Державна бібліотека України для юнацтва
Відділ універсальних читальних залів презентує

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки

Інтернет-центр
Медіатека
Виставковий зал
Відділ мистецтв
Зал іноземної літератури
Читальний зал
Відділ абонементу
Періодика

Довідковий відділ

Клуби
Відділ зв"язків з
     громадськістю

страница о насФонд бібліотеки
Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

 

Електронний каталог

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Невідома Україна

Розділ 1. На перехресті цивілізацій

Ніхто нам не збудує держави,
коли ми самі її не збудуємо

В. Липинський

Сьогоднішній день незалежної України - результат багатовікової боротьби народу за право мати свою національну державу, яка пройшла свій історичний шлях від найдавніших державних утворень через Київську Русь, Галицько-Волинську державу до становлення державності в ХХ столітті.
Ми пропонуємо поглянути на нашу державу під різними кутами зору і створити власний образ України. Багатогранність висвітлення теми допоможе Вам в цьому.

63.3(4Укр)
З 22
Залізняк Л.Л. Від склавинів до української нації
. - К.: Бібліотека українця, 2004. - 255с.

У книзі з сучасних наукових позицій аналізуються ключові моменти української історії, що визначили драматизм історичної долі українців та їх держави. До них належать своєрідність геополітичної позиції України на карті Євразії, проблеми походження українського народу та його східно-слов'янських сусідів, історичної спадщини Київської Русі, устрою імперій взагалі та Російської зокрема. Особливу увагу приділено фатальним наслідкам перебування України у складі останньої, сучасним проблемам будівництва незалежної України, її майбутньої долі та місцю у світовій історії.
Для істориків, вчителів, студентів, політологів, усіх, кому небайдужа історична доля України.

663.3(4Укр)я73
І 90
Іванченко Р.П. Історія без міфів. -
К.: МАУП, 2006. - 624с.


У роботі відомого сучасного історика, письменника, автора численних історичних розвідок та історичних романів з проблем історії України Раїси Іванченко відстоюється наукова позиція державності українського народу, починаючи із Трипільської цивілізації. Видання містить цікаві документи на підтвердження думки автора.
Розраховане на широке коло читачів - учнів, студентів, учителів, усіх, хто цікавиться проблемами становлення й еволюції державницької історії упродовж майже півторатисячолітнього періоду нашого минулого.

63.3(4Укр)-3я73
І 90
Історія України та її державності
- Львів : Бескид Біт, 2008. - 444с.

У посібнику розглядаються основні етапи розвитку та формування української державності від найдавніших часів до сьогодення. Авторами враховано найновітніші досягнення вітчизняної історіографії.
Поглиблений аналіз етапів і форм державності на етнічній території українців, національно-визвольної боротьби за її відновлення, проблем сучасного державотворення, подаються крізь призму найважливіших подій загальної історії українського народу.
Розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також учнів гімназій та інших закладів освіти.

63.3(4Укр)я7
К 75
Коцур, В.П.
Україна: історичні події та факти.
- Чернівці : Книги - ХХІ, 2005. - 144с.

Книга допоможе читачам різних вікових категорій та професійних груп систематизувати свої знання з вітчизняної історії від найдавніших часів до наших днів. Головні події відображаються за хронологічним принципом.
Видання розраховане на учнів, абітурієнтів, студентів, вчителів, викладачів, всіх, хто цікавиться історією України.

63.3(4Укр)я2
Ш 24
Шаповал, Ю.І.
Держава
: іл. енцикл. України/ Ю.І.Шаповал. - К. : Балтія-Друк, 2008. - 160с.

Видання знайомить з історією, державницькими традиціями, природою, культурою та побутом українського народу. Змістовна інформація, унікальні фотодокументи і яскравий дизайн роблять видання універсальним і цікавим будь-якому читачеві.
Розраховане на широке коло читачів.

63.3(4Укр)41я73
Ш 59
Шилов, Ю.О.
Давня історія України в контексті світової цивілізації
: Навчальний посібник/ Ю.О.Шилов. - К. : МАУП, 2007. - 280с.


У навчальному посібнику викладено давню історію слов'ян та їхніх пращурів( 7000-6200 рр. до н. е. - 430-988 рр. н. е.) на підставі знаних нині джерел - і відомих здавна, і відкритих в останні роки.
Для студентів, науковців і всіх , хто цікавиться витоками української - слов'янської - європейської - індоєвропейської - загальнолюдської цивілізації.

http://www.uk.wikipedia.org/wiki/ - загально інформаційний портал з питань історії України (за часом).

Розділ ІІ. Народ вічний у пізнанні

Ніколи не виживає той народ, котрий сприймає
трактування своєї історії очима сусіда

Ф. Ніцше


Міфи, легенди, вірування... Як на крилах вони перелітають їз століття в століття. Ці нетлінні духовні скарби передають нам глибинні процеси духовного життя прадавніх людей, їхній світогляд, їхню мораль, психологію.

63.3(4Укр)4
Г 70
Горобець, В.М.
Незнайома Кліо: Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба
- К : Наукова думка, 2004. - 309с.

Загадкові події, політичні та соціальні колізії, незвичні зразки військової доблесті, житейські казуси і курйози, людські долі в екстремальних ситуаціях, сцени приватного життя та побутові замальовки, що постають на сторінках книги, як містки в доволі незвичний спосіб з'єднують українську історію від часів ренесансного пробудження до останніх днів існування Української козацької держави.
Для знавців і справжніх шанувальників української минувшини, котрі хочуть істотно розширити свій історичний кругозір і отримати інтелектуальну насолоду.

82.3(4Укр)
І 23
Іванченко, М.Г.
Таємниця нашої прадавнини
: Науково-популярна розповідь/ М.Г.Іванченко. - К. : Молодь, 2000. - 174 с.

Науково-популярне видання присвячене дослідженню прадавньої слов'янської міфології, астрального культу, побуту й звичаїв, традицій наших пращурів. Автор простежує космічні й філософські уявлення праслов'ян, починаючи з доби трипільської культури, пропонує свої висновки, гіпотези, версії, здогадки, наводить велику кількість даних з історії, археології, етнографії, етимології, лінгвістики.
Розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також учнів гімназій та інших закладів освіти.

63.3(4Укр)-7
К 17
Каляндрук, Т.
Таємниці бойових мистецтв України
- Львів : Піраміда, 2007. - 304с.

В цій унікальній книзі вперше зібрані відомості про бойові мистецтва українців, представлено близько 400 зображень з рідкісних джерел, більшість з яких до останнього часу були малодослідженими. Зі сторінок книги оживає самобутня бойова культура наших рпедків, якатисячі років допомагала їм захищати рідну землю від ворогів.
Для широкого кола читачів.

63.3(4Укр)-7
К17
Каляндрук, Т.
Загадки козацьких характерників
- Львів : Піраміда, 2007. - 288с.

У книзі висвітлено малодосліджені сторінки української історії, міфології, культури, які по новому розкривають сутність бойового духу та військового мистецтва українського народу через прадавні традиції військової бойової підготовки та вірування наших предків. Книга також містить унікальний ілюстративний матеріал.
Книга буде цікавою для дослідників історії, культури, військової підготовки, а також для усіх, хто небайдужий до минулого та сучасног рідного краю.

63.3(4Укр)
К19
Канигін, Ю.М.
Віхи священної історії. Русь-Україна
- К. : АСК, 2004. - 416с.

Осмислюючи окремі історичні факти і події, автор вибудовує загальну картину інтелектуального і духовного розвитку людської цивілізації з найдавніших часів, показує, що колискою післяпотопного світу є регіони Північного Причорномор'я, зокрема українські землі.
Для широкого загалу читачів.

82.3(0)я2
С48
Слов'янський світ : словник-довідник
/ Упоряд. О.А. Кононенко. - К. : Український міжнародний культурний центр, 2008. - 784с.

З чарівним світом праслов'янського міфовсесвіту, з його магією, метаморфозами, з ієрархією у ньому богів, духів, з багатством народних обрядів знайомить ця книга. На основі різних досліджень, етнографічних праць, спостережень, розвідок по крихті дбайливо зібраний і систематизований великий матеріал - з маленьких осколків знань і відомостей, що дійшли до нас, складається велична картина світобачення далекого слов'янського предка.

63.5(4Укр)я73
Ч-46
Черепанова, С.О.
Філософія родознавства
- К. : Знання, 2007. - 460с.

У книзі розглядається буття людини у просторі культури, поняття "рід - покоління", духовність родинного середовища, цінності національної культури, традиційну родинну обрядовість українців, форми збереження історичної та родової пам'яті, теоретичні аспекти генеалогії, методи дослідження Родоводу.
Розрахована на широке коло читачів.
http://www.batckivchina.uaforums.net/ - форум для патріотів України (етногенез, суспільність, міфологія України...)
http://www.aratta-ukraine.com/ - український національний Інтернет - портал, метою якого є презентація України, її світогляди, вірування, обряди, що йдуть з глибини тисячоліть.

Розділ ІІІ. Світло духовності і культури

Бережіть свою віру, звичаї, свою мову
і тим самим збережете національну істоту свою

І. Огієнко


Історія духовних звершень українців - будівничих нетлінних соборів, живописців, композиторів, воїнів, поетів...
Відкриваючи себе світові, ми повинні зрозуміти самі свою Україну. Ми маємо щастя належати до яскравого і сильного народу...

85.113(4Укр)1
В 39
Вечерський, В.В.
Українські монастирі
- К. : Наш час, 2008. - 400с. - (Невідома Україна).

Книга присвячена українським монастирям як прадавнім центрам духовності, культури, освіти нашого народу, а також як видатним архітектурним ансамблям, з якими пов'язана історія України та окремих її регіонів. Розповідається про основні правила заснування, будівництва та устрою християнських монастирів, про їх благодійницьку та культурну працю, про руйнування монастирських ансамблів за часів тоталітарного режиму у ХХ ст., про їх сьогоднішнє відродження.
Для широкого кола читачів.

63.3(4Укр)2-7
В 42
Відейко, М.Ю.
Шляхами трипільського світу
- К. : Наш час, 2007. - 296с. - (Невідома Україна).

Що таке трипільська культура, трипільська цивілізація? Звідки походять її творці та як вони виглядали? Чи мали вони писемність? Якою мовою спілкувались? Чи існувала трипільська держава? Яке відношення вона має до сучасної України?
Відповіді на ці та багато інших запитань пропонує дана книга. Це історія нашого краю тих часів, коли між Карпатами та Дніпром існувала квітуча культура - складова найрозвиненішої у Старій Європі цивілізації.

63.3(4Укр)
К 12
Кагамлик, С.Р.
Світло духовності і культури. З історії Києво-Печерської лаври XVII-XVIII ст.
- К. : Наш час, 2008. - 327с. - (Невідома Україна)

Києво-Печерська лавра... Що ми вкладаємо в це поняття? Найбільша українська святиня, пам'ятка давньої архітектури і мистецтва, колиска української старовини. Але у чому святість Київської Лаври, її висока духовність, велич культурних здобутків, які впродовж віків були символом і славою українців - на ці питання даються відповіді в книзі.
Для широкого кола читачів.

86.37
Н19
Назарчук, В.К.
Україна духовна
: Книга для читання з християнської етики - К. : Томіріс-Н, 2006. - 317с.

В книзі йде мова про християнство в Україні, зокрема про традиційну для України православну віру, розкривається суть християнського віровчення, його історія, розповідається про українських святих, християнські храми України, християнські свята й українські народні звичаї, традиції та обряди, які супроводжують ці свята; про чудотворні ікони, про Біблію та її відображення в літературі та мистецтві України.
Книга добре ілюстрована і розрахована на тих, хто викладає в навчальних закладах або самостійно вивчає християнську етику і релігієзнавство, на широке коло читачів, які цікавляться цими питаннями.

76.17
О 36
Огієнко, І. (Митрополит Іларіон)
Історія українського друкарства
- К. : Наша культура і наука, 2007. - 536с. - (Зарубіжні першодруки ; Т.6.)

Чи не вперше в історіографії в книзі показано, яка руйнівна сила протягом століть методично спрямовувалась з Петербурга й Москви на знищення волі українського друку, придушення української культури, заборону мови багатомільйонного народу. Так само переконливо доведено як українське друковане слово, незважаючи на всі утиски, заборони й перепони, пробивалося до народу, будило його думку, піднімало з колін.
Для всіх, кому небайдужа ідея національного відродження. Може бути використано як навчальний посібник для студентів спеціальностей "Журналістика" і "Видавнича справа та редагування"

85.113(4Укр)я6
Х 89
Храми України [Текст] = Churches of Ukraine
: Альбом. - К. : Мистецтво, 2000. - 296 с.

Альбом розповідає про тисячолітню історію храмового будівництва на теренах України, розкриває архітектурно-мистецькі особливості храмових споруд різних історичних періодів.

83,3(4Укр)1
Ш 37
Шевчук, В.
Муза Роксоланська: Українська література XVI-XVIII століть. У 2-х кн. Кн. 1. Ренесанс.
Раннє бароко - К. : Либідь, 2004. - 400с.

Праця Валерія Шевчука "Муза Роксоланська" - це авторська історія давньої української літератури, створена письменніком і перекладачем пам'яток старого письменства сучасною мовою. Книга перша охоплює період ХVI - першої половини VII ст. і оглядає літературу України у складі Річі Посполитої. Враховано досвід вивчення літератури цього періоду, а також новітні відкриття імен і творів.
Для викладачів, студентів-філологів, учителів та широкого читацького загалу.

http://www.kraina.org.ua/ - український портал. Розвиток національного культурного простору - основа суспільної злагоди та порозуміння громадян України.
http://www.inainkognita.org.ua/ - сайт про цікаві краєзнавчі статті та різні куточки України.
http://www.oko.kiev.ua/ - інформаційний сайт про українські пам'ятки культури.

Укладачі: Цурпаленко Л.М., Осіпчук О.В.

Шановні користувачі!

Завітайте до відділу універсальних читальних залів, де вам запропонують ще багато цікавої літератури на будь-яку тему! Чекаємо на вас!

 

Останнє поновлення:
13.01.2017 9:26

????? ??????????????????????? ????????

Copyright © 2002-2017. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua Яндекс цитирования Яндекс.МетрикаRated by PING