Путівник підприємця. Податки.

Податки-це обов’язкові платежі, які сплачують громадяни та підприємства на користь держави. Різноманітні види податків та методи їх вираховування становлять податкову систему.Сутність податків як економічної,фінансової категорії полягає в тому,що вони є обов’язковими внесками в бюджет відповідного рівня чи в державні цільові фонди, які здійснюють платники в порядку і на умовах, зазначених у відповідних законодавчих актах України про оподаткування. Без них не може існувати жодна країна у світі. Податкові надходження складають левову частку доходів Державного бюджету  України (більше 77% в різні роки), причому їх частка має тенденцію до зростання, що свідчить про важливість даного джерела фінансування.

Відділ періодичних видань пропонує добірку статей з питань оподаткування в Україні.

Бортніков, Г. П.    Державні банки в умовах воєнного стану: ключові проблеми та заходи реагування / Г.П. Бортніков, О.О. Любіч, Д.М. Гладких // Фінанси України. — 2022. — № 4. — С. 67-91. — Бібліогр. в кінці ст. (31 назва).

 

 

 

 

 

Дмитрів, Володимир.    Економічна сутність і роль майнових податків в Україні [Текст] / Володимир Дмитрів // Світ фінансів. — 2021. — Вип. 1. — С. 201-209. — Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).

 

 

 

 

 

Єфименко, Т. І.    Майнове оподаткування: контекст фіскальної децентралізації в Україні / Т.І. Єфименко // Фінанси України. — 2022. — № 1. — С. 27-49. — Бібліогр. в кінці ст. (25 назв).

 

 

 

 

 

Замасло, Ольга.    Оцінка фіскальної ефективності бюджетоутворюючих податків в Україні / Ольга Замасло, Максим Кобильник // Світ фінансів. — 2021. — Вип. 2. — С. 66-78. — Бібліогр. в кінці ст. (14 назв).

 

 

 

 

 

Коровій, В. В.    Податкова політика в умовах глобалізації економіки [Текст] / В. В. Коровій // Проблеми економіки. — 2019. — № 4 (42). — С. 179-185. — Бібліогр. в кінці ст. (18 назв).

 

 

 

 

 

Лайко, О. І.    Стратегічні напрямки здійснення податкового регулювання економічного розвитку в умовах реформ / О.І. Лайко, Т.В. Уманець, Н.П. Шлафман // Економічні інновації. — 2021. — Т.23, № 1 (78). — С. 115-125. — Бібліогр. в кінці ст. (30 назв).

 

 

 

 

Левицька, С. О.    Організація обліку на підприємствах малого бізнесу [Текст] : Інтерактивний комплекс навч.-метод. забезпечення : Кредитно-модульна система організ. навч. процесу / С. О. Левицька, О. В. Зінкевич. — Рівне : НУВГП, 2009. — 158с.

 

 

Соколовська, А. М.    Суперечності та проблеми гармонізації ставок податку на додану вартість у ЄС [Текст] / А. М. Соколовська // Фінанси України. — 2021. — № 3. — С. 23-45. — Бібліогр. в кінці ст. (29 назв)

 

 

 

 

 

Соколовська, А. М.    Оцінювання результативності податкових пільг для окремих видів діяльності в Україні / А.М. Соколовська // Фінанси України. — 2021. — № 6. — С. 40-54. — Бібліогр. в кінці ст. (9 назв).