Путівник підприємця. Криптовалюта

Нові форми грошей та фінансових активів: становлення, перспективи, ризики : Міжнародна науково-практична конференція : Добірка статей [Текст] // Наукові праці НДФІ. — 2017. — Вип. 4 (81). — С. 5-103.

 

 

 

 

 

Бадзим, Олександр.
Проблеми та перспективи розвитку електронних валют [Текст] / С. Бадзим, Р. Древуш // Актуальні проблеми економіки. — 2014. — № 12. — С. 311-314.

 

 

 

 

 

Волосович, С.
Державне регулювання ринку криптовалют: зарубіжний досвід [Текст] / С. Волосович // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. — 2018. — № 1 (96). — С. 97-110. — Бібліогр. в кінці ст. (30 назв).

 

 

 

 

Деревянко, Б.
Про порівняння господарської діяльності з видобутком криптовалюти (“майнінгом”) та здійсненням операцій із нею [Текст] / Б. Деревянко // Право України. — 2018. — № 5. — С. 164-175. — Бібліогр. в кінці ст. (13 назв).

 

 

 

 

Дмитренко, Т. Л.
Регулювання ринку віртуальних активів: глобальний та національний рівні імплементації міжнародних стандартів ПВК/ФТ [Текст] / Т. Л. Дмитренко, О. О. Любіч, Ю. В. Пархоменко // Фінанси України. — 2021. — № 7. — С. 31-52. — Бібліогр. в кінці ст. (34 назви).

 Анотація

Розроблено підходи до впровадження у законодавство України оновлених Рекомендацій Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), а саме до обігу віртуальних активів і діяльності провайдерів послуг із віртуальними активами.

 

 

Ковернінська, Ю. В.
Оцінка ключових домінант розвитку криптовалют [Текст] / Ю. В. Ковернінська // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. — 2019. — № 7 (27). — С. 77-82. — Бібліогр. в кінці ст. (17 назв).

 

 

 

 

Леськів, С.
Кримінально-правові аспекти визначення статусу криптовалюти в Україні: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] / С. Леськів // Підприємництво, господарство і право. — 2019. — № 9. — С. 199-203. — Бібліогр. у кінці ст. (11 назв).

 

 

 

 

Лук‘янов, Володимир.
Зародження ринку криптовалюти в інформаційно-мережевій парадигмі [Текст] / С. Лук‘янов // Актуальні проблеми економіки. — 2014. — № 8. — С. 436-441.

 

 

 

 

 

Садченко, О. В.
Технологія блокчейн у сфері фінансових послуг для підприємства [Текст] / О. В. Садченко // Економічні інновації. — 2017. — Вип. 65. — С. 145-153. — Бібліогр. в кінці ст. (11 назв).

 

 

 

 

Турчин, Наталія Василівна.
Правове регулювання криптовалюти в Україні [Текст] / Турчин Наталія Василівна, Турчин Артем Васильович // Економіка. Фінанси. Право. — 2021. — № 5/1. — С. 26-29. — Бібліогр. в кінці ст. (14 назв).

 

 

 

 

Чайковська, М. А.
Перспективи розвитку в Україні цифрової валюти [Текст] / М. А. Чайковська, Д. В. Коваль // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. — 2019. — Вип. 33. — С. 212-215. — Бібліогр. в кінці ст. (24 назви).

 

 

 

 

Шаров, О. М.
Проблеми становлення монетарного суверенітету України / О.М. Шаров // Фінанси України. — 2020. — № 11. — С. 7-34. — Бібліогр. в кінці ст. (27 назв).

 

 

 

 

 

Ямненко, Тетяна Михайлівна.
Аспекти правового регулювання криптовалюти України та країн ЄС / Тетяна Михайлівна Ямненко // Економіка. Фінанси. Право. — 2020. — № 3/1. — С. 37-41. — Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).