Державна бібліотека України для юнацтва
Відділ універсальних читальних залів презентує

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки

Інтернет-центр
Медіатека
Виставковий зал
Відділ мистецтв
Зал іноземної літератури
Читальний зал
Відділ абонементу
Періодика

Довідковий відділ

Клуби
Відділ зв"язків з
     громадськістю

страница о насФонд бібліотеки
Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

 

Електронний каталог

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Книжкову виставку:

Великі Українці

От де, люде, наша слава,
Слава України!

         
        Тарас Шевченко

Історичне минуле, сьогодення України як суверенної держави безпосередньо і щонайтісніше пов'язане з життям та діяльністю сотень видатних особистостей, які зробили неоціненний внесок у розвиток як власного народу, нації, держави, так і світової культури. Таких велетнів духу, геніальних сподвижників і справжніх творців загальнолюдських та національних цінностей Україна має в усіх сферах людського буття – в науці, техніці, економіці, культурі, політиці, моралі, державотворенні, військовому врядуванню та інше.

Видатні постаті

92.0 (4Укр)
В 42
Видатні постаті України: Біогр. довід. / Г.В. Щокін, М.Ф. Головатий, В.А. Гайченко та ін. – К.: МАУП; Книжкова палата України, 2004. – 872с.: іл.

У пропонованому біографічному довіднику висвітлюються життя і творчість понад 200 видатних осіб України, які своїми науковими, політичними та громадськими здобутками піднесли престиж нашої країни. Серед них багато нових імен, які вдячна Україна повертає із забуття.
Для науковців, викладачів, студентів і широкого загалу читачів, які цікавляться історією розвитку України від давнини до сучасності.

63.3 (4Укр) я2
Г 34
Геник Степан
150 великих українців. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001. – 300с.

150 великих українців

У виданні енциклопедичного характеру, упорядкованому відомим вченим, доктором наук, професором, завідувачем кафедри Івано-Франківської державної медичної академії Степаном Геником, зацікавлений читач знайде не тільки багатий біографічний матеріал з життя 150 великих українців, а й історично вивірені оцінки найважливіших етапів життя і творчості.
Видання розраховане на широке коло читачів –  студентів та викладачів вищих навчальних закладів, а також учнів гімназій та інших закладів освіти.

Діячі науки і культури

72.3 (4Укр) я2
Д 50
Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності / О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, Н.В. Терес та ін. За заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. – К.: Книги – ХХI, 2007. – 464 с.

Посібник містить 110 нарисів про головні віхи життя і діяльності провідних діячів науки й культури. Засобами біографістики розкриваються видатні досягнення науки і культури України у ХХ столітті.
Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів і коледжів, учителів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, а також всії, хто цікавиться історією науки і культури України.

63.3 (4Укр)
Л 85
Лупейко В.Ю.
У світі українських інтелектуалів. – Д.: ІПШІ МОНУ і НАНУ „Наука і освіта”, 2004. – 268 с.

У світі українських інтелектуалів

До пропонованої книжки відомого письменника ввійшли нариси-роздуми про видатних діячів українського Відродження минулих віків. Екскізи до постатей Петра Могили, Володимира Антоновича, Миколи Костомарова, Івана Огієнка, Михайла Грушевського, Володимира Вернадського, Дмитра Яворницького доповнюють раніше опублікований  цикл про славетних українських інтелектуалів.
Ця книжка буде корисною насамперед для вчителів-істориків і філологів, студентів та старшокласників.

Найвидатніші гетьмани

63.3(4Укр)46
Н 30
Нартов В.В.

Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України. – Харків: Книжковий клуб „Клуб Сімейного Дозвілля”, 2007. – 320 с.: іл.


У виданні зібрано найцікавіші відомості про гетьманів та кошових отаманів України. Матеріал, поданий у цитатах із найрізноманітніших джерел – як найдавніших, так і сучасних,  висвітлює життя видатних історичних постатей із різних боків.
Книга буде корисною не лише для фахівців, але й для всіх, хто цікавиться творцями історії України.

72.4 (4Укр)
С 41
Ситник К.М.

Володимир Вернадський і академія / К.М. Ситник, В.В. Шмиговська. – К.: Наук. Думка, 2006. – 321 с.: іл. – (Президенти Академії наук України).


Володимир Вернадський

У книзі вперше повно і послідовно висвітлено період життя та діяльності в Україні всесвітньо відомого вченого, мислителя, першого президента Української Академії наук В.І. Вернадського. Показана роль академіка Вернадського в організації та в початковий період діяльності УАН в 1918–1919 рр., наведені найважливіші принципи, взяті за основу при створенні Академії в Києві.
Призначена для науковців, а також широкого загалу читачів, які цікавляться історією української науки, минулим рідного краю, що безпосередньо пов’язане з її майбутнім.

Богдан Хмельницький

63.3 (4Укр)46
С 51
Смолій В., Степанков В.
Богдан Хмельницький. – К.: Видавничий дім „Альтернативи”, 2003. – 400 с., іл.

У книзі на широкому фактологічному матеріалі, із залученням численних і маловідомих рукописних джерел, відтворено цілісний портрет одного з найвидатніших державних діячів, політиків, полководців і дипломатів української та європейської історії ХVII ст. гетьмана Богдана Хмельницького.
Видання розраховане на широке коло читачів.

63.3 (4Укр)
С 81
100 найвідоміших українців. – М.: Вече, К.: Орфей, 2002. – 592 с. - (100 найвідоміших)

100 найвідоміших українців

Сто портретів видатних представників українського народу – це долі ста непересічних постатей, які присвятили себе боротьбі і розбудові української держави, ратним подвигам і політичній діяльності, створенню художніх шедеврів, унікальних літературних творів і чудес техніки. Але чим би вони не займалися, усіх їх об’єднує українська земля, на якій вони народилися і процвітанню якої присвятили своє життя, талант і покликання.
Розрахована на широке коло читачів.

100 великих ученых

72.3
С 81
Самин Д.К.
100 великих ученых. – М.: Вече, 2000. – 592 с. - (100 великих).

В книзі представлені вчені, завдяки діянням яких наука пройшла дорогу від перших спроб пізнання світу до космічних польотів. Ця книга починається з біографій відомих вчених давнини: Піфагор, Гиппократ, Архімед... А дальше читач відкриє для себе такі імена як Кеплер, Декарт, Ньютон, Ломоносов, Менделеев, Жуковський, Павлов та видатний український вчений І. І. Мєчніков.
Книга розрахована на вчителів, студентів, учнів та тих кому небайдужі імена відомих вчених.

5 г. я 2
С 81
Шойфет М.С.

100 великих врачей. – М.: Вече, 2004. – 528 с. - (100 великих)


100 великих врачей

В книзі представлені життя і діяльність найвідоміших лікарів всіх часів і народів (серед яких великий українець – лікар-кардіолог Микола Михайлович Амосов), які прославилися в різних областях медичних знань: в вивченні людського організму і впливі на нього навколишнього середовища, в розробці симптоматики хвороб, проблем діагностики та профілактики, в створенні найважчих методик лікування та медичних приладів.
Книга розрахована на широке коло читачів.

Ярослав Мудрий

63.3(4Укр)41
Т 52
Толочко П.

Ярослав Мудрий. – К.: Видавничий дім „Альтернативи”, 2002. – 272 с.


Книжка написана на багатому документальному матеріалі й присвячена життю та діяльності видатного будівничого Київської Русі Князя Ярослава Мудрого.
Розрахована на масового читача.

63.3(4Укр)5-8
Ч-46
Черидниченко Д.

Павло Чубинський. – К.: Видавничий дім „Альтернативи”, 2005. – 376 с.


Павло Чубинський

У книзі йдеться про яскраву драматичну постать нашої історії – Павла Чубинського. Великий вчений зі світовим іменем, громадський діяч і педагог, поет і перекладач, актор і режисер, що був гнаний за всіх режимів, тепер своєю піснею об’єднав українців та творення нової держави. Його славень став державним гімном України.
Книга розрахована на широке коло читачів.

В.Чорновіл

83.34 Укр 6
Ч-75

Чорновіл В. Твори: У 10-ти т. – Т. 1. Літературознавство. Критика. Журналістика / Упоряд. Валентина Чорновіл. Передм. В. Яременка, М. Коцюбинської. – К.: Смолоскип, 2002. – 640 с.: іл.


До першого тому ввійшли літературознавчі праці Вячеслава Чорновола, рецензії, критичні начерки, ранні журналістські спроби, статті. В основному – це праці з архіву В Чорновола, які раніше не друкувалися: про Т. Шевченка, Б. Грінченка, В. Самійленка, матеріали про П. Грабовського, опрацьовані автором в Якутському архіві.
Для широкого кола читачів.

63.3(4Укр)6-8
Ш 24
Шаповал Ю., Верба І.

Михайло Грушевський. – К.: Видавничий дім ”Альтернативи”, 2005. – 352 с.М.Грушевський

Це перша в Україні спроба створити узагальнюючий біографічний нарис українського політичного і державного діяча, визначного вченого Михайла Грушевського. На підставі праць попередників, маловідомих або недоступних раніше документів і матеріалів відтворено його складний життєвий шлях, наукову та науково-організаційну діяльність. Життєпис М. Грушевського подається у контексті суспільно-політичних подій, сучасником яких він був.
Для широкого кола читачів, усіх, хто цікавиться історією України.

100 видатних імен

63.3(4Укр)
Ш26
 Шаров, І.Ф.
 Сто видатних імен України / І.Ф.Шаров. - К.: Альтернативи, 1999. - 496 с.

Унікальна книга кандидата історичних наук, народного депутата України Ігоря Шарова репрезентує сто славетних імен України, які є гордістю, славою, духовним надбанням нації.
Для широкого кола читачів.

85.143(4Укр)я2
Ш26
    Шаров, І.Ф.
    Художники України: 100 видатних імен / І.Ф.Шаров, А.В.Толстоухов. - К. : АртЕк, 2007. - 480с.

Художники України

Книга Ігоря Шарова та Анатолія Толстоухова „Художники України: 100 видатних імен” продовжує розпочату 1999 року серію, яка стала популярною серед читачів.
Автори пропонують ознайомитися з біографіями та творчістю відомих українських художників ХІХ–ХХ століть, роботи якіх правомірно вважаються надбанням України.
Книга розрахована на широке коло читачів.

Вчені України

72я2
Ш26
    Шаров, І.Ф.
    Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф.Шаров. - К. : АртЕк, 2006. - 480с.

Книга  є спробою автора осягнути діяльність найвидатніших постатей минулого і сучасності, що своєю працею в царині науки прославили, прославляють себе і українську землю.
Пропоноване видання зорієнтоване на широкий загал читачів.

http://www.batckivchina.uaforums.net– форум для патріотів України. Україна – наша Батьківщина. 

http://www.greatukrainians.com.ua – сайт про проект „Великі Українці” на телеканалі Інтер.

http://uk.wikipedia.org/wiki – український портал. Вікіпедія – вільна енциклопедія.

Укладачі: Цурпаленко Л.М., Осіпчук О.В.

Узгоджено: Могилевець В.І.

Шановні користувачі!

Завітайте до відділу універсальних читальних залів, де вам запропонують ще багато цікавої літератури на будь-яку тему! Чекаємо на вас!

 

Останнє поновлення:
13.01.2017 9:26

????? ??????????????????????? ????????

Copyright © 2002-2017. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua Яндекс цитирования Яндекс.МетрикаRated by PING