Статистичні спостереження: переписи, моніторинги, вибіркові обстеження

311.21(075.8)

Є71  Єріна, А.М.

Статистичні спостереження: переписи, моніторинги, вибіркові обстеження [Текст] : навч. посіб. / А.М. Єріна, З.О. Пальян. – Київ : Київський ун-т, 2019. – 308 с.

У навчальному посібнику розглядаються основні види, способи, програмно-методологічні й організаційні питання статистичного спостереження в контексті інформаційного забезпечення систем управління і наукових досліджень. Висвітлюються питання сучасної організації переписів і моніторингів, а також формування інтегрованих статистичних банків даних та ведення статистичних реєстрів у комбінації з іншими формами спостереження. Значна увага приділена вибірковому методу, зокрема: схемам формування вибіркових сукупностей, обґрунтуванню обсягів і дизайну вибірки, принципам забезпечення репрезентативності й надійності вибіркових оцінок.

Для студентів, аспірантів, молодих науковців і практиків – для усіх, хто прагне опанувати сучасні методи статистичного спостереження, зокрема, методи вибіркових обстежень.