Путівник підприємця. Агроекономіка

Однією з найбільш потужних інтегрованих економічних систем в Україні є агроекономічна. Вона включає комплекс виробництв, що об’єднує аграрні, промислові та соціальні галузі господарства, визначаючи соціально-економічний розвиток країни в цілому і сільських регіонів, зокрема. Об’єднуючи економічно, соціально, технологічно, екологічно та організаційно взаємозв’язані між собою суспільні сфери, ця система має складну функціональну, галузеву й територіальну структури.

Вихідною ланкою агроекономічної системи є  сільське господарство, яке значною мірою залежить від  природно-кліматичних умов.  Тому для успішного його розвитку і функціонування необхідно дотримуватися законів розвитку не лише суспільства, а й природи, закономірностей їх територіальних проявів. Якщо додати до цього й те, що аграрна діяльність неможлива без участі людського потенціалу регіону, то тоді агроекономічна діяльність виступає як територіальна  функціональна і структурна підсистеми, тобто частини цілого – соціально-економічної системи країни.

 

Значення матеріально-технічного забезпечення технологій органічного виробництва для екобезпеки агросфери України [Текст] / О. М. Нагорнюк, Н. В. Палапа, В. В. Темченко, І. Я. Ткач // Агроекологічний журнал. — 2019. — № 4. — С. 42-49. — Бібліогр. в кінці ст. (14 назв).

 

 

 

 

 Інституційні важелі забезпечення еколого-економічної ефективності сільськогосподарського землекористування [Текст] / О. В. Бутрим, В. В. Дорощук, Н. В. Комарова, Ю. Є. Терещенко // Вісник аграрної науки. — 2019. — № 2. — С. 66-73. — Бібліогр. в кінці ст. (21 назва).

 

 

 

 

Штучний інтелект в агробізнесі [Текст] // Agroexpert. — 2019. — № 2 (127). — С. 62-64.

Анотація

За допомогою штучного інтелекту агровиробники можуть підвищити економічну ефективність, знижуючи видаткову частину виробництва й поліпшуючи врожайність

 

 

 

Галанець, В. В.    Роль держави в управлінні ризиками в аграрній сфері економіки України / В.В. Галанець, А.В. Колодій // Економічний вісник Дніпровської політехніки. — 2021. — № 2 (74). — С. 68-76. — Бібліогр. в кінці ст. (8 назв)

 

 

 

 

Духницький, Б. В.    Потенціал розвитку агропродовольчого ринку України [Текст] / Б. В. Духницький // Економіка АПК. — 2019. — № 11. — С. 27-34. — Бібліогр. в кінці ст. (16 назв)

 

 

 

 

 

Захарчук, О. В.    Розвиток експорту агропродовольчої продукції в Україні [Текст] / О. В. Захарчук // Економіка АПК. — 2021. — № 1. — С. 28-33. — Бібліогр. в кінці ст. (10 назв).

 

 

 

 

 

Індус, Катерина.    Сутність та особливості підприємництва в аграрному секторі / Катерина Індус, Святослав Пінцак // Геополітика України: історія і сучасність. — 2021. — № 1 (26). — С. 174-179. — Бібліогр. в кінці ст. (12 назв).