Сугестивна лінгвістика: лінгвістичне програмування поведінки людини

81‘322(075.8)
С49 Слухай, Н.В.

Сугестивна лінгвістика: лінгвістичне програмування поведінки людини [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н.В. Слухай. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2019. – 248 с.

Основний зміст посібника – висвітлення проблем історії та сучасного стану теорії сугестії, лінгвістичне осмислення надбань НЛП Класичного та Нового кодів, найновіших сучасних теорій сугестії,дослідження дієвих історичних та сучасних форм контрсугестії,

що є предметом теорії впливу, сугестивної лінгвістики, нейролінгвістичного програмування, теорії комунікації, політичної лінгвістики, інтернет-лінгвістики, лінгвістики мас-медіа.

Для філологів, психологів, політологів, журналістів, культурологів, фахівців у галузі мас-медіа, широкого кола читачів.