СІМА: Р2 “Управление эффективностью бизнеса”

658.114(477):005(075.8)

О-92  Охотник, С.И.

СІМА: Р2 “Управление эффективностью бизнеса” [Текст] : учеб. Курс / С.И. Охотник, К.В. Мельник. – 3-е изд. – Днепр : Акцент ПП, 2019. – 544 с.

Цей учбовий курс розроблений авторами на підставі багаторічного досвіду у викладанні фінансових дисциплін. Він спрямований на розуміння і формування знань для роботи в областях пов‘язаних з ефективністю бізнесу таких як: аналіз обмежуючих факторів, ціноутворення, кайдзен, реінжиніринг бізнес-процесів, показники ефективності діяльності. Тому він буде цікавий і корисний фахівцям в області фінансів, управлінського обліку, бізнесу і бухгалтерського обліку.

Зміст книги відповідає програмі СІМА і підходить для самостійного вивчення і успішної здачі іспиту Р2 “Управління ефективністю бізнесу”.

Книга містить безліч практичних завдань, а також повноцінний пробний іспит, а також детально розписаний хід рішення. Матеріал викладений звичайною мовою, а для більшої наочності і кращого засвоєння теорії до кожної теми додаються слайди і практичні завдання у вигляді тестів, теоретичних питань і комплексних завдань. На усі завдання у кінці книги є відповіді.