Риторична культура мовлення сучасного фахівця-психолога

808.5:159.9(075.8)

Г20  Гаркуша, І.В.

Риторична культура мовлення сучасного фахівця-психолога [Текст] : навч. посіб. / І.В. Гаркуша. – Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2019. – 144 с.

 

У посібнику викладено базові засади сучасної риторики та ораторського красномовства з позиції теорії спілкування і комунікації, вербальних мовленнєвих і психосемантичних невербальних засобів, новітніх уявлень про грамотні наукові тексти, усталеної на сьогодні риторичної культури.

Містить практичні завдання та психологічні тести, спрямовані на розвиток і закріплення ораторських навичок.

Посібник призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю «Психологія». Також матеріали посібника допоможуть усім, хто прагне навчитися гарно говорити, успішно спілкуватися та набути іміджу інтелігентної людини і компетентного фахівця.

Посібник має стати корисним не тільки для студентів-психологів, що опановують інтерпретаційні техніки проективних тестів, а й для всіх, хто зацікавлений в особистісному розвитку