Шістдесятництво та дисидентський рух /до Дня Соборності України/

Відділ читальних залів пропонує:
«Шістдесятництво та дисидентський рух»
/ до Дня Соборності України/

 

Внаслідок політики українізації, розпочатої в 20-х – на початку 30-х років    ХХ ст., українська культура ще зазнавала піднесення. Українська мова поширювалась не тільки в селі, а й у місті. Вона використовувалася в державному апараті, в галузі освіти, в художній і науково- технічній літературі, в періодиці, в театральному мистецтві тощо. Поряд з українською розвивались також мови національних меншин. Однак період національного піднесення був нетривалим. Українізація з самого початку була політично й ідеологічно обмеженою. Уже наприкінці 20-х років з’явився сигнал згортання українізації, а разом з нею і загального наступу на українську культуру.

Так, у 1929 р. Центральний Виконавчий Комітет СРСР прийняв постанову, згідно з якою підприємства і установи центрального підпорядкування з Москвою і між собою мали спілкуватися російською мовою. Це призупинило опанування чиновниками української мови, а тих, хто нею спілкувався, називали націоналістами. Розгорталась боротьба проти “націоналістичних ухилів”. М. Скрипник, який відповідав в уряді за освіту і підтримував українізацію, був звинувачений у створенні націоналістичної контрреволюційної організації і покінчив життя самогубством. Жертвами розправи стали й інші члени комісії з українізації.

Після прийняття в квітні 1932 р. постанови ЦК ВКП(б) “Про перебудову літературно-художніх організацій” творчість митців підпадала під контроль партії за посередництвом Спілки радянських письменників. Основним творчим методом проголошувався соціалістичний реалізм. Уславлення ролі партії та її вождів стало головним завданням діячів культури. Чимало талановитих творів майстрів слова змушені були час від часу оспівувати більшовицький режим, залишаючи поза увагою насильницьку колективізацію, голодомор та страхіття репресій. Саме в цей час широко відомими стають імена поетів П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри, А. Малишка, М. Бажана, прозаїків А. Головка, Н. Рибака, П. Панча, Ю. Яновського та багатьох інших.  Репресії 30-х років торкнулися близько 500 письменників і поетів. Не витримав переслідувань М. Хвильовий, загинув у таборах М. Зеров, був розстріляний Г. Косинка. Нищення молодої порослі представників української культури, літераторів і митців назвали “розстріляним відродженням”.

Шістдесятництвом називають літературно-мистецьку та суспільно-політичну течію серед української інтелектуальної еліти, що виникла на зламі 1950-1960-х років. Передумовою виникнення течії були політичні зміни, які мали місце в період десталінізації і супроводжувалися викриттям і засудженням масових репресій, демократизацією суспільно-політичного і культурного життя в Україні. Початковий період в історії шістдесятництва характеризувався пошуками «правди й чесної позиції», «власної індивідуальності», нових форм творчості, переглядом морально-етичних цінностей у житті та літературі, відмовою від офіційних канонів мистецтва соціалістичного реалізму.

Поширення опозиційних настроїв в українському суспільстві в період хрущовської «відлиги» спиралося на тривалу традицію національно-визвольного руху. Ідейне визрівання покоління шістдесятників починалося з культурництва. Прагнення молодих митців позбутися тоталітарного диктату в творчому процесі переросло в культурно-просвітні акції, появу неофіційних об’єднань – клуби творчої молоді. Діяльність таких клубів полягала в проведенні мистецьких заходів (літературних вечорів, художніх виставок, показів замовчуваних театральних п’єс, вечорів пам’яті репресованих митців), спрямованих на пропаганду культурної спадщини і пробудження національної самосвідомості.

Першим об’єднанням молодих митців-шістдесятників став клуб творчої молоді «Сучасник», який виник у Києві наприкінці 1959 р. Багато зусиль для його організації й діяльності доклали режисер Лесь Танюк, літератори Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Іван Світличний, Василь Симоненко, художниця Алла Горська.

Під впливом київського клубу в 1962 р. утворено клуб творчої молоді «Пролісок» у Львові. Молодіжні об’єднання, які пропагували свободу самовираження, загальногуманістичні цінності, національну культуру діяли також у Дніпропетровську, Одесі, Харкові, Черкасах. У 1968 р. клуб творчої молоді виник у Придніпровську. Діяльність клубів набувала громадського й соціального звучання. Політична відчуженість, національна спрямованість клубів стала приводом для закриття молодіжних об’єднань і застосування каральних заходів щодо їхнього активу: у 1964 р. ліквідовано клуби в Києві та Львові, невдовзі така ж доля спіткала учасників інших молодіжних об’єднань.

Серед шістдесятників були: поети й письменники Микола Вінграновський, Ліна Костенко, Василь Симоненко, Василь Стус; літературні критики Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Іван Світличний; художники й графіки Алла Горська, Опанас Заливаха, Іван Марчук; скульпторка Теодозія Бриж; композитори Валентин Сильвестров, Мирослав Скорик; кінорежисери, актори й театральні діячі Юрій Іллєнко, Іван Миколайчук, Сергій Параджанов; публіцисти Валерій Марченко, Валентин Мороз, В’ячеслав Чорновіл та ін.

У 1960-1970-х роках у Радянському Союзі виник рух, представники якого наважилися на відкриту критику влади, вимагаючи ширших громадянських, релігійних і національних прав. Цих людей називали дисидентами, а сам рух виріс з хрущовської десталінізації та шістдесятництва. Обмежені викриття страхітливих злочинів сталінізму викликали розчарування й скептицизм стосовно комуністичного режиму загалом. Як самостійне політичне явище дисидентство стало можливим після пом’якшення тоталітарного режиму. Тому-то формування новітніх форм дисидентства у Східній Європі відбулося тоді, коли після кількох років так званої відлиги, розпочалося згортання курсу на десталінізацію, оголошеного на ХХ з’їзді КПРС. Засадничою цінністю для більшості дисидентів була свобода слова, а також право певної культури на суверенність і самобутність (а подекуди й на саме існування).

У політичній історії України другої половини ХХ ст. дисидентство відіграло ключову роль. Хоча самостійно воно було нездатне виступити рівноцінним опонентом комуністичному режимові, однак істотно вплинуло на його занепад. Перші прояви дисидентства як новітнього для української історії явища з’явилися на зламі 1950-1960-х років у світоглядному і громадському просторі, який позначило шістдесятництво. Українське дисидентство стало результатом політизації головних настанов шістдесятництва, що свідчило про обмеженість методів культурно-просвітницької активності. Спроби лише завдяки їм вирішити актуальні проблеми зміцнення позицій української культури, мови, протидії русифікації, забезпечення умов самореалізації творчої особистості тощо мали дуже низьку ефективність і навіть при цьому викликали негативну реакцію режиму. Безпосереднім результатом дисидентського руху став 1991 р. – повалення Радянського Союзу і відновлення української державності.

Характерною ознакою, яка від початку вирізняла дисидентство від попередніх етапів протистояння українців тоталітарному режиму, стала принципова відмова від збройної боротьби. Основною формою діяльності в перший період були спеціальні звернення до влади, зокрема праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?» Івана Дзюби й «Лихо з розуму» В’ячеслава Чорновола, поширення забороненої літератури, підтримання комунікації між учасниками й допомога засудженим та їхнім сім’ям. Після кампанії арештів 1972-1973 рр., яку називають «генеральним погромом», методи діяльності українських дисидентів радикалізувалися, але вони ніколи не наближувалися до насильницьких. Більшість дисидентів не були революціонерами ні за світоглядом, ні за культурою та способом життя. Цей ненасильницький рух, за словами історика, був скоріше «рухом думки, волі, енергії, рухом особистостей» (Г. Касьянов). Таку боротьбу без зброї, без культу насильства і вбивства, чеський дисидент Вацлав Гавел назвав «силою слабких».

 

Мокрик, Радомир.    Бунт проти імперії: українські шістдесятники [Текст] / Радомир Мокрик. — Вид. 4-е. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023. — 416 с. : іл.
ISBN 617-585-249-1

 Анотація

Під поняттям «шістдесятництво» приховується безліч культурних феноменів, людських доль та літературних творів. Ця книжка пропонує читачеві мандрівку в мікросвіт українських шістдесятників – молодих людей, які творили нову культуру в час хрущовської «відлиги». Заглиблення у світ, який всупереч правилам радянського тоталітарного режиму засновувався на принципах солідарності, взаємопідтримки та поваги між непересічними молодими талантами.

Чимало фотографій з архівних фондів та сімейних архівів публікуються вперше.

Для широкого читацького загалу.

 

 

Багряний, Іван.    Тигролови [Текст] : роман / Іван Багряний. — Харків : Фоліо, 2021. — 299 с. — (Шкільна бібліотека української та світової літератури).
ISBN 966-03-9620-3

Анотація

Іван Багряний (1906—1963; справжнє прізвище — Лозов’ягін) — український письменник, який зазнав жорстокості сталінських репресій. Митця було ув’язнено, заслано до Далекого Сходу, потім була еміграція. Лише після своєї смерті він був реабілітований, став лауреатом Шевченківської премії 1992 року, і його книги почали перевидавати в Україні. Герой роману «Тигролови», молодий український інженер-авіатор Григорій Многогрішний, катований, голодний, засуджений на 25 років ув’язнення, втік по дорозі до концтабору прямо посеред суворої сибірської тайги. Майор НКВС Медвин — «професійний тигролов» — розпочинає полювання на втікача…

 

 

Сверстюк, Євген Олександрович.    Іван Котляревський сміється [Текст] / Євген Олександрович Сверстюк. — Київ : Дух і Літера, 2021. — 184 с.
ISBN 966-378-909-5

 Анотація

Книга вміщує есеї, що стали класикою самвидавної літератури. Більшість із них фігурували в карних справах як самого автора, так і в решти причетників дисидентського руху. Кожен текст – відшук правдивого слова, реакція на культурну політику радянської влади, спротив загрозі національного й особистісного знищення, підміни людських цінностей ідеологічними кліше.

 

 

Дзюба, Іван Михайлович.    Золота нитка: нариси про (не)знаних [Текст] / Іван Михайлович Дзюба ; упоряд. О. Сінченко. — Київ : Дух і Літера, 2020. — 392 с. — (Постаті культури).
ISBN 966-378-763-3

 Анотація

У цій книжці подано есеї про українських письменників різних часів і різної життєвої та політичної долі — але всі вони створювали ту традицію відповідальності перед своїм народом і пошуку нового слова, яку Ольга Кобилянська назвала «Золотою ниткою» української літератури. Для широкого кола читачів.

 

 

Диба, Алла Георгіївна.    Найкраща лілея з родинного саду Косачів [Текст] / Алла Георгіївна Диба, Олександра Іллівна Шалагінова. — Київ : Саміт-книга, 2020. — 256 с.
ISBN 966-986-255-6

 Анотація

Книга розповідає про улюблену сестру Лесі Українки, хранителя її архіву, дослідника біографії та творчості письменниці, автора монографії «Леся Українка. Хронологія життя і творчості», лікаря за фахом Ольгу Косач-Кривинюк (1877–1945). Особливу увагу авторами приділено 1920–1940-им рокам, коли родина Лесі Українки пройшла через горнило репресій, тюрми й концтабори. У ці роки Ольга Косач-молодша змушена була залишити працю земського лікаря і працювала вчителькою та бібліотекарем-референтом у Національній науковій медичній бібліотеці України. Опубліковано документи, спогади, листи, фотографії, які розповідають про українську інтелектуальну еліту з оточення родини Косачів.

 

 

Дзюба, І. М.    Є поети для епох. [Л. Костенко] [Текст] : Ліна Костенко про свій і наш з вами час. І про світове безчасся / І. М. Дзюба. — Київ : Либідь, 2019. — 144 с.
ISBN 966-06-0789-7

 Анотація

Це книжка про письменника в Часі — і про Час у житті й творчості письменника. Перед читачем розгортається ніби писаний на окремих аркушах літопис долі Ліни Костенко — і долі країни в часи тоталітарної системи та в період боротьби за Незалежність, захисту її здобутків.

Для широкого читацького загалу.

 

 

Тарнашинська, Людмила.    Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління [Текст] : історико-літературний та поетикальний аспекти : [монографія] / Людмила Тарнашинська. — 2-е вид., допов. — Київ : Смолоскип, 2019. — 592 с.
ISBN 617-7622-16-0

 Анотація

У монографії досліджено історико-літературний та поетикальний аспекти українського шiстдесятництва в iменах. Такий персоналiстський вимiр (окремi профiлi на тлi поколiння) дозволяє читачеві побачити епоху i в постатях, i через призму творчостi, а також скласти уявлення про «зоряний iнтеграл» того поколiння, яке залишило значний слiд у свiдомостi українства. До другого видання ввійшли персоналії, відсутні у попередньому, яке побачило світ у видавництві «Смолоскип» 2010 року. Видання розраховане на науковцiв, викладачiв, студентiв, аспiрантiв, широке коло тих, кого цiкавить iсторiя та проблематика українського шiстдесятництва. Воно становить осердя трилогії авторки з цієї проблематики, до якої входять також монографії «Сюжет Доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття» та «Шевченко — поет сучасний»: прочитання крізь призму шістдесятництва».

 

 

Загоруйко, Н.    Таборовий епістолярій українських шістдесятників [Текст] : літ.-естетичний дискурс : [монографія] / Н. Загоруйко. — Київ : Смолоскип, 2018. — 256 с.
ISBN 617-7173-79-2

Анотація

Монографія є першим у сучасному українському літературознавстві дослідженням епістолярної спадщини українського руху опору на матеріалі листів В. Марченка, Є. Сверстюка, І. Світличного, В. Стуса, В. Чорновола як певного типу тексту. Виявлено історико-літературну, художньо-естетичну та культурно-етичну специфіку цього епістолярію, визначено його роль у культурному житті 60-х рр. XX ст. Феномен українського літературного шістдесятництва розглянуто з погляду терміно¬логічного осмислення поняття в історії української літератури II пол. XX ст., епістолярну есеїстику шістдесятників визначено як явище альтернативного літературознавства. Досліджено екзистенційний вимір епістолярної спадщини шістдесятників. Здійснено посутні кроки в осмисленні стильових домінант таборового листування шістдесятників, серед яких на перший план вийшли прийоми іронії, езопової мови та підтексту.

 

 

Качак, Т. Б.    Українська література для дітей та юнацтва [Текст] : підручник / Т. Б. Качак. — 2-е вид., стер. — Київ : Академія, 2018. — 352 с. — (Альма-матер).
ISBN 966-580-548-9

Анотація

Читання дає дитині небуденні враження і теми для роздумів. А розпізнана мудрість книг допомагає їй ставати особистістю. Щоб дитина обирала цінні книги, правильно думала про них і розвивала свій літературний смак, їй потрібен кваліфікований порадник. Завжди ним є вчитель, і саме майбутнім педагогам адресований цей підручник. Він пропонує естетично вмотивовану періодизацію історії літератури для дітей та юнацтва, розкриває її особливості, методику аналізу та інтерпретації творів фольклору і найпомітніших авторів від давнини до сьогодення.

Системно структурований, логічно і вправно написаний підручник прислужиться педагогам, дитячим психологам, фахівцям із дитячого читання, працівникам бібліотек, батькам, авторам і дослідникам творів для дітей та юнацтва. Кожному, хто переймається світом дитини, роллю в ньому книги і читання, він буде цікавим і корисним.

 

 

Стус, Д.    Василь Стус: життя як творчість [Текст] / Д. Стус. — 4-е вид. — Київ : Дух і Літера, 2018. — 384 с. — (Бібліотека спротиву, бібліотека надії).
ISBN 966-378-625-4

 Анотація

Ніхто не знає, в чому полягає загадка слави. Часто трапляється, що про когось, хто все життя перебував у епіцентрі подій, забувають відразу після смерти. До Василя Стуса широка відомість прийшла після перепоховання в 1989-му. Що цьому причиною: поетична творчість? героїка життя? непримиренність позиції? здатність перейматися чужим болем? На ці та інші питання пробує знайти відповіді син поета – Дмитро, який майстерно поєднує об’єктивні біографічні відомості про життя Василя Стуса з власними спогадами і спостереженнями про батька, парадоксально зіставляє контексти, змішує високий науковий та белетристичний стилі.

Пропонована книга – це Василь Стус очима дослідника і сина на тлі «запізнілого націєтворення». Розрахована на широке коло читачів: від учнів до науковців.

 

 

Українська література. Питальник [Текст] : зб. тестових завдань у запитаннях та відповідях : [Готуємося до ЗНО] / авт.-упоряд. І. Голодюк, Г. Василевич. — Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2017. — 224 с.
ISBN 966-496-431-6

 Анотація

У посібнику подано систематизований та узагальнений матеріал із курсу “Українська література” відповідно до чинної програми у формі тестових завдань відкритої форми.

 

 

Дзюба, І. М.    Гармонія крізь тугу дисонансів...[Костенко Л.] [Текст] / І. М. Дзюба ; упоряд. О. Пахльовська. — Київ : Либідь, 2016. — 584 с.
ISBN 966-06-0713-2

Анотація

Це книжка про письменника в Часі – і про Час у житті й творчості письменника. Перед читачем розгортається ніби писаний на окремих аркушах літопис долі Ліни Костенко – і долі країни в часи тоталітарної системи та в період боротьби за Незалежність, захисту її здобутків. Глобальні історичні події перетинаються зі щасливими й сумними моментами родинного життя, драматичні передчуття й іронічні коментарі переплітаються, голоси рідних і друзів творять поліфонію, яка з хаосу дисонансів вичакловує гармонію, світло, любов.

 

 

Кириченко, С.    Птах піднебесний. Спогади про Василя Стуса [Текст] / С. Кириченко. — Київ : Смолоскип, 2016. — 160 с.
ISBN 617-7173-37-2

 Анотація

Багатство та унікальність свідчень Світлани Кириченко про Василя Стуса неоціненні. Вони органічно доповнюють її «великі спогади» — «Люди не зі страху».

«Птах піднебесний» друкувався в журналі «Дніпро» (№ 12 за 1998 р), звучав у програмі радіоканалу «Культура». За спогади про В. Стуса Світлана Кириченко стала лауреатом літературного конкурсу «Шістдесятники», оголошеного 1996 року Спілкою письменників і фірмою «КЕБОТ».

 

 

Рарицький, О.    Партитури тексту і духу [Текст] : худож.-документ. проза укр. шістдесятників : [монографія] / О. Рарицький. — Київ : Смолоскип, 2016. — 488 с.
ISBN 617-7371-53-2

Анотація

Монографія Олега Рарицького «Партитури тексту і духу (Художньо-документальна проза українських шістдесятників)» має на меті системно-аналітичне вивчення метажанру художньо-документальної прози українського шістдесятництва як сегмента цілісного літературного процесу головно другої половини ХХ століття, але також і століття нового – аж до нашого часу.

Пропонується авторська концепція метажанрової моделі нефікційної літератури. Увага сфокусована на ґенезі, генологічній типології та модифікаційних тенденціях, оригінальній поетиці цього типу письменства. Наявний матеріал дає змогу аналізувати, систематизувати й узагальнити художньо-естетичні критерії та засади рецепції й інтерпретації нефікційного тексту в цілому; водночас акцентуються специфічні особливості художньо-документальної прози шістдесятників на рівні змісту і форми творів, їхніх текстових і нетекстових компонентів, жанрових експериментувань. Література non-fiction цього творчого покоління вперше осягається у всій своїй повноті – від ґенези до нашого часу, набуваючи при цьому культурно-історичної вмотивованості, жанрової кодифікації, самодостатнього творчого обрису.

 

 

Загребельний, М. П.    Сергій Параджанов [Текст] : [пер. з рос.] / М. П. Загребельний. — Харків : Бібколектор, 2015. — 126 с.
ISBN 617-7013-27-2

 Анотація

Сергій Параджанов – особистість непересічна в усьому, починаючи з походження (в енциклопедичному словнику його називають “грузинським і українським режисером вірменського походження”) і закінчуючи усім його життям. У середині 1960-х він увірвався в світовий кінематограф фільмом “Тіні забутих предків”, і з того часу про нього не припиняють говорити. Ексентрични, непердбачуваний, епатажний Параджанов не бажав і не міг жити “за правилами”. Зрозуміло, що багатьом це не подобалось. Як сказав сам режисер, влада викреслила його з життя на 15 років – його то саджали до вязниці, то просто не давали працювати. І все таки він вижив і продовжив працювати.

 

 

Симоненко, В.    Вибрані твори [Текст] / В. Симоненко ; упоряд. А. Ткаченко, Д. Ткаченко. — Вид. 2-е. — Київ : Смолоскип, 2012. — 852 с. — (Шістдесятники).
ISBN 966-2164-23-7

Анотація

Паралельно з серією «Розстріляне Відродження» видавництво «Смолоскип» започатковує нову — «Шістдесятники», присвячену творчим здобуткам ключових постатей найцікавішого мистецького феномену другої половини XX століття. Та й початку нинішнього: адже далеко не все сказано, а тим паче — опубліковано. Це стосується і нині діючих митців, і тих, що відійшли за межу, проте употужнили «духовну ауру нації» (Ліна Костенко).

«Упаду я зорею, мій вічний народе, / На трагічний і довгий Чумацький твій шлях», — писав Василь Симоненко, прозрівши і свою долю та місію, і тружденну земну, проте й зоряну долю та місію свого народу.

Цілком природно, що й нову серію видань випадає розпочати саме творами цього поета, прозаїка, драматурга, критика, публіциста, з ім’ям якого має честь бути пов’язаним наше видавництво. До книжки «Вибраних творів» увійшли вже відомі, навіть, здавалося б, хрестоматійні тексти (попри це, упорядники простежують історію їх написання, авторських доопрацювань, редакторських і цензурних втручань, пропонують власні текстологічні вирішення спірних питань), і такі, що досі лишаються поза літературно-мистецьким контекстом, не поступаючись перед популярними, а іноді й переважаючи їх своїми художніми якостями (простежено їх текстологічну історію).

Видання містить осяжну бібліографію та довідкову базу, а проблематика, порушена в передмові, додатках, примітках, розгортає нові обрії досліджень. Для учнів і студентів, викладачів середніх та вищих навчальних закладів, науковців, широкого кола читачів.

 

 

Стус, В. С.    Листи у вічність… [Текст] / В. С. Стус. — Донецьк : БАО, 2012. — 272 с.
ISBN 966-481-910-4

Анотація

Василь Семенович Стус (1938–1985) — великий український поет-класик, творчість і доля якого викликають щире захоплення та глибоку повагу. Трагічна, велична й вічна постать поета, що сам на сам змагався з несвободою і невіглаством, є певним уособленням усієї духовної історії нашого народу. До збірки ввійшли твори Василя Стуса, що є золотим спадком вітчизняної літератури. Читач також має можливість ознайомитися з життєвим і творчим шляхом поета. Видання адресоване широкому загалу шанувальників поетичного слова.

 

 

Розстріляне відродження. Золоті рядки української репресованої прози [Текст] / [ред.-уклад. О. В. Зав‘язкін]. — Донецьк : БАО, 2009. — 368 с. — Зміст авторів: М. Івченко, М. Йогансен, Г. Косинка та ін.
ISBN 966-481-305-8

Анотація

Розстріляне Відродження… Це назва найтрагічнішого з часів, який пережила вітчизняна культура в 30-ті роки ХХ століття.

Багато поетів, прозаїків, перекладачів, літературних критиків, літературознавців, викладачів, театральних діячів стали тоді жертвами сталінського режиму.

До видання ввійшли повісті та оповідання Михайла Івченка, Майка Йогансена, Григорія Косинки, Гната Михайличенка, Валер’яна Підмогильного, Олекси Слісаренка, Людмили Старицької-Черняхівської, Дмитра Тася, Миколи Хвильового. Ця збірка відкриє перед читачем досі малознані імена майстрів прози Розстріляного Відродження.

Видання розраховане на широкий загал шанувальників українського слова.

 

 

 Розстріляне відродження : Золоті рядки української репресованої драматургії [Текст] / [ред.-уклад. О.В. Зав‘язкін]. — Донецьк : БАО, 2009. — 688с. — Зміст авт.: М. Ірчан, М. Куліш, І. Микитенко, Л. Старицька-Черняхівська, С. Черкасенко.
ISBN 966-481-326-3

 Анотація

Розстріляне Відродження — це назва найтрагічнішого періоду, що пережила вітчизняна культура в 30-ті роки ХХ століття. Багато поетів, прозаїків, перекладачів, літературних критиків, літературознавців, викладачів, театральних діячів стали тоді жертвами сталінського режиму.

До видання ввійшли драматичні твори Мирослава Ірчана, Миколи Куліша, Івана Микитенка, Людмили Старицької-Черняхівської, Спиридона Черкасенка. Письменники порушували болючі суспільні проблеми, захищали права людини, пробуджували національну свідомість українців.

Видання розраховане на широкий загал шанувальників українського слова.

 

 

Розстріляне Відродження. Шедеври української репресованої прози [Текст] / [ред.-уклад. С.М. Заготова]. — Донецьк : БАО, 2008. — 416с. — Зміст авт.: М.Івченко, М.Йогансен, Г.Косинка, Г.Михайличенко, В.Підмогильний та ін.
ISBN 966-481-081-1

 Анотація

Розстріляне Відродження – трагічні сторінки історії, які пережила вітчизняна культура в 30-ті роки ХХ століття. Багато поетів, прозаїків, перекладачів, літературних критиків, літературознавців, викладачів, театральних діячів стали жертвами сталінського режиму. До видання ввійшли твори Михайла Івченка, Майка Йогансена, Григорія Косинки, Гната Михайличенка, Валер’яна Підмогильного, Олекси Слісаренка, Галини Старицької-Черняхівської, Дмитра Тася, Миколи Хвильового. Ця збірка познайомить читача з талановитими майстрами прози Розстріляного Відродження. Видання розраховане на широкий загал шанувальників українського слова.

 

 

Іваничук, Р. І.    Бо війна – війною…; Через перевал [Текст] : романи / Р. І. Іваничук. — Харків : Фоліо, 2008. — 447с. — (Українська література).
ISBN 966-03-4124-1

Анотація

«Війна — не тільки фронт, а повсюдне людське життя у всіх проявах: фронт і тил, героїзм і маркірантство, рев гармат і пісня, любов і ненависть, — тож несправедливо протиставляти фронтовиків тиловикам, загиблих — новонародженим, наїдених — голодним, скалічених — уцілілим; війна — це круговерть, хаос, у якому кожної миті можна перейти з одного становища в інше: ніхто не може гарантувати для себе цілковитої безпеки. То чи треба звинувачувати того, який скористався нагодою побути хвилину в затишку? І чи можна осуджувати тих, які, опинившись у пеклі, мріють вирватися з нього? Усе на світі стало нестійким, і врятувати людину від морального краху може тільки одна категорія — фаталізм».

 

 

Мушкетик, Ю. М.    Смерть Сократа [Текст] : повісті, оповідання / Ю. М. Мушкетик. — Харків : Фоліо, 2008. — 318с. — (Українська література).
ISBN 966-03-4577-5

Анотація

У повісті Юрій Мушкетик показує, що питання вибору істини, безкомпромісність є актуальними і в наш час.

 

 

Осьмачка, Т. С.    Ротонда душогубців [Текст] : оповідання / Т. С. Осьмачка. — Київ : Український письменник, 2008. — 287с. — (Українська класика).
ISBN 966-579-117-6

 Анотація

У творі Т. Осмачки зображено глибокий трагізм долі українського народу напередодні великого голодомору 1932 – 33 років, подано художньо – психологічний аналіз організації цього штучного голодомору правлячої тоді тоталітарно – терористичною сталінською клікою.

 

 

Золоті рядки української поезії. Розстріляне Відродження [Текст] / Ред. О.В. Зав‘язкін. — Донецьк : БАО, 2007. — 224с.
ISBN 966-338-790-1

 Анотація

Поетична збірка містить твори яскравих представників покоління 20-30-х рр.. ХХ ст.: В. Свідзинського, М. Драй-Хмари, М. Зерова, М. Семенка, М. Хвильового та ін.

 

 

Підмогильний, В. П.    Місто [Текст] : Роман. Історія пані Ївги: Оповідання / В. П. Підмогильний ; Упор. Л.Федорів. — Львів : Червона калина, 2002. — 312 с. — (Світ шкільної читанки).
ISBN 5-7707-0744-5

 Анотація

До 1927 року якщо в центрі уваги українських письменників і з’являлася певна топографія місцевості, це була переважно сільська місцевість, або й зовсім цнотлива природа. Валер’ян Підмогильний натомість показує велике місто — Київ, куди з села переїжджає Степан Радченко. Протагоніст прагне засвоїти закони урбаністичного життя, ставши його частиною — на такому зрозумілому сюжеті автор будує інтелектуальну прозу, підіймаючи філософські питання двоїстості буття. Водночас це й своєрідний роман виховання, адже місто виховує героя, він тут поступово дорослішає (чи деградує?) — читачі відслідковують усі соціально-психологічні проблеми, що постають перед Степаном, поки він перероджується з приїжджого простака на місцевого інтелігента.

 

 

Іваничук, Р. І.    Мальви (Яничари). Орда [Текст] : Романи / Р. І. Іваничук. — Харків : Євроекспрес, 2000. — 416 с. — (Історія України в романах).
ISBN 966-7297-51-9

 Анотація

Перший історичний роман «Мальви» приніс письменнику величезний успіх у читачів і шалену партійну критику. Він зображує події мало або й зовсім не висвітлені в українській літературі. Автор розповідає про історію життя української полонянки Марії та її дітей, котрі, як і мати, потрапляють у турецьку й татарську неволю. Повстання Богдана Хмельницького розбудило до життя затурканих басурманством юнаків і дівчину, яких автор символічно називає мальвами. У романі «Орда» відтворені події мазепинської доби в історії України — зруйнування гетьманської столиці Батурина.

 

 

Самчук, У.    Марія. Куди тече та річка [Текст] : Романи / У. Самчук. — Київ : Наукова думка, 1999. — 416 с. — (Бібліотека школяра).
ISBN 966-00-0510-5

 Анотація

У книзі вміщено два твори видатного майстра української прози ХХ століття Уласа Самчука: роман «Марія» та перша частина трилогії «Волинь» – «Куди тече та річка». Ці твори рекомендовані Програмою середньої загальноосвітньої школи з української літератури для текстуального вивчення.

 

 

Шевчук, В. О.    У череві апокаліптичного звіра [Текст] : Іст. повісті та оповід. / В. О. Шевчук. — Київ : Укр. письменник, 1995. — 205с.
ISBN 5-333-01290-3

Анотація

Ця книжка — тематична збірка історичної прози. Твори розташовано хронологічно — від подій 1395 року по другу половину XIX ст. Оповідається тут про вбивство у Києві князя Скиригайла, про полювання на відьом у Німеччині в XVI ст., про приїзд патріарха Єремі на Україну в кінці цього ж століття, про загадкові, майже містичні події в Мгарському монастирі (повість Початок жаху”), про літописця Самійла Величка, філософа Г. Сковороду та письменника XIX ст. М. Костомарова. Всі вони, кожен по-своєму, б’ються в череві апокаліптичного звіра, світі темному, і всі вони, також кожен по-своєму, йдуть у своє безчасся, надію та любов.