30/07

Впроваджуємо нову автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему

Система передбачає засоби для здійснення таких основних дій:

Для відбору та перегляду інформації електронного каталогу:

 • Пошук документів за заданими критеріями (темами класифікаторів та значеннями полів бібліотечного опису або через зв’язки документів).
 • Сортування відібраних документів за вказаними критеріями в порядку зростання або зменшення значень.
 • Ручний відбір документів шляхом складання переліку відібраних.
 • Перегляд та друк інформації щодо документів у вигляді переліків, каталожних карток та повних бібліографічних описів.
 • Перегляд інформації про наявність документів в фондах бібліотеки та інших місцях.
 • Перегляд електронних копій документів в разі їх наявності.

Для каталогізації документів:

 • Створення та підтримка засобів класифікації документів різного типу: класифікаторів (ББК, УДК, Дьюі), рубрикаторів, ключових слів та ін.
 • Створення та підтримка авторитетних записів, різних переліків типових значень.
 • Реєстрація (створення) бібліотечних описів документів відповідно держстандартам, зокрема 7.1-84, та стандартам USMARC та UNIMARC), реєстрація документів за зразком.
 • Класифікація документів за обраними схемами.
 • Опис зв’язків між документами (видання – номер – стаття, переклад – оригінал, серія – підсерія – випуск і т.і.)
 • Внесення посилань на електронну копію документа, яка може зберігатися в базі даних системи, в локальній мережі бібліотеки, в мережі Internet.
 • Поділ електронного каталогу між групами працівників бібліотеки за межами відповідальності та доступності.
 • Друк каталожних карток різного типу шляхом застосування відповідних шаблонів.
 • Складання бібліографічних довідок, показчиків та інших документів шляхом застосування відповідних шаблонів.

 

Для комплектування бібліотеки:

 • Ведення інформації про книгопостачальників та їх пропозицій щодо придбання літератури.
 • Ведення інформації про потреби в літературі.
 • Засоби аналізу книгозабезпеченості.
 • Ведення інформації про відмовлення читачам (в т.ч. через відсутність примірників).
 • Складання замовлень на придбання літератури.
 • Обробка партій літератури. Розподіл примірників за місцями розподілу та збереження.
 • Складання актів надходження та списання.
 • Ведення книг інвентарного та сумарного обліку
 • Аналіз стану фонду шляхом відбору примірників за різними ознаками та складання відповідних звітів.

 

Для обслуговування читачів:

 • Введення та утримання інформації щодо читачів бібліотеки.
 • Відбір читачів за різними критеріями (шифр, прізвище, документи, які утримувались чи утримуються тощо), сортування, перегляд та друк відібраної інформації.
 • Відбір примірників замовлених документів та реєстрація видачі їх читачам.
 • Реєстрація повернення документів читачами.
 • Підтримка штрих-кодових технологій та технологій RFID.

 

Також система забезпечує:

 • Наявність груп користувачів з визначеними правами на перегляд та коригування інформації
 • Запис і зберігання даних про факти коригування бібліографічних описів та іншої інформації в системі.
 • Експорт та імпорт бібліотечних описів документів та інформації про наявність в форматі XML.
 • Експорт та імпорт бібліотечних описів документів в форматах USMARC, UNIMARC.
 • Експорт та імпорт інформації про читачів та організації в форматі XML.
 • Ведення інформації про відвідування бібліотеки, послуги та масові заходи.
 • Налагодження параметрів для пристосування системи до поточних потреб.

Для забезпечення доступу до інформаційно-бібліотечних ресурсів, якими управляє програмна система “УФД/Бібліотека”, з мобільних пристроїв передбачено окремий програмний модуль (ОПМ) “Android”.

ОПМ “Android” розроблений за технологією Java і функціонує під управлінням сервера Tomcat. Він передбачає наявність на мобільному пристрої програми-клієнта. Отримати і встановити цю програму слід наступним чином.

З вашого смартфона або планшета з операційною системою Android за допомогою броузера зайдіть на на цю сторінку і завантажте Android застосування.

По закінченню завантаження операційна система Android запропонує встановити щойно скачане застосування. Погодьтесь. По закінченню встановлення буде запропоновано відкрити застосування. В разі погодження застосування буде запущено з параметрами за замовчуванням. Один з параметрів визначає адресу (URL) бібліотеки, до якої буде звертатися застосування. Якщо ця адреса недоступна, буде запропоновано внести зміни в параметри. Введіть відповідну адресу бібліотеки і поверніться на сторінку пошуку документів.

За замовчуванням встановлено адресу електронного каталогу демонстраційного ресурсу автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи “УФД/Бібліотека”.