Структурні зміни та зрушення в національній економіці України

338(477)-027.542

П24  Пелех, О.Б.

Структурні зміни та зрушення в національній економіці України: аналіз та оцінка [Текст] : [монографія] / О.Б. Пелех. – Рівне : СПД Зень О.М., 2019. – 380 с.

Монографія присвячена актуальним проблемам економічного розвитку України в сучасних умовах. Досліджено та проаналізовано структурні зміни та зрушення в економіці України, їхній вплив на економічний розвиток на тлі аналогічних змін у країнах Європи. Аналіз здійснено на основі авторської методики кількісно-якісного макрорівневого аналізу структурних змін в економіці. Досліджено особливості економічного розвитку України, структурні зміни у пропорціях за видами економічної діяльності, структурний ефект чинника праці і трудового внеску українських мігрантів у складі ресурсів України.

Книга розрахована на широке коло фахівців-економістів, фахівців у сфері державного управління, фахівців, які працюють в органах державної влади, підприємців, викладачів, аспірантів і студенів навчальних закладів економічного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами економічного розвитку України.