Скрижалі незалежності України

Скрижалі Незалежності України: до 30-річчя Незалежності України : бібліогр. покажч. / [уклад. Г. Буркацька ; ред. К. Тишкевич] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : [б. в.], 2021. – 80 с.

Бібліографічний покажчик до 30-річчя Незалежності України надає відомості про друковані та електронні джерела інформації, які ґрунтовно  розкривають поступ незалежної держави. Дізнатись про найбільші здобутки
в політичній, соціальній, економічній, культурній галузях, відчути себе дотичним до розбудови держави, пишатись своєю країною, з надією і впевненістю дивитись у майбутнє може кожен молодий українець. Видання відкриває широкому загалу читачів сторінки народження політичної нації, її духовного, морального, освітнього зростання, з акцентом на розповідь про 30-річних українців – ровесників незалежності, які вписують нові звершення у скрижалі незалежної України.
Інформаційний матеріал згруповано за тематичними розділами, а умежах
розділів – в алфавітному порядку. Видання має допоміжний іменний покажчик.
Додано рекомендаційні тематичні бібліографічні видання ДБУ для юнацтва,
якi значно розширюють межі інформативності покажчика.