Рік математичної освіти в Україні. Математика – англійською.


2020-2021 навчальний рік оголошено Роком математики в Україні, що має на меті привернути увагу всього суспільства до розвитку математичної грамотності не лише у школярів, а й у всіх громадян нашої країни.

Завдяки їй вчені здійснюють відкриття і створюють предмети, що сприяють розвитку людсва. Та й звичайним людям знання основ математики необхідне для вирішення повсякденних побутових питань.

Математика як наука зародилася ще 2000 років тому і, звісно, про неї можна розповісти багато цікавого…

Рахувати люди почали ще з давніх давен. Спочатку на пальцях рук, потім з допомогою каміння і вузлів на мотузці…

Стародавні єгиптяни і греки успішно використовували дощечку, смугами якої рухалися камінці – абаку, такий собі прообраз рахівниці. Тільки уявіть собі, – таким, на перший погляд, примітивним пристроєм користувалися аж до 18 століття, а рахівницями – аж до моменту появи калькуляторів.

Самий перший математик, можливо, жив у Свазиленді. Саме там, у містечку Лембобо, археологи знайшли кістку бабуїна, на якій чітко видно помітки у вигляді рисочок. Вона пролежала у землі понад 37 000 років.

Перші справжні математичні записи у вигляді груп простих чисел нанесені на так звану кістку з Ішанго приблизно 19 000 років тому.

А перші повноцінні математичні тексти залишили після себе жителі Стародавнього Вавілона. Цим глиняним табличкам не більше 20 000 років.

Математика, особливо вища, – складна, але дуже цікава наука.

У сучасному світі вона використовується скрізь, все наше життя складається з математики. Ми постійно застосовуємо математичну науку у повсякденному житті від банального підрахунку суми покупок у магазині до використання високотехнологічних предметів, створення яких було б неможливим без складних і точних математичних підрахунків.

Усім, хто цікавиться математичною наукою, любителям та фахівцям, – книжкова виставка «Math» від відділу літератури іноземними мовами.

 

Англійсько-український словник: математика та кібернетика [Текст] : 50 000 термінів / уклад.: Є. Мейнарович, М. Кратко. — Київ; Ірпінь : Перун, 2010. — 568 с.

Анотація

Англо-український словник з математики та кібернетики містить біля 50 000 термінів та терміносполучень з математики, кібернетики, комп’юторики та суміжних галузей науки.

Словник розрахований на фахівців у різноманітних галузях точних та природничих наук: науковців, інженерів, програмувальників, студентів, учнів математичних класів загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл.

 

 

Introduction to calculus: basics of logic and set theory [Текст] = Вступ до математичного аналізу: основи логіки та теорії множин : Coursebook / [Х.Т. Дрогомирецька, П.І. Каленюк, М.І. Клапчук, Г.В. Понеділок]. — Lviv : Lviv Polytechnik Publishing House, 2018. — 180 p. — Англ. мовою.

Анотація

Викладено основи логiки та теорiї множин в межах типових навчальних програм.

Матерiал подано з врахуванням досвiду та сучасної практики навчання дисциплiни у провiдних вiтчизняних та зарубiжних унiверситетах для студентів фiзико-технiчних, iнженерно-технiчних та iнформацiйно-комунiкацiйних спецiальностей вищих навчальних закладiв.

The work presents the basics of logic and set theory within the framework of standard educational programs.

The presented material is built on the experience and modern practice of training courses in the leading national and foreign universities for students of physical, technical, engineering, information and communication specialities of higher educational institutions.

 

 

Ordinary Differential Equations [Текст] = Звичайні диференційні рівняння : Study Guide / O.O. Sdvyzhkova, Y.B. Olevska, D.V. Babets, L.I. Korotka. — Dnipropetrovsk : NMU, 2015. — 60 p. — Англ. мовою.

Анотація

This study guide provides the basic concepts and definitions of differential equation theory. It highlights the most important integration methods and theorems of solution existence.

This textbook should be used for educational purpose by university students studying technical science.

Наведено основні поняття та визначення теорії звичайних диференціальних рівнянь. Висвітлено найбільш важливі методи інтегрування та теореми існування розв’язків.

Для студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей різних форм навчання.

 

 

Ісаєва, Г. Т.
English for Students of Mathematics [Текст] : [навч. посіб.] / Г. Т. Ісаєва, О. М. Тимошик. — 2-е вид., переробл. і допов. — Львів : ПАІС, 2009. — 258с.

Анотація

Посібник складається із 17 основних уроків та додаткової частини, яка охоплює тексти для самостійного опрацювання, англо-український словник та правила читання основних математичних символів та формул.

 

 

Dugopolski, M.
Intermediate Algebra [Текст] / M. Dugopolski. — Edition 3. — New York : McGraw-Hill, 2000. — 718 p. — To add CD-Rom to the book; англ. мовою.

Анотація

Intermediate Algebra is designed to provide your students with the algebra background needed for further college-level mathematics courses.

The unifying theme of this text is the development of the skills necessary for solving equations and inequalities, followed by the application of those skills to solving applied problems.

The author primary goal in writing the third edition of Intermediate Algebra has been to retain the features that made the second edition so successful, while incorporating the comments and suggestions of second-edition users. In addition, the author has provided many new features that will help instructors to reach the goals that they have set for their students.

As always, the author endeavors to write texts that students can read, understand, and enjoy, while gaining confidence in their ability to use mathematics.

 

 

Hvidsten, M.
Geometry with Geometry Explorer [Текст] / M. Hvidsten. — New York : McGraw-Hill Higher Education, 2006. — 463p. — To add CD-Rom to the book; англ. мовою.

Анотація

“Geometry with Geometry Explorer” combines a discovery-based geometry text with powerful integrated geometry software.

This combination allows for the deep exploration of topics that would be impossible without well-integrated technology, such as hyperbolic geometry, and encourages the kind of experimentation and self-discovery needed for students to develop a natural intuition for various topics in geometry.

 

 

 

Kalenyuk, P.
Linear Algebra and Analytic Geometry [Текст] : Basic Course : Tutorial / P. Kalenyuk, O. Rybytska, G. Ivasyk ; Translated by J. Wojtowicz. — Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2019. — 160 p. — Англ. мовою.

Анотація

У посібнику в оптимальному обсязі та доступній формі подано англійською мовою теоретичний матеріал з лінійної алгебри та аналітичної геометрії, передбачений навчальною програмою.

Складено завдання для аудиторної та самостійної роботи.

Рекомендовано для використання іноземними й українськими студентами.

Для українського студента посібник буде корисним для набуття навиків сприйняття математичного матеріалу англійською.

Theoretical material from basic sections of linear algebra and analytic geometry is presented according to the curriculum, in sufficient amount, and in easily understandable manner. This tutorial can be useful for students of engineering specialties; it contains tasks and answers to exercises.

It enables students to acquire skills in application of theoretical material in solving practical problems.

 

 

Kepich, E. I.
Higher Mathematics for Economists: Functions of More than One Variables Differential Equations & Series [Текст] : [textbook] / E. I. Kepich, L. V. Matsyuk. — Kyiv : KROK University, 2014. — 100 p. — Англ. мовою.

Анотація

This textbook has been prepared for students of groups «KROK exclusive» and «UAP – Ukrainian-Austrian Program».

The text was written for student comprehension.

The textbook contains four chapters (Chapter I. Functions of More than One Variables; Chapter II. Applications of Partial Derivatives; Chapter III. Differential Equations; Chapter IV. Series) with some sections which outline the topics covered in the chapter.

The present textbook can be used as in-class or out-of-class group activities.

 

 

Kolyada, V. I.
Introduction to Fourier Analysis [Текст] = Вступ до аналізу Фур‘є : textbook / V. I. Kolyada, A. A. Korenovskyi. — Odessa : ONU, 2015. — 138 p. — Англ. мовою.

Анотація

This textbook provides a short introduction to classical Fourier Analysis.

It contains basic notions and results related to trigonometric Fourier series, Fourier transforms, and orthogonal Legendre polynomials.

The exposition is elementary. It is based on the standard university course of the Mathematical Analysis; in particular, the integrability of functions is treated in the sense of Riemann. The knowledge necessary for the study of the course are given in the introductory chapter.

The textbook contains also exercises to each of the main chapters.

This textbook provides a short introduction to classical Fourier Analysis.It contains basic notions and results related to trigonometric Fourier series, Fourier transforms, and orthogonal Legendre polynomials.

The exposition is elementary. It is based on the standard university course of the Mathematical Analysis; in particular, the integrability of functions is treated in the sense of Riemann.

The knowledge necessary for the study of the course are given in the introductory chapter.

The textbook contains also exercises to each of the main chapters.

 

 

McEliece, Robert.
Introduction to Discrete Mathematics [Текст] / J. and other McEliece. — New York : Random House, 1989. — 514p. — Англ. мовою.

Анотація

As a complete introduction to all of the important areas in discrete mathematics – and as preparation for advanced courses in computer science or electrical engineering with discrete mathematics as a prerequisite – this text is ideal.

The authors are well-known, highly respected mathematicians with many years of practical experience. They have included all parts of the subject that are essential for all practical applications, plus some less directly applicable topics which are intellectually challenging and fun (combinatorics, Euler’s V-E+F=2 theorem, and mathematical games).

More than 200 worked examples, 1,500 problems, and 600 figures are included.

 

 

Nesterenko, B. B.
Formal Means of the Simulation of Parallel Processes and Systems [Текст] = Формальні засоби моделювання паралельних процесів та систем / B. B. Nesterenko, M. A. Novotarskyi. — Kyiv : Academperiodyka, 2016. — 194 p. — (Project “Ukrainian scientific book in a foreign language”). — Англ. мовою.

Анотація

The book is devoted to problems of the mathematical simulation of compli­cated systems and processes that include problems of the development of the means of formalization that are able to ensure a sufficient level of similarity of mathematical models under condition of their efficient realization on modern computing facilities.

For the construction of the modem mathematical models of complicated sys­tems and processes, it is proposed to use APRO-nets. For the analytic description of complicated systems and processes, the process algebra that allows one to create models with real workload is proposed. The sample of formal description of a com­puting environment for the simulation of complicated systems and processes in cluster systems is presented.

This book can be useful to scientists, engineers and students in the field of computer simulation.

 

 

Perelman, Y. I.
Algebra can be fun [Текст] / Y. I. Perelman ; Edited and supplemented by V.G.Boltyansky. — Moscow : Mir Publishers, 1979. — 227p. — Англ. мовою.

Анотація

This is a book of entertaining problems that can be solved through the use of algebra, problems with intriguing plots to excite the readers curiosity, amusing excursions into the history of mathematics, unexpected uses that algebra is put to in everyday affairs, and more.

“Algebra Can Be Fun” has brought hundreds of thousands of youngsters into the fold of mathematics and its wonders.

It is written in the form of lively sketches that discuss the multifarious (and exciting!) applications of algebra to the world about us. Here we encounter equations, logarithms, roots, progressions, the ancient and famous Diophantine analysis and much more.

The examples are pictorial, vivid, often witty and bring out the essence of the matter at hand.

There are numerous excursions into history and the history of algebra too.

No one who has read this book will ever regard mathematics again in a dull light. Reviewers regard it as one of the finest examples of popular science writing.

 

 

Protasov, I.
General Asymptology [Текст] / I. Protasov, M. Zarichnyi. — Kyiv : VNTL Publishers, 2007. — 219p. — (Mathematical Studies Monograph Series). — Англ. мовою.

Анотація

The present monograph is devoted mostly to general properties of the ball structures, which simultaneously generalize the coarse structures introduced in the large scale geometry by J. Roe as well as the uniform structures.

Chapter 1 contains the definition of the ball structures (baleans), provides their different examples and briefly discusses their connections with coarse structures. The topological coarse structures are also considered. The different morphisms of balleans and coarse spaces are defined and some categories of balleans and coarse structures are introduced.

Chapter 2 is devoted to relations between the ball structures and metric structures, important morphisms between metric spaces. Chapter 3 concerns the property of cellularity of balleans and contains the notion of asymptotic dimension of balleans in the spirit of Gromov. It turns out that cellularity can be described in terms of asymptotic dimension zero, which makes it close to the non-Archimedean (ultrametric) spaces.

Chapter 4 is devoted to the property of normality.

In Chapters 5 and 6 the graph balleans and the group balleans are investigated.

In Chapter 7 the functions on balleans which are slowly oscillating with respect to given filter are studied.

The counterpart of the Higson corona in the context of balleans is investigated in Chapter 8.

Some cardinal invariants of balleans are introduced and discussed in Chapter 9.

The concluding Chapter 10 is devoted to the notion of maximality of balleans.