/McGraw-Hill, 2002. — 264p. — (Glencoe Science). — Англ. мовою.

Анотація

«Human Body Systems», as a part of the Glencoe Science 15-Book Series, provides students with accurate and comprehensive coverage of the human body and its key organ systems. The strong content coverage integrates a wide range of hands-on experiences, critical-thinking opportunities, and real-world applications.

The modular approach allows you to mix and match books to meet your curricula.

 

 

Hygiene and Ecology [Текст] : [textbook] / editor. V.G. Bardov. — Second edition, updated. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. — 688 p. — Англ. мовою.

 Анотація

Підручник підготовлений співробітниками гігієнічних кафедр Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та провідними гігієністами України та Росії, за загальною редакцією завідувача опорної кафедри МОЗ України з загальної гігієни та екології людини, члена-кореспондента НАМН України, професора В. Г. Бардова.

У підручнику на сучасному рівні викладені теоретичні основи, методологія, методи і засоби вивчення факторів навколишнього середовища та їх впливу на здоров’я людини і громадське здоров’я, а також на умови побуту, праці, відпочинку, навчання, харчування, виховання, лікування тощо.

Підручник включає всі основні розділи загальної гігієни та екології людини і укладений відповідно до програми навчальної дисципліни “Гігієна та екологія” згідно з вимогами Болонського процесу.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, практичних лікарів.

 

 

Scholastic Atlas of Earth [Текст]. — New York : Scholastic Inc., 2005. — 80p. — Англ. мовою.

Анотація

«Scholastic Atlas of Earth» unlocks the mysteries of our planet – from its molten core to its highest mountain peak!

Lavish spreads detail the recesses of a cave, the inside of a volcano, and the rocky gorges of the Grand Canyon.

Middle-grade readers will find plenty of useful facts about fossils, minerals and gems, climatic zones, glaciers, tectonic plates, geysers, landslides, and much, much more.

In a unique section at the back of the book, kids can recreate their own Earth-related activities, such as making a mountain, setting off a volcanic eruption, or forming their own fossil!

 

 

Scholastic Atlas of Oceans [Текст]. — New York : Scholastic Inc., 2004. — 96p. — Англ. мовою.

 Анотація

«Scholastic Atlas Of Oceans» gives kids a wealth of information about the oceans of the world, the creatures that live in them, and how humans have explored this watery world.

Every spread of the «Scholastic Atlas Of Oceans» provides children with vibrant, detailed, full-color illustrations of the ocean world and its inhabitants. Concise captions provide middle-grade readers with valuable information to help them understand this environment.

 

 

Scholastic Atlas of Space [Текст]. — New York : Scholastic Inc., 2005. — 80p. — Англ. мовою.

Анотація

«Scholastic Atlas оf Space» illuminates the mysteries of the universe by providing children with a wealth of information about the structure of the universe, astral bodies, space travel, and more.

In the «Scholastic Atlas оf Space», budding astronomers will marvel at detailed, full-color illustrations of the universe.

Concise captions provide middle-grade readers with valuable information to help them understand this vast and distant environment.

«Scholastic Atlas оf Space» covers an array of topics, beginning with the birth and evolution of the universe.

It delves into the structure of the universe, the solar system, space exploration, astral bodies, and the possibility of extraterrestrial life.

 

 

 Scholastic Atlas of Weather [Текст]. — New York : Scholastic Inc., 2004. — 80p. — Англ. мовою.

 Анотація

«Scholastic Atlas of Weather» gives kids weather information, activities, trivia, and more.

Stunning illustrations bring weather phenomena to life.

Every spread in «Scholastic Atlas of Weather» contains a huge, dynamic, and colorful illustration, which shows kids exactly what causes weather to run wild.

Clear, succinct captions underscore the vital scientific information kids need to fully appreciate Mother Nature’s power.

 

 

 The Animal Kingdom [Текст] / M. Atwater, P. Baptiste, L. Daniel and other. — New York : Macmillan & McGraw-Hill, 1993. — 124p. — Англ. мовою.

 

 

 

 

 

Письменна, О. О.
 Тематичний екологічний словник [Текст] = Thematic Ecological Dictionary / О. О. Письменна, Т. В. Дудар. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. — 416с. — Укр., англ. та рос. мовами.

 Анотація

Пропонований словник містить найбільш уживані терміни, поняття і визначення, пов’язані з екологією та охороною навколишнього середовища, котрі подаються трьома мовами: англійською, українською та російською.

Видання буде корисним широкому колу читачів, котрі цікавляться екологічними проблемами

 

 

Boehm, R. -G.
Geography [Текст] : The World and Its People. Vol.2. / R. -G. Boehm, D. -G. Armstrong, F. -P. Hunkins. — New York : Glencoe/McGraw-Hill, 2003. — 835p. — Англ. мовою.

 

 

 

 

 

Boehm, R. G.
Geography [Текст] : The World and Its People. Vol.1. / R. G. Boehm, D. -G. Armstrong, F. P. Hunkins. — New York : Glencoe/McGraw-Hill, 2003. — 835p. — Англ. мовою.

 

 

 

 

 

Fesenko, A.
Concise Environmental Science for engineering professionals [Текст] = Посібник з екології для інженерних спеціальностей / A. Fesenko, O. Pankova. — Kharkiv : ФОП Бровін О.В., 2017. — 176 р. — Англ. мовою.

 Анотація

«Concise Environmental Science» contains the major aspects of interrelationship human and nature.

Environmental rules, environmental standards, human influence upon water bodies, ambient air, soil,electromagnetic pollution are examined.

Modern mitigation ways are considered also.

«Consise Environmental Science» is added with critical think-ing to discuss environmental problems in Ukraine and whole world.

 

 

Goncharuk, V. V.
Science about Water [Текст] = Наука про воду / V. V. Goncharuk. — Kyiv : Akademperiodyka, 2014. — 440 p. — (Project “Ukrainian scientific book in a foreign language”). — Англ. мовою.

 Анотація

For the first time all information on chemical, physical, and biological properties of water and its numerous unique anomalies have been generalized.

The issues of ecological and hygienic state of the sources of centralized drinking water supply have been brought to limelight. For the first time a new approach has been proposed to creating new standards for drinking water without analogies in the world.

The materials, which present a comprehensive approach, developed by A.V. Dumanskii Institute of Colloid Chemistry and Water Chemistry to the assessment of the safety of drinking waters – biotesting, have been generalized

 

 

Kottak, Conrad Phillip.
Anthropology [Текст] : The Exploration of Human Diversity / C. P. Kottak. — 5th ed. — New York : McGraw-Hill, Inc, 1991. — 496p. — Англ. мовою.

 

 

 

 

 

Leonard, W. H.
Biology: A Community Context [Текст] / W. H. Leonard, J. E. Penick. — New York : Glencoe/McGraw-Hill, 2003. — 576p. — Англ. мовою.

 

 

 

 

 

Lewis, R.
Life [Текст] / R. Lewis. — Third Edition. — New York : WCB/McGraw-Hill, 1998. — 976p. — Англ. мовою.

 

 

 

 

 

Markheliouk, N.
Do Not Kill Me, Mom! [Текст] / N. Markheliouk. — [S.l.] : SOS Publishing Limited Liability Company, 2015. — 34 p. — Англ. мовою.

 

 

 

 

 

Miller, G. T.
Environmental Science [Текст] : An Introduction / G. T. Miller. — Second Edition. — Belmont : Wadsworth lishing Company, 1988. — 448p. — Англ. мовою.

 

 

 

 

 

Morgan, S.
One hundred facts Evolution [Текст] / S. Morgan ; consultant S. Parker. — Bardfield End Green : Miles Kelly, 2017. — 40 p. — Англ. мовою.

 Анотація

Get ready to learn all about evolution and discover how life on Earth has changed over millions of years.

Explore the science behind natural selection and DNA, then go on a journey through time with one hundred facts, fantastic images and fun cartoons.

Find out why Darwin was fascinated by finches, whether fossils hold clues to the past and if humans are still evolving.

 

 

Purves, W. K.
Life:The Science of Biology [Текст] / W. K. Purves, G. H. Orians. — Second Edition. — Sunderland : Sinauer Associates Inc. Publishers, 1987. — 1271p. — Англ. мовою.

Анотація

An excellent textbook is more than a collection of accurate statements of fact, supplemented by good illustrations.

The crucial attribute of a fine textbook is its ability to explain things so that students can understand and appreciate them.

As authors, our overriding goal at all times has been to explain biological concepts and processes clearly and thoroughly – a goal that guides our classroom teaching as well.