RULE OF LAW /до Дня прав людини/

Професія юриста – одна із найбільш значущих  у суспільстві.

Змістом діяльності юристів є охорона прав і законних інтересів громадян, кваліфіковане розв’язання юридичних проблем, безкомпромісна боротьба з правопорушеннями.
Саме фахівці з питань юриспруденції, які мають відповідну професійну підготовку, ґрунтовні знання, розуміння своєї відповідальності за долю людей, – здатні ефективно впливати на зміцнення у державі правопорядку та законності.
Крім того, що професія юриста є престижною, вона ще й відповідальна та трудомістка.
Щоб її опанувати знадобиться тривале навчання, а надалі – постійне вдосконалення. Допоможе в цьому юридична література.

Відділ літератури іноземними мовами пропонує тематичну книжкову виставку англомовних видань професійного спрямування «Rule of Law».

Сподіваємося, що вона стане цікавим і практичним нонфікшном  із права для юристів, студентів юридичних факультетів та для всіх, хто цікавиться правовою сферою і прагне самостійно вдосконалювати рівень володіння англійською мовою у професії.

 

Кащук, Мар’яна Григорівна.    Курс професійної англійської мови для правоохоронців [Текст] : навч. посіб. Ч. 3 / Мар’яна Григорівна Кащук, Роксолана Андріївна Запотічна. — Львів : ЛДУВС, 2023. — 128 с. — Укр. та англ. мовами.
ISBN 617-511-370-7

 Анотація

Укладено відповідно до навчальної програми для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» з метою підготовки їх до практичних занять, контрольних робіт, заліків, іспитів, поточного чи семестрового контролю.

Вміщено 8 уроків (Units), кожен із яких охоплює тексти та післятекстові завдання лексичного, комунікативного і граматичного характеру.

Для здобувачів вищої освіти, котрі використовуватимуть англійську мову за професією в галузі правоохоронної діяльності та правознавства.

English Course for Law Enforcement Professionals is a specialized textbook, compiled in accordance with the curriculum for applicants for the bachelor degree and aimed at assisting them in preparation for practical classes, tests, credits, exams, current or final control works.

The textbook consists of 8 units, each of which contains texts and post-texts lexical, communicative and grammatical exercises.

For applicants for the bachelor degree, who will use English in their professional activity in the field of law enforcement and jurisprudence.

 

 

Shumenko, O. A.    Civil Law [Текст] = Цивільне право : Study guide / O. A. Shumenko. — Sumy : Sumy State University, 2022. — 141 p. — Англ. мовою.
ISBN 966-657-894-8

 Анотація

Study guide for students-translators is based on original materials that introduces them to the terminology of the legal system of Ukraine, the UK and US.

The purpose of the study guide is to develop students’ skills in understanding civil jurisprudence and high-quality legal texts translation.

The aim is to help students of translation departmens master essential linguistic basis to ensure their competitiveness in the labor market.

Meant for students of translation departmens of universities and institutes can also be successfully used in higher and special educational establishments that train specialists in jurisprudence.

 

 

Korotiuk, Oksana.    Constitutional Acts of Ukraine (1978-2021) [Текст] / [Oksana Korotiuk, Oleksandr Lavrynovych]. — Kyiv : OVK, 2022. — 288 p. — Авт. вказані над вих. дан. – Англ. мовою.
ISBN 617-7931-32-3

Анотація

The book reveals the general characteristics and features of the constitutional process in Ukraine on the basis of the fundamental constitutional acts of the state: the constitutions of the Ukrainian RSR of 1978, the Declaration of independence of Ukraine, the Constitutional Agreement, the Constitution of Ukraine as amended in 1996 and 2021.

The book contains the full texts of these documents in English.

The book is intended for constitutionalist, lawyers, attorneys, university professors, and may be of interest to a wide range of people who are interested in constitutional process and constitutional acts of various countries of the world.

 

 

Fundamentals of Roman Private Law [Текст] = Основи римського приватного права : Guide to practical classes / [compilers L. Shapenko, K. Vodolaskova]. — Kyiv : NAU, 2022. — 48 р. — Англ. мовою.

 Анотація

Практикум містить теми і плани практичних знань, основні теоретичні відомості, основні поняття, завдвння та запитання для самоперевірки.

Укладено відповідно до програми дисципліни “Основи римського приватного права”.

Для здобувачів вищої освіти ОС “Бакалавр” спеціальності 081 “Право”.

 

 

Маґочій, Павло-Роберт.    Ucraina redux: державність та національна ідентичність [Текст] / Павло-Роберт Маґочій. — Київ : Вид. Гриневич В. В., 2022. — 96 с. : мапи. — Текст парал. англ. мовою.
ISBN 617-95385-0-7

 Анотація

У цьому есеї розглядається проблема спадщини державності в Україні та різні набуті нею форми як до, так і після проголошення незалежності 24 серпня 1991 року.

У ньому також буде обговорено, як жителі країни ідентифікують себе та своє ставлення до держави Україна – за етнічною чи громадянською національною ідентичністю.

 

 

Criminological Cheracteristic of Violent Crime in Ukraine [Текст] = Кримінологічна характеристика насильницької злочинності в Україні : monograph / V. L. Ortynskyy, J. A. Shiakhovskyi, O. M. Humin and other. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — 68 p. — Англ. мовою.
ISBN 966-941-654-4

 Анотація

Монографія є одним із перших всебічних монографічних досліджень в Україні, пов’заних із всестороннім аналізом насильницької здочинності в Україні.

У монографії визначено низку проблем, які потребують вирішення на законодавчому, організаційному, доктринальному та інших рівнях з метою вдосконалення існуючої законодавчої бази.

Для науковців, науково-педагогічних працівників, магістрів, студентів.

 

 

Nuzov, Ilya.    Ukraine: Working with the Past for a Peaceful Future [Текст] = Україна: робота із минулим для мирного майбутнього / Ilya Nuzov, Oleg Martynenko. — Kharkiv : Human Rights Publisher, 2021. — 64 p. — Англ. мовою.
ISBN 617-7391-99-8

 Анотація

The publication is devoted to the world experience of more than 50 truth commissions on different continents and the possibilities of using this experience for Ukraine.

For countries emerging from a state of armed conflict or liberating themselves from authoritarian regimes, the creation of such commissions, which are officially approved temporary extrajudicial investigative bodies and act directly during the transitional period, is given a relatively short period for collecting testimony, conducting investigations of human rights violations, studying materials and public hearings before they complete their work and publish a final report with recommendations.

The study was conducted by experts of the CivilM + platform Ilya Nuzov (International Federation of Human Rights, Paris) and Oleg Martynenko (Ukrainian Helsinki Human Rights Union, Kiev).

 

 

Consular Service of Ukraine: Establishment and Development [Текст] : [100. 1917- 2017. Ministry of Foreign Affairs of Ukraine] / [ed. H. Perepelytsia]. — Kyiv : Printing House “From A to Z”, 2020. — 436 p. — Англ. мовою.
ISBN 617-7919-12-3

 Анотація

The book for the first time in domestic literature presents the study of the process of formation and development of the consular service institute in Ukraine, the origins of which go far beyond the hundred-year history of Ukrainian diplomacy.

The value and significance of this publication is that on the basis of study of historical experience, systematic understanding of trends in the development of the consular service is presented, taking into account that the new European model of the consular service of Ukraine is embodied.

The book is dedicated to the 100th anniversary of Ukrainian diplomacy and is designed for a wide range of domestic and foreign experts, scientists, employees of the diplomatic corps, embassies of Ukraine abroad and foreign missions in Ukraine, as well as readers who are interested in foreign policy and international relations.

 

 

Kobyakova, I. K.    Justice and Law [Текст] = Правосуддя та закон : Study guide / I. K. Kobyakova, O. V. Yemelyanоva, V. S. Kulish. — 2-nd edit., updated and expan. — Sumy : Sumy State University, 2020. — 236 p. — Англ. мовою.
ISBN 966-657-809-2

 Анотація

The 2nd edition of study guide is compiled to meet the requirements of the Bologna Declaration in accordance with the new program of Bachelor in the field of 035“Philology” professional training.

The purpose of the study guide is to develop students’ skills in understanding business jurisprudence and high-quality legal texts translation.

The aim of the edition is to help students of translation departments master essential linguistic basis to ensure their competitiveness in the labor market.

Meant for students of translation departments of universities and institutes, can also be successfully used in higher and special educational establishments that train specialists in jurisprudence.

 

 

Borovyk, A. V.    Personal Safety of the Convicts: Theoretical, Legal and Practical Bases for Provision and Realization in Ukraine [Текст] : monograph / A. V. Borovyk, I. O. Kolb. — Vienna : East Wect, 2018. — 380 p. — Загjл. обкл.: Personal Security of Prisoners: Theoretical, Legal and Practical Basis Ensuring and Realization in Ukraine. – Англ. мовою.
ISBN 3-903197-85-5

 Анотація

The questions concerning the theoretical, legal and practical bases for provision and realization of the right of convicted persons for personal safety in Ukraine were considered as well as were established existing problems in this regard and identified the main ways, that aimed to eliminate them in the monograph.

The specified research study is designed for scientists, scien-tific and pedagogical workers, graduate students and students of the legal and humanitarian profile and practical workers of law enforcement officials.

 

 

Lukanov, Y.    The Press: How Russia Destroyed Media Freedom in Crimea [Текст] / Y. Lukanov. — Kyiv : KBC, 2018. — 176 p. — Англ. мовою.
ISBN 966-2403-20-6

 Анотація

This book discusses the curtailing of freedom of speech and persecution of journalists in Crimea after its occupation by the Russian Federation.

This book contains documented evidence from more than two dozen journalists, editors, media owners and representatives of international organizations about beatings, damage and seizure of equipment, illegal detention, violent disappearance, tortures, threats, denial of accreditation, «blacklisting», institution of fabricated criminal cases, fines and other types of pressure and intimidation against journalists in Crimea.

For four years since Russia invaded Crimea, none of these crimes have been investigated by the de facto “Crimean authorities” and the perpetrators have not been prosecuted. At the same time, Ukrainian authorities instituted a number of criminal cases based on the described circumstances.

This book is designed for a wide range of readers, including representatives of the mass media, civil society, law enforcement agencies, academia and international organizations.