Психологія спорту

159.9:796(075.8)

В75  Воронова, В.І.

Психологія спорту [Текст] : навч. посіб. / В.І. Воронова. – Вид. 2-е, без змін. – Київ : Олімпійська література, 2019. – 272 с.

Навчальний посібник містить аналіз багатьох науково-методичних першоджерел, що побачили світ на теренах радянської та пострадянської науки з питань, котрі стосуються психології спорту, починаючи з 1970-х років. Наведено інформацію про сутність та напрями реалізації форм психологічного забезпечення підготовки спортсменів. Особливо широко висвітлено ті форми, що найбільш затребувані серед тренерів-практиків, а саме – психологічну діагностику та психологічну регуляцію. Розкрито види психологічної підготовки в спорті, питання здійснення психологічного відбору, контролю та моделювання в спорті; розглянуто особливості функціонування спортивних груп і команд та роль тренера в організації ефективної життєдіяльності спортивної команди. Для полегшення сприймання матеріалу подано розширений словник термінів.

Для студентів, аспірантів ВНЗ галузі фізичної культури та спорту, факультетів фізичного виховання, курсів підвищення кваліфікації галузі, тренерів-практиків.