Теорія і методика виховання молодших школярів

373.3.015.31(075.8)

Б39  Безбородих, С.М.

Теорія і методика виховання молодших школярів [Текст] : навч.-метод. посіб. / С.М. Безбородих. – Київ : Талком, 2019. – 246 с.

 

Навчально-методичний посібник «Теорія і методика виховання молодших школярів» ставить за мету оволодіння студентами змістом, сутністю, принципами, закономірностями, методами, організаційними формами та інноваційними технологіями виховання молодших школярів; формування у майбутніх учителів початкової школи знань, умінь та навичок виховної роботи через засвоєння нормативних і методичних засад, формування практичних умінь щодо вирішення завдань виховної діяльності та моделювання виховного процесу в школі; формування моральних цінностей вчительської професії та відповідних якостей педагога-вихователя як основи професійної компетентності майбутнього педагога початкової освіти.