Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами

Ставлення суспільства до дітей з особливими освітніми потребами є певним мірилом його цивілізованості. Вони, люди з проблемами здоров’я, не вимагають до себе жалю, зазвичай розраховують лише на власні сили, хочуть жити серед людей і відчувати себе повноцінними громадянами.

Науковці визначають соціалізацію як набуття дітьми соціального досвіду, що здійснюється через діяльність, спрямовану на орієнтування в ситуації, пристосування до навколишнього, процес входження дитини  у світ  конкретних  соціальних  зв’язків.

В. Сухомлинський наголошував: «Увести дитину в світ людських стосунків – одне з найважливіших завдань виховання», а якщо це стосується дітей з особливими потребами, то це завдання стає не тільки найважливішим, а ще й складним випробуванням для педагога.

Основою соціалізації є соціальний досвід дитини, засвоюючи який, вона здійснює саморозвиток та самореалізацію, стає соціально компетентною. Практика показує, що люди з особливими потребами можуть, хочуть бути і стають повноцінними членами суспільства, авторитетними фахівцями, політиками, економістами, соціально активними і життєлюбними людьми.

Варто зазначити, що соціалізація дітей з обмеженими можливостями повинна проходити практично так само, як і у випадку зі звичайними здоровими дітьми, в такому випадку з ними повинні працювати спеціально навчені педагоги, які здатні враховувати  потреби і, головне, можливості таких особливих дітей.

Захищаючи гідність дітей з особливими освітніми потребами, ми створюємо своє людське обличчя.

 

 

Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти [Текст] : монографія / [кол. авт.: Н. С. Гаврилова, С. П. Миронова, Л. Б. Платаш та ін.] ; за заг. ред. Л. Б. Платаш. — Чернівці : Технодрук, 2020. — 572 с.
ISBN 617-7611-75-1

 

 

 

 

Блеч, Ганна.    Соціальні історії як засіб соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями / Ганна Блеч // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2021. — № 3. — С. 37-48. — Бібліогр. в кінці ст. (11 назв).

Анотація

Розкриваються особливості соціальної адаптації дошкільника, види адаптації, “соціальна компетентність”. Набір карток “Соціальні історії” (2020 р.), як інструмент соціального навчання

 

 

Бондарчук, Ірина.    Соціальна адаптація [Текст] : Механізми та критерії успішності / Ірина Бондарчук // Психолог. — 2021. — № 5-6 (677-678). — С. 6-13. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).

 

 

 

 

 

Варава, Наталія.    Як соціалізувати дітей з особливими освітніми потребами [Текст] / Наталія Варава // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2021. — № 1. — С. 67-69.

 

 

 

 

 

Вовк, О. А.    Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами методами арт-терапії [Текст] / О. А. Вовк // Дитина з особливими потребами. — 2020. — № 3 (63). — С. 22-24.

 

 

 

 

 

Гринців, М. В.    Соціальні аспекти інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами [Текст] / М. В. Гринців // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 38. — С. 76-82. — Бібліогр. в кінці ст. (9 назв).

 

 

 

 

Клопотенко, Ю. С.    Проблеми соціалізації дітей з особливими потребами [Текст] / Ю. С. Клопотенко // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. — 2016. — № 4. — С. 48-51.

 

 

 

 

 

Коваленко, Вікторія.    Особливості діяльнісно-поведінкового компонента соціалізованості молодших школярів з інтелектуальними порушеннями [Текст] / Вікторія Коваленко // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2022. — № 1. — С. 30-42. — Бібліогр. в кінці ст. (16 назв).

 

 

 

 

Кокора, Н.    Соціальна адаптація учнів з особливими потребами: Підтримка дітей із вадами розумового розвитку [Текст] / Н. Кокора // Профтехосвіта. — 2017. — № 9. — С. 34-35.

 

 

 

 

 

Колупаєва, Алла.    Інклюзивна освіта як модель соціального устрою [Текст] / А. Колупаєва // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2014. — № 2. — С. 7-18.

 

 

 

 

 

Косенко, Юрій.    Вивчення історичного минулого як засіб соціалізації розумово відсталих учнів (за науковою спадщиною А. І. Капустіна) [Текст] / Ю. Косенко // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2015. — № 4. — С.64-68.

 

 

 

 

Мартинюк, Т. А.    Прикладне та концептуальне розуміння анімації в процесі соціальної інтеграції молоді з інвалідністю / Т.А. Мартинюк // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). — 2020. — Т. 2, Вип. 16. — С. 151-162. — Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).

 

 

 

 

Мартинюк, Т. А.    Соціально-інтегративні ресурси засобів соціокультурної анімації в роботі з молоддю з інвалідністю / Т.А. Мартинюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2020. — Сер.19.Вип39. — С. 69-75. — Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).

 

 

 

 

Петрусенко, Олександра.    Рухова активність як засіб соціальної мотивації дітей з розладами аутичного спектра [Текст] / Олександра Петрусенко // Молода спортивна наука України. — 2022. — Вип. 26. — С. 34-36. — Бібліогр. в кінці ст. (9 назв).

 

 

 

 

Таранченко, О.    Соціальне інтегрування: ключовий концепт інклюзії [Текст] / О. Таранченко // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2017. — № 3. — С. 7-15. — Бібліогр.: с.15 (11 назв).

 

 

 

 

 

Таранченко, О.    Соціокультурний контекст змін в освіті осіб з особливими потребами в Україні [Текст] / О. Таранченко // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2016. — № 4. — С. 87-96.

 

 

 

 

 

Тріпак, Мар’ян.    Соціально-економічні механізми соціалізації студентів інклюзивного коледжу в умовах євроінтеграційних тенденцій та цінностей / Мар’ян Тріпак, Наталія Жиляк // Вища освіта України. — 2021. — № 4. — С. 71-76. — Бібліогр. в кінці ст. (4 назви).

 

 

 

 

Утьосов, Я. А.    Формування соціальних компетентностей у підлітків з інтелектуальними порушеннями на базі освітніх і реабілітаційних установ / Я.А. Утьосов // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна. — 2020. — Вип. 34. — С. 216-224. — Бібліогр. в кінці ст. (6 назв).

 

 

 

 

Шевцов, А.    Психологічний механізм соціальної адаптації молоді з обмеженнями життєдіяльності [Текст] / А. Шевцов, І. Чухрій // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2019. — № 4 (92). — С. 15-29. — Бібліогр. у кінці ст. (10 назв).

 

 

 

 

Шуміленко, Л.    Досвід роботи з соціальної адаптації та розвитку дітей-аутистів у загальноосвітній школі [Текст] / Л. Шуміленко // Початкова школа. — 2017. — № 10. — С. 55-57. — Бібліогр.: с.57 (4 назв).