Державна бібліотека України для юнацтва
Відділ універсальних читальних залів презентує

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки

Інтернет-центр
Медіатека
Виставковий зал
Відділ мистецтв
Зал іноземної літератури
Читальний зал
Відділ абонементу
Періодика

Довідковий відділ

Клуби
Відділ зв"язків з
     громадськістю

страница о насФонд бібліотеки
Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

 

Електронний каталог

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Україна. Євросоюз. Молодь

Я не можу бути об'єктивним до України, бо я її занадто люблю!
Вірю в Україну!

В. Ющенко

Україна незалежна і суверенна держава, але вона ще така молода. Їй лише 18 років, приблизно стільки ж років найбільш активній молоді, яка цікавиться усіма аспектами державної політики. І держава, і молодь зростатимуть разом. Досягнувши свого повноліття, молода людина має змогу впливати на справи у державі, яка в свою чергу також прийматиме дуже важливі рішення щодо свого безпечного майбутнього. За підтримки молодого покоління Україна використає свій шанс і стане справжньою європейською державою та повноправним членом Європейського Союзу

Розділ І. Україна - країна майбутнього

Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!

В. Симоненко

66.5(4Укр)
В 41


Вівчарик М.М.та ін.
Українська нація: шлях до самовизначення
/ М.М. Вівчарик, П.П. Панченко, В.І. Чмихова. - К.:Вища школа, 2001. - 287с.

Автори чи не вперше сміливо й чесно на багатому фактичному матеріалі переконливо доводять, що українська нація - це реальність, яку не треба заперечувати, а з якою слід рахуватися як з іншими самобутніми світовими етносами.
Видання допоможе глибше зрозуміти родовід і духовні витоки нації та усвідомити, що шлях, який обрала Україна - це побудова демократичної правової держави та утвердження в ній громадянського суспільства.
Видання розраховане на науковців, політиків, викладачів, студентів, всіх, кому не байдужа доля суверенної України.

63.3(4Укр)64

К 28

Касьянов Г.В.
Україна 1991 - 2007: нариси новітньої історії
. - К.:Наш час, 2007. - 432с.


Книга подає широку панораму фактів та подій історії України після здобуття незалежності. Головні сюжетні лінії - зрушення в політичній системі, становлення структур державної влади, побудова нації, проблеми прав людини, масштабні зміни в економіці, соціальній сфері, в моделях соціальної поведінки.
Стиль викладу поєднує науковий аналіз і доступність формулювань і висновків, що робить книгу доступною не лише фахівцям, а й значно ширшому колу читачів.

 

63.3(4Укр)6
М 91

Мусієнко Г.
Україна для українців. Хто за і проти?
- К., 2003. - 432 с.

Дана книга належить до тих рідкісних книг, написаних розумом і серцем з метою залучити широкий український загал до захисту своїх національних інтересів в умовах глобалізації і встановлення Нового світового порядку.
Праця відомого безкомпромісного українця Григорія Мусієнка - втілення в слові вічно живого українського духу, який живить і гартує українство у боротьбі за свою національну державність проти всіх поневолювачів.
Автор не обмежується описовістю чи констатацією фактів, а піднос
иться до рівня глибокого неупередженого історико-філософського, суспільно-політичного, соціально-економічного, духовно-культурного аналізу буття української нації і світової цивілізації. Це дає можливість читачам глибше і конкретніше збагнути як велич і силу українців, так і вади та причини їхнього безсилля перед брутальністю ворогів.
Книжка адресується широкому загалу. В ній знайдуть багато цікавого і корисного для себе політики, науковці, вчителі, громадські діячі, молодь, студенти і школярі.

66.3(4Укр)12я73
П 50

Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні / Ф.М. Рудич, Р.В.Балабан, Ю.С.Ганжуров. - К.: Либідь, 2008. - 440 с.

На основі широкого масиву історичних і сучасних наукових джерел, розгляду реальних політичних процесів досліджено актуальні проблеми становлення політичної системи та інститутів громадянського суспільства в сучасній Україні. Застосування методу порівняльного аналізу сприяло висвітленню діалектичної взаємозалежності інституцій соціально-правової держави та інститутів громадянського суспільства, показу загального й особливого у його розвитку в країнах СНД і Балтії, Центральної та Східної Європи.
Для студентів вищих навчальних закладів.
92.0(4Укр)
С 91

Сухомозський М.М.
Україна у світі
: енцикл. довід.. - К.: МАУП, 2007. - 872с.

Україна - молода держава, яка прагне попри все на рівних увійти в "суспільство знань". Водночас прагне, щоб про неї у світі знали якомога більше. І головне правду, якою б вона не була. Це видання саме сухою, але надзвичайно цікавою мовою цифр та фактів дає точну відповідь на одвічні запитання: хто ми, що ми, для чого існуємо і яким є наше майбутнє? Це важливо ще й тому, що ми - нація доволі молода, прогресивна, динамічна в розвиткові, а найважливіше - нація величезного й багато в чому не реалізованого потенціалу.
Без найменшого перебільшення це видання - знахідка для кожного, хто має нагальну потребу в її величності Цікавій Інформації.
Пропоноване оригінальне видання є першим в Україні.

66.2(4Укр)я73
У 45

Україна в сучасному світі: Конференція випускників програм наукового стажування у США/ Ред. О.В. Гарань. - К. : Стилос, 2003. - 395с.


До збірки увійшли доповіді та виступи в дискусіях учасників конференції випускників програм наукового обміну США з України, що відбувалася 12-15 вересня 2002р. В Ялті. У конференції взяли участь відомі соціологи, політологи, економісти, освітяни. У доповідях висвітлено важливі питання української внутрішньої та зовнішньої політики, визначено стратегічні фактори економічного розвитку України, проаналізовано етносоціальні процеси, що відбуваються на її теренах в умовах глобалізації сучасного світу.
Для широкого кола читачів.

66.3(4Укр)
У 45

Українське суспільство на шляху перетворень: західна інтерпретація / Ред. В. Ісаїв. - К. : Академія, 2004.

Книга містить статті відомих вчених-українознавців зі Сполучених Штатів Америки та Канади, присвячені аналізові актуальних проблем переходу українського суспільства від радянської епохи до незалежності. Розглядаються такі питання, як становлення національної держави, економічні процеси, зміни у суспільстві та тенденції розвитку української культури після здобуття незалежності.
Цінність книжки полягає ще й в тому, що вона дає змогу вітчизняному читачеві ознайомитися зі станом україністики на Заході.

66.2(4Укр)
Ш 73

Шмідт, А.
Україна. Країна майбутнього/Пер.з нім.Ф. Куля - Ужгород : Карпати, 2006. - 88с.

Книга належить перу німецького публіциста Акселя Шмідта, який упродовж багатьох років досліджував історію і тогочасні реалії України. Видана ще у 1939 році, вона приваблює сучасного читача цікавими оцінками і прискіпливим аналізом не лише тодішнього політичного життя України, Карпатської України, але і прозірливим баченням їхнього майбутнього.
Українською мовою книга виходить вперше.
Розрахована на широке коло читачів.

Розділ ІІ. ЄС - перспективи розвитку та Україна
Ми не є сусідами Європи, ми є центром Європи.
Але правда полягає в іншому - ми сусіди
Європейського Союзу, а хочемо бути членами
Європейського союзу.

В.А.Ющенко

66.4(4Укр)я43
А 43

Актуальні аспекти реалізації євроінтеграційних прагнень України : зб. наук. праць за матеріалами науково-практичної конференції/ редкол.: Ф.Г. Ващук та ін. - Ужгород : Ліра, 2008. - 390с.

У збірнику вміщено наукові статті вчених, представників органів державної влади, студентів-магістрів, присвячені актульним проблемам реалізації євроінтеграційних прагнень України.
Висвітлюються питання практичної реалізації завдань, сформульованих у державних програмах інформування громадськості і підготовки кадрів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, а також у Плані дій Цільового Плану "Україна-НАТО" на 2007 рік.
Видання розраховане на викладачів, науковців, апірантів, студентів, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, які займаються проблемами реалізації завдань євроінтеграційного поступу України.

65.5я73
Є 24

Європейська інтеграція: навч. посіб./ [за ред. С.В. Фелонюка]. - Луцьк : Вежа, 2008. - 760с.

Розкриваються основні положення регіональної економічної інтеграції, історичні етапи європейської інтеграції, галузеві політики Європейського Союзу, відносини між Україною та ЄС, а також особливості процесів розширення економічної інтеграції.
Для студентів напряму "Міжнародні відносини" і всіх, хто цікавиться європейськими інтеграційними процесами.

63.3(4)6я721
К 32

Квасов, В.В.
Європейський вибір України. 10-11 кл.
: Підручник/ В.В.Квасов, М.І.Романенко. - Д. : Дніпрокнига, 2008. - 352с.

Підручник ознайомить учнів загальноосвітніх шкіл з історією європейської інтеграції та сучасним станом відносин України з Європейським Союзом.
У підручнику використані інформаційні матеріали, фотодокументи, надані Представництвом Європейської Комісії в Україні, матеріали вебсайту Представництва, а також ресурси аудіовізуального веб-порталу Європейської Комісії.

66.4(4Укр)
К 56

Ковальова, О.О.
Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України:
Монографія/ О.О.Ковальова. - К. : Ін-т держави і права, 2003. - 340с.

В монографії на основі класичних теорій європейської інтеграції і новітніх політологічних концепцій розширення Європейського Союзу на Схід досліджені спільні стратегії Євросоюзу та інтеграційні стратегії країн Центральної і Східної Європи, зроблено спробу узагальнити досвід відносин України з ЄС.Проаналізовані такі політичні аспекти співробітництва, як поглиблення політичної взаємодії, входження до євроатлантичного простору безпеки, зменшення політичних ризиків і запобігання негативним наслідкам розширення. Вступ до Євросоюзу розглянуто як процес виконання державою-кандидатом комплексу умов щодо членства. Доведено, що відповідність політичному критерію, заснованому на беззастережній прихильності демократичним цінностям, є вирішальним чинником зближення України з ЄС.
Для політиків, політологів, істориків, правознавців, викладачів і студентів ВНЗ, усіх, хто цікавиться актуальними проблемами інтеграції України до Європейської спільноти.

66.4(0)
М 60

Мільчарек, Д.
Європейський Союз та його місце в сучасному світі
/ Д.Мільчарек. - Львів : Інформація. Поступ. Перспективи, 2008. - 172с.

Розглянуто Європейський Союз як унікального учасника міжнародних відносин у світі на зламі нового тисячоліття.
Зокрема йдеться про вплив на функціонування ЄС останнього розширення на Схід, а також про перспективи, які вимальовуються у цьому напрямі для України.
Розраховано на широке коло читачів.

66.4(0)я73
М 67

Мітряєва, С.І.
Європейська безпека і Україна :
навч. посіб./ С.І.Мітряєва. - Ужгород : Ліра, 2008. - 222с. - (Євроінтеграція: український вимір:Вип.8)

Навчальний посібник підготовлений у формі лекцій для студентів ВНЗ, які вивчають міжнародні відносини.Складається з теоретичної частини та додатків. У теоретичній частині розглянуто загальні інститути безпеки, Європейська система безпеки і оборони, суть Концепції національної системи безпеки і оборони України, місце і роль України в регіональних і глобальних системах безпеки, можливі сценарії майбутніх моделей безпеки.
У додатках представлено перелік зовнішніх та внутрішніх загроз для національних інтересів України в різних сферах суспільного життя, Стратегія національної безпеки України та список рекомендованих джерел і літератури з навчального курсу.
Для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто виявляє інтерес до проблем національної та європейської безпеки.

66.3(4Укр)
У 45

Україна на шляху до Європи / Упор. В. Шкляр. - К. : Етнос, 2006. - 496с.

Видання об'єднує статі провідних вчених-політологів, журналістів, державних діячів, в яких висвітлюються проблеми інтеграції до ЄС, аналізується досвід країн, які пройшли цей шлях, а також проблеми і набутки України в реалізації стратегічної мети.
Книга розрахована на широке коло користувачів.
Розділ ІІІ. Молодь в сучасному світі
Молодь сьогодні є барометром настроїв, стрілка
якого не завжди вказує на ясну політичну погоду.

Б. Дейч

60.54(4Укр)я73
Г 61

Головатий, М.Ф.
Соціологія молоді
: Курс лекцій/ М.Ф.Головатий. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 304с.

У курсі лекцій висвітлено основні категорії, об'єкт, предмет соціології молоді, особливості молоді як об'єкта суспільних відносин, соціальних перетворень; проблеми формування особистості молодого громадянина, його ціннісних орієнтацій, активної життєвої позиції. Визначено основні проблеми соціалізації молодіжного руху.
Для викладаічв і студентів, вчителів, науковців, аспірантів. Може бути корисною усім, хто займається і переймається проблемами молоді, її професійним, громадянським становленням.

74.580.43
З 14

Загородній, Ю.І.
Політична соціалізація студентської молоді в Україні:
досвід, тенденції, проблеми : Монографія/ Ю.І.Загородній, В.С.Курило, С.В.Савченко. - К. : Генеза, 2004. - 144с.

У монографії розглядаються проблеми, пов'язані з політичною соціалізацією студентської молоді в сучасній Україні. Представлено оригінальне трактування процесу політичної соціалізації студентства, висвітлено історичні аспекти участі студентської молоді в політичному житті різних країн, зроблено спробу аналізу сучасного стану студентського руху в Україні. Процес політичної соціалізації молоді вперше розглянуто в системі вищої освіти через призму особистісно оріїнтованого й компетентністного підходів.
Для аспірантів, магістрів, студентів, спеціалістів у галузі соціальної педагогіки й молодіжного руху.

67.5
М 71

Міжнародні відносини: думка молоді / Ред.-упор. Л. Кудіна. - К. : Молодіжна Альтернатива, 2007. - 41с.

Дана брошура містить статті в яких студенти, молодь висловлюють свою думку щодо місця України в світі, взаємовідносин України з іншими країнами. Погляди, висловлені в публікаціях, є виключно позицією авторів.
Видання розраховане на студентів, викладачів, журналістів, представників органів державної влади, громадських організацій.

66.4(0)
М 75

Молодь за Україну в Об'єднаній Європі та НАТО: За результатами реалізації проекту "Майбутнє України в Об'єднаній Європі: роль молоді в реалізації її євроінтеграційних устремлінь/ Упор. А. Вітренко. - К., 2006. - 130с.

В основу створення даного збірника покладено проведення 12-14 серпня 2006 р. Міжнародної молодіжної конференції "Майбутнє України в Об'єднаній Європі: роль молоді в реалізації її євроінтеграційних устремлінь", що проходила в Криму. Доповідачами конференції стали як представники з України, так і з країн, які нещодавно приєдналися до європейської спільноти, зокрема Польщі та Латвії.
Книжка стане в пригоді всім, хто цікавиться питаннями інтеграції України в Європейський союз та НАТО. У збірнику подано думки як прихильників євроатлантичних процесів, так і симпатиків "території вільної від НАТО.".

66.75(4Укр)я1
Д 36

Державна бібліотека України для юнацтва
Молодь в українському суспільстві.
Вип.9 : Бібліографічний покажчик/ Державна бібліотека України для юнацтва ; Уклад. Н.А.Мельник, Т.В.Буряк. - К. : ДБУ для юнацтва, 2008. - 36 с.

Бібліографічний покажчик інформує про книги, брошури, статті з періодичних видань, що побачили світ з січня 2007р. по грудень 2007р.
Матеріали згруповані в 6-ти розділах: "Молодіжне законодавство в Україні", "Соціальні проблеми дітей та молоді", "Система освіти та перспективи її розвитку", "Виховання дітей та юнацтва", "Девіантна поведінка молоді та її попередження.
Розраховано на учнів, студентів, викладачів та фахівців, які цікавляться проблемами молоді.

60.54(4Укр)
Н 16

Нагорний, Б.Г.
Студенство і сучасність
/ Б.Г.Нагорний, М.Л.Яковенко, А.В.Яковенко. - К. : Арістей, 2005. - 164с.

Ця книга про те, як сприймає студентство сучасне життя, і як життя, суспільство сприймає студентство.Автори торкаються як досить досліджуваних проблем(ціннісні орієнтації, мотивації до навчання), знаходячи нові аспекти і проблеми, що їх ставить життя, так і претендують на нестандартне бачення спектрів реалізації інноваційної активності студентсва - нашої гордості, надії, майбутнього.
Видання розраховане на професійних соціологів, викладачів, студентів, широке коло читачів, обізнаних у соціальній проблематиці, усіх зацікавлених особливостями становлення молодого покоління молодої держави.

74.04(4Укр)
О 13

Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України/ Ред. С.О. Терепищий. - К. : ВМГО "Союз обдарованої молоді", 2008. - 156с.

Книга містить оглядову інформацію про філософсько-наукові основи феномену обдарованості, засади державної підтримки обдарованих, оцінку сучасного стану та досвід роботи з обдарованими молодими людьми окремих середніх і вищих навчальних закладів, благодійних фондів, громадських об'єднань та молодіжних засобів масової інформації. Наводяться результати соціологічного дослідження серед обдарованої молоді та її наставників.
Видання буде корисним в якості практичного посібника для державних органів, установ освіти, громадських організацій та всіх, хто цікавиться питаннями обдарованої молоді.

67.9(Укр)71
Р 45

Реформування судової системи в Україні: думка молоді - К.:Молодіжна альтернатива, 2007. - 32 с.

Дискусії щодо реформування судової системи точаться багато років, а віз, як кажуть, і нині там. Дана брошура - це спроба критичного погляду на різні аспекти реформування судової системи молоддю, студентами Київських вузів. Погляди, висловлені в публікаціях, є виключно позицією авторів.
Видання розраховане на студентів, викладачів, журналістів, представників органів державної влади, громадських організацій.

65.9(4Укр)272
Х 65

Хмелярчук, М.І.
Зайнятість і соціальний захист молоді:
Монографія/ М.І.Хмелярчук. - Львів : ЛБІ НБУ, 2003. - 155с.

Книга присвячена висвітленню сучасних соціально-економічних проблем молоді. Акцентовано увагу читача на глобальних проблемах зайнятості та соціального захисту молоді, які в умовах політико-адміністративних перетворень в Україні з особливою гостротою постали перед вітчизняною молоддю. Досліджено проблеми відтворення трудового потенціалу та зайнятості, особливості розвитку ринку праці та тенденції прояву молодіжного безробіття, підприємницькі здібності молоді та мотиваційні установки до праці і зайнятості.
Для економістів та політологів, державних службовців, працівників молодіжних служб, профспілкових діячів і широкого кола читачів, не байдужих до проблем молоді та соціально-економічної політики України.

Уклад. Осіпчук О. В.

Шановні користувачі!

Завітайте до відділу універсальних читальних залів, де вам запропонують ще багато цікавої літератури на будь-яку тему! Чекаємо на вас!

 

Останнє поновлення:
13.01.2017 9:26

????? ??????????????????????? ????????

Copyright © 2002-2017. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua Яндекс цитирования Яндекс.МетрикаRated by PING