Рівність. Різноманітність. Інклюзія

Відділ читальних залів підготував віртуальну тематичну виставку:

Рівність. Різноманітність. Інклюзія

Інклюзія (від англ. inclusion — включення, залучення) — процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціумі. Потребу збільшення участі відчувають насамперед ті, що мають фізичні чи ментальні порушення. Він передбачає розробку і застосування таких конкретних рішень, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати участь в академічному і суспільному житті. Інклюзія в широкому соціально-філософському сенсі розуміється як форма буття, спільного життя звичайних людей і людей з інвалідністю. Інвалідність – це поняття, яке еволюціонує, це результат взаємодії, яка відбувається між людьми, які мають порушення здоров’я.

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю має мету: заохочення, захист й забезпечення повного й рівного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод. Це доступність, універсальний дизайн, розумне пристосування  – предмети та послуги зробити максимально доступними для всіх.

Державна бібліотека України для юнацтва пропонує добірку матеріалів про інклюзію: книги шрифтом Брайля, рекомендаційні видання для батьків, педагогів, вихователів, психологів про  підготовку  до спільного життя в соціумі дітей з інвалідністю.

 

Абетка інклюзивності і толерантності [Текст] / [ред. М. Онуфрик]. — Вінниця : Теза, 2020. — 32 с.
ISBN 966-421-279-0

Анотація

Абетка дає нагоду дізнатись правильну термінологію в контексті мовлення про людей з інвалідністю або таких, що потребують спеціальної підтримки. Посилається на міжнародні та національні документи, чинні в Україні.

Коректна термінологія є повсюдною практикою цивілізованого світу, до якого Україна долучається мірою того, як громадяни опановують звички обстоювати власні права та з повагою ставитись до прав оточення, в тому числі в спілкуванні.

 

 

Інноваційні технології в корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами [Текст] : навч.-метод. посіб. / [за заг. ред. Л. Галенко]. — Харків : Друкарня Мадрид, 2018. — 110 с.
ISBN 617-7683-39-0

 Анотація

У навчально-методичному посібнику представлені методичні рекомендацій педагогам освітніх закладів щодо забезпечення освітніх потреб “особливих дітей” удома та в інклюзивних умовах закладу.

Посібник адресований педагогам закладів освіти з інклюзивною формою навчання, педагогічним працівникам закладів освіти, студентам педагогічних закладів фахової передвищої й вищої освіти.

 

 

Конвенція Про права осіб з інвалідністю [Текст] : резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 61/106, прийнята на 61-й сесії ГА ООН. — Київ : Національна Асамблея людей з інвалідністю України, 2019. — 64 с.

 Анотація

Мета цієї Конвенції полягає в заохоченні, захисті й забезпеченні повного й рівного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод, а також у заохоченні поважання притаманного їм достоїнства.

До осіб з інвалідністю належать особи зі стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, які при взаємодії з різними бар’єрами можуть заважати їхній повній та ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими.

 

 

Особлива дитина в інклюзивному навчальному закладі [Текст] : навч.-метод. комплект / Л.В. Коваль, Н.М. Компанець, Н.О. Квітка та ін. — Київ : ФОП Симоненко О.І., 2018. — 348 с.
ISBN 966-97877-6-7

 Анотація

Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітнього середовища є провідною проблемою, зумовленою сучасними процесами оновлення соціальних пріоритетів. Забезпечення ефективного впровадження інклюзії у дошкільну освітнью ланку потребує інтегрованого, збалансованого використання загальноосвітніх та спеціальних технологій. Корекційно-розвивальна складова навчально-виховного процесу ЗДО з інклюзивним навчанням потребує доповнення та удосконалення: розроблення відповідних навчальних програм, які б знайшли свою реалізацію у варіативній частині Базового компоненту дошкільної освіти.

Матеріали посібника є актуальними для педагогів, студентів вищих навчальних закладів, що здобувають педагогічний фах, науковців, батьків та громадських діячів.

 

 

 Особливі історії особливих [Текст] : несумні історії / [упоряд. К. Тороп]. — Чернівці : Букрек, 2021. — 208 с. : іл.
ISBN 966-997-076-3

 Анотація

Це видання про дітей з особливими потребами — учнів Спеціальної школи «Шанс» у місті Дніпрі. На сторінках книги вони розкажуть про себе та свою сім’ю, друзів і школу, захоплення і таланти, поділяться своїми маленькими й значними перемогами.

 

 

Брембаті, Федеріка.    Специфічні розлади розвитку дитини та процес навчання: дислексія, дисграфія, дизорфографія, дискалькулія [Текст] : Практичні рекомендації для батьків і педагогів / Федеріка Брембаті, Роберта Доніні ; [пер. з італ. І. В. Кононова]. — Харків : Ранок, 2019. — 160 с.
ISBN 617-09-4229-6

 Анотація

Ця книжка, авторами якої є відомі зарубіжні спеціалісти, призначена для батьків і вчителів, які дбають про підтримку дітей із труднощами у виконанні домашніх завдань. Автори надають елементарні знання про учнів зі специфічними розладами шкільних навичок, аналізують процес оцінювання їхніх навичок виконання домашніх завдань і підкреслюють важливість постійної співпраці школи і дому з використанням практичного інструменту, що визначає стратегії втручання для кожного учня: індивідуального плану навчання. Особлива увага приділяється особі тьютора, який супроводжує дитину на шляху до знань.

 

 

Вікарі, Стефано.    У нас дитина з аутизмом. Допомога сім’ям із дітьми з аутизмом [Текст] : Практ. рек. для педагогів та батьків / Стефано Вікарі ; [ пер. італ. І. В. Кононова]. — Харків : Ранок, 2019. — 112 с.
ISBN 617-09-4233-3

Анотація

Ця книга відомого італійського спеціаліста, науковця і практика, автора багатьох книжок, присвячених дітям і підліткам з аутизмом, адресована батькам, учителям і вихователям. Використовуючи досвід лікарні Bambino Gesù в Римі й дослідження численних науково-дослідних центрів Італії, автор намагається пояснити природу розладів аутистичного спектра, дає слушні поради і, головне, — надію на те, що багато які з порушень можна скоригувати, покращити поведінку дитини й адаптувати її до соціуму. Автор стверджує, що не слід впадати у відчай: аутизм — це не вирок. Дитина з аутизмом завдяки належній терапії із часом зможе нормально взаємодіяти з іншими людьми, здобути освіту, працювати і створити сім’ю. Книга також допоможе не заблукати в морі різних теорій, програм і методів, що їх сьогодні пропонує сучасна наука. Стефано Вікарі сподівається, що його книжка допоможе людям свідомо обрати ефективну терапію.

 

 

Грінченко, Борис.    Під тихими вербами. У 4 кн. [Текст] : повість. Кн.4 / Борис Грінченко. — Вид. по Брайлю. — Київ : “Республіканський будинок звукозапису і друку” УТОС, 2018. — 68 с.

 Анотація

Літературно-художнє видання по Брайлю.

 

 

 

Дікова-Фаворська, О. М.    Інклюзія в освіті: повсякденні практики та процедура оцінювання [Текст] : монографія / О. М. Дікова-Фаворська, С. Г. Здрагат. — Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. — 417 с.
ISBN 966-931-068-2

Анотація

Монографія дає можливість скласти цілісне уявлення про систему інклюзивної освіти, визначити її інституціональні характеристики та виявити вплив основних чинників на її оцінку в сучасній Україні. В контексті модернізації освіти представлений зарубіжний досвід розвитку якісних методів оцінювання, ефективності та підвищення рівня освіти.

Від визначення основних імпульсів, ресурсів та бар’єрів модернізації інклюзивної освіти у фокусі евалюації розкрито її потенціал в контексті єдності всіх аспектів. Сформульовані критерії оцінки якості інклюзивної освіти, визначені функції та стандарти евалюації. Представлено задоволеність освітніми послугами як відповідність критеріям адаптації осіб з вадами здоров’я. Визначено проблемні зони та чинники ризику сучасної системи інтегрованої шкільної освіти.

Для наукових працівників, викладачів, керівників закладів освіти.

 

 

Коваль, Л. В.    Організаційно-методичний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного ДНЗ [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. В. Коваль, Н. М. Компанець, І. В. Луценко. — Київ : ФОП Симоненко О.І., 2018. — 95 с.
ISBN 966-97877-5-0

 Анотація

У посібнику розглянуто організацію психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у інклюзивному закладі дошкільної освіти. Із запровадженням інклюзивного навчання в Україні розробка моделей психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання визначена як один із пріоритетних напрямків. У матеріалах посібника визначено основні аспекти діяльності спеціалістів у рамках участі у команді психолого-педагогічного супроводу (практичних психологів, дефектологів, логопедів, соціальних педагогів тощо) щодо соціального і психологічного супроводу освітнього процесу дитини дошкільного віку з ООП.

 

 

Козіброда, Л.    Соціалізація учнів з особливими освітніми потребами в умовах шкільного середовища : розвиток теоретико – методологічних основ (кінець XX- початок XXI ст.) [Текст] : [монографія] / Л. Козіброда. — Львів; Ужгород : РІК-У, 2020. — 216 с.
ISBN 617-7868-45-2

 Анотація

У монографії висвітлено теоретичні й методичні засади соціалізації учнів з особливими освітніми потребами в умовах шкільного середовища, визначено й охарактеризовано концептуальні основи соціалізації учнів з особливими освітніми потребами в зарубіжній й українській педагогіці, розкрито зміст аксіологічної, організаційно-педагогічної, психопедагогічної й соціологічної детермінант навчання учнів з особливими освітніми потребами, а також оцінено готовність педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання.

 

 

Колупаєва, А. А.    Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі [Текст] / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. — Київ : Літера, 2019. — 112 с. — (Інклюзивне навчання).
ISBN 966-945-025-8

Анотація

Путівник для педагогів та батьків дітей з особливими потребами містить: навчально-методичні матеріали, що висвітлюють особливості розвитку, навчання та виховання дітей з найскладнішими порушеннями психофізичного розвитку (порушенням слуху, зору, церебральним паралічем); методичні рекомендації щодо модифікації навчального середовища; методичні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів в інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; специфіку роботи з батьками таких школярів і фахівцями; поради стосовно корисних ресурсів, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики.

 

 

Колупаєва, А. А.    Інклюзивна практика: технології навчання [Текст] / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. — Київ : Літера, 2019. — 160 с. — (Інклюзивне навчання).

ISBN 966-945-024-1

 Анотація

У навчально-методичному посібнику представлено ефективні технології навчання дітей з порушенням психофізичного розвитку; методичні рекомендації щодо адаптації дитини та модифікації навчального середовища; методичні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів в інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; специфіку роботи з батьками таких школярів; поради, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики.

 

 

Колупаєва, А. А.    Путівник для педагогів та батьків дітей з особливими потребами. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / А. А. Колупаєва, . М. Таранченко. — Харків : Ранок : Кенгуру, 2018. — 112 с. — (Інклюзивна освіта).

Анотація

У навчально-методичному посібнику висвітлюються особливості розвитку, навчання та виховання дітей з найскладнішими порушеннями психофізичного розвитку (порушеннями слуху, зору, церебральним паралічем). Посібник містить методичні рекомендації щодо адаптації та модифікації навчального : середовища; методичні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів в інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; опис специфіки роботи з батьками таких школярів і фахівцями; поради стосовно корисних ресурсів, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики.

 

 

Малярчук, Таня.    Біографія випадкового чуда. У 4 кн. [Текст] : роман. Кн.1 / Таня Малярчук. — вид. по Брайлю. — Київ : “Республіканський будинок звукозапису і друку” УТОС, 2018. — 68 с.

Анотація

Літературно-художнє видання по Брайлю.

 

 

 

Миронова, Світлана Петрівна.    Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах [Текст] : навч. – метод. посіб. / Світлана Петрівна Миронова. — Тернопіль : Астон, 2020. — 176 с.
ISBN 966-308-801-3

Анотація

Посібник розкриває підходи Нової української школи до організації освітнього процесу в інклюзивних класах. У посібнику висвітлено теоретичні засади інклюзивного навчання як складової Нової української школи; практичні аспекти психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному закладі; питання змістового та методичного забезпечення інклюзивного навчання в початковій школі.

 

 

Миронова, С. П.    Педагогіка інклюзивної освіти [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. П. Миронова. — Кам‘янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2016. — 164 с.

 Анотація

Навчально-методичний посібник висвітлює основні проблеми організаційного, змістового та методичного забезпечення інклюзивної освіти, зокрема: підходи до реалізації інклюзивної освіти як нової соціальної моделі в світі та Україні; психолого-педагогічний супровід дітей в інклюзивному закладі; реалізація корекційно-розвиткового компоненту інклюзивного навчання; співпраця з батьками як членами команди інклюзивного закладу; навчально-методичне забезпечення інклюзивної освіти.

Пропонований навчально-методичний посібник адресований студентам, слухачам курсів підвищення кваліфікації, педагогам і психологам інклюзивних закладів.

 

 

Призант, Барри.    Уникальный человек. Иной взгляд на аутизм [Текст] / Барри Призант, Том Филдс-Мейер ; [пер. с англ. С. В. Бабанин]. — Киев : Мультиметод, 2021. — 232 c.
ISBN 966-97712-7-8

Анотація

Терапия аутизма обычно направлена на избавление людей от «аутистических» симптомов, таких как сложности социального взаимодействия, затрудненное общение, сенсорные проблемы и повторяющиеся модели поведения. Но доктор Барри М. Призант предлагает новую убедительную парадигму: самые успешные подходы к аутизму направлены не на исправление личности путем устранения симптомов, а на поиск того, что происходит с человеком и что лежит в основе его поведения.

Вместо того, чтобы классифицировать «аутистическое» поведение как признак патологии, доктор Призант рассматривает его как часть целого ряда стратегий, позволяющих справиться с миром, который ощущается хаотичным и подавляющим. Вместо того, чтобы обуздывать поведение, лучше развивать способности, сильные стороны и предлагать поддержку, которая приведет к более желательному поведению и улучшению качества жизни.

 

 

Сухіна, Ірина Вячеславівна.    Маленькі непосиди. Гіперактивні діти [Текст] / Ірина Вячеславівна Сухіна. — Харків : Ранок : Кенгуру, 2020. — 32 с. — (Поради батькам і педагогам).
ISBN 617-09-5105-2

Анотація

Книжка містить методичні рекомендації й корисні поради батькам, які виховують гіперактивних дітей і дітей з дефіцитом уваги. Автор розповідає про причини і прояви гіперактивності, сучасні методи та технології корекції поведінкових порушень.

 

 

Тихонова, Ксенія Сергіївна.    Труднощі навчання: дислексія, дисграфія, диспраксія, дискалькулія [Текст] : практ. рек. для дітей, батьків і педагогів / Ксенія Сергіївна Тихонова. — Харків : Ранок, 2020. — 152 с.
ISBN 617-09-6263-8

Анотація

У виданні надається огляд сучасної літератури, зокрема зарубіжної, що присвячена проблемам навчання дітей із дислексією, дисграфією і дискалькулією. Видання містить головні діагностичні ознаки і пропонує підходи та сучасні методики, що їх можуть використовувати вчителі і батьки для допомоги дітям зі специфічними труднощами в навчанні.

Книга буде корисна батькам, учителям, асистентам учителів і фахівцям в галузі корекційної педагогіки, особливо в контексті інклюзивного навчання.

 

 

Трикоз, Сніжана Валеріївна. Ми поруч. Діти з порушеннями інтелектуального розвитку [Текст] / Сніжана Валеріївна Трикоз, Ганна Олександрівна Блеч. — Харків : Ранок : Кенгуру, 2020. — 32 с. — (Поради батькам і педагогам)
ISBN 617-09-5102-1

 Анотація

Книжка містить методичні рекомендації і поради для батьків, які виховують особливу дитину. У посібнику описуються характерні якості дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, надається корисна інформація щодо розвитку і навчання такої дитини в умовах повсякденного життя родини і підготовки дитини до самостійної життєдіяльності.

 

 

Хворова, Г. М.    Дитина з аутизмом: технології формування батьківської компетентності [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. М. Хворова. — Київ : Талком, 2020. — 104 с
ISBN 617-7832-59-0

 Анотація

Навчально- методичний посібник являє собою виклад психологічних основ та технологій формування батьківської компетентності щодо дітей з аутизмом. У ньому розкриті питання змісту, рівнів, складових компетентного батьківства за умови аутизму в дитини; розглянуто зміст тренінгів батьківської компетентності (експрес-тренінгу та довготривалої тренінгової програми) та компетентної взаємодії фахівців (педагогів, психологів, реабілітологів) з батьками дітей з аутизмом; висвітлено соціально-психологічні та педагогічні аспекти компетентного батьківства щодо дітей з аутизмом.

Для студентів закладів вищої освіти, педагогів, реабілітологів, психологів, керівників освітніх та реабілітаційних закладів, батьків дітей з аутизмом.

 

 

Чеботарьова, О. В.    Дитина із синдромом Дауна [Текст] / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко. — Київ : Літера, 2019. — 48 с. — (Інклюзивне навчання)
ISBN 966-945-023-4

 Анотація

Ця книжка адресована батькам дітей із синдромом Дауна, корекційним педагогам і вихователям навчальних закладів. Як свідчить досвід багатьох країн світу, люди із синдромом Дауна стають повноцінними членами суспільства, діти можуть ходити у звичайні дошкільні заклади та школи, дорослі — знаходити роботу та створювати сім’ю. Необхідно лише допомогти дитині із синдромом Дауна знайти своє місце в житті. Для цього батьки повинні знати якомога більше про особливості розвитку їхньої дитини, її можливості, сучасні методи та технології навчання та виховання. Автори пояснюють, який потенціал у дітей із СД, що таке рання комплексна допомога, які заняття необхідні таким дітям, як підготувати дитину із синдромом Дауна до шкільного навчання, які існують спеціальні методики тощо.

 

 

Чеботарьова, Олена Валентинівна.    Метелики в обладунках. Діти з ДЦП [Текст] / Олена Валентинівна Чеботарьова, Ірина Вікторівна Гладченко. — Харків : Ранок : Кенгуру, 2020. — 32 с. — (Поради батькам і педагогам).
ISBN 617-09-5103-8

Анотація

Книжка містить методичні рекомендації й корисні поради батькам, які виховують дітей із ДЦП. Автори надають важливу інформацію про церебральні паралічі, розповідають про особливості розвитку їхньої дитини, її можливості, сучасні методи та технології навчання та виховання.

 

 

Чеботарьова, Олена Валентинівна.    Сонячні діти. Діти з синдромом Дауна [Текст] / Олена Валентинівна Чеботарьова, Ірина Вікторівна Гладченко. — Харків : Ранок : Кенгуру, 2020. — 32 с. — (Поради батькам і педагогам).
ISBN 617-09-5104-5

Анотація

Книжка містить методичні рекомендації й корисні поради батькам, які виховують дітей із синдромом Дауна. Автори розповідають про особливості розвитку їхньої дитини, її можливості, сучасні методи та технології навчання та виховання.

 

 

Ярмола, Наталія Анатоліївна.    Діти дощу. Діти з розладами аутистичного спектра [Текст] / Наталія Анатоліївна Ярмола. — Харків : Ранок : Кенгуру, 2020. — 32 с. — (Поради батькам і педагогам)
ISBN 617-09-5101-4

 Анотація

Книжка містить методичні рекомендації й корисні поради батькам, які виховують дітей з розладами аутистичного спектра. Автори надають важливу інформацію про аутизм, розповідають про особливості розвитку дитини з РАС, її можливості, сучасні методи та технології навчання та виховання.