Соціальна робота в територіальній громаді

364-78(075.8)

П33  Пірен, М.І.

Соціальна робота в територіальній громаді: теорія та практика [Текст] : підручник / М.І. Пірен. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. – 328 с.

Динамічність, конфліктність, проблемність сучасної української дійсності зумовили те, що сьогодні практично немає соціальних груп населення, які почували б себе соціально захищеними.

У підручнику висвітлено теоретичні та практичні аспекти соціальної роботи як професійної діяльності фахівців з проблем соціального забезпечення населення територіальних громад. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо інституціалізації соціальної роботи.

Для підготовки фахівців з соціальної роботи у закладах вищої освіти України, керівників соціальних служб Департаменту соціального захисту населення, територіальних громад і волонтерів та всіх, кого цікавлять питання соціальної роботи в громаді.