Психологічна підтримка членів родини дітей з особливими освітніми потребами

Родина є першим соціалізуючим осередком для дитини. У сім’ї дитина вивчає моделі поведінки батьків, закладаються морально-етичні цінності та установки. Тому у теорії та практиці педагогічної та психологічної науки за останні роки збільшилося вивчення саме сім’ї та її впливу на дітей з особливими потребами.
Перед працівниками психологічної служби навчальних закладів середньої та дошкільної освіти у роботі із батьками дітей з особливими освітніми потребами постають ряд завдань, відповідно до яких робота із батьками поділяється на три етапи, а саме:

  • діагностичний;
  • інформаційний;
  • практичний.

Метою роботи із сім’ями, які виховують дитину з розладами психофізичного розвитку, є надання батькам кваліфікованої допомоги.
У результаті такої роботи батьки бачать , що навколо них є сім’ї близькі їм за духом і мають схожі проблеми, переконуються, що активна участь
батьків у розвитку дитини веде до успіху, формується активна батьківська позиція й адекватна самооцінка.
Батьків дітей з особливими освітніми потребами необхідно:

  1. Навчити краще розуміти внутрішній стан та стати захисниками їхніх прав та інтересів.
  2. Оцінити потреби та забезпечити надання освітніх, соціальних та інших послуг сім’ям дітей з особливими потребами.
  3. Забезпечити інформаційною підтримкою для задоволення їхнього професійного зростання у відстоюванні прав та інтересів дітей з особливими
    потребами.
  4. Спонукати до розвитку активної громадянської позиції, сприяти створенню батьківських організацій.

 

Отже, головною умовою нормального розвитку дитини з особливими потребами є сім’я, і її здоровий клімат. А для досягнення необхідного рівня психолого-педагогічної культури батьків потрібна наявність мережі багатопрофільних служб підтримки сім’ї.

Порадник для батьків нечуючих дітей [Текст] / [уклад. Є. Твардовська та ін.]. — 2 вид., допов. — Київ : УТОГ, 2015. — 111 с. — Заголов. обкл.: Посібник для батьків нечуючих дітей.
Мова: Українська     Шифр: 376-056.263:37.018.1     Авторський знак: П59
Детальніше

 

 

 

 

Стресостійкість [Текст] // Психолог. Бібліотека. — 2021. — № 2 (181). — 102 с.
Мова: Українська     Шифр: 159.944.4
Детальніше

 

 

 

 

 

Бугера, Ю. Ю.
Методи і форми соціально-реабілітаційної роботи з батьками, які виховують дитину з особливими освітніми потребами [Текст] / Ю. Ю. Бугера, Н. С. Гевчук, Н. М. Дідик // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). — 2021. — Вип. 17. — С. 25-35. — Бібліогр. в кінці ст. (9 назв).
Мова: Українська     Шифр: 364-786-055.52-056.26
Детальніше

 

 

 

Гальчук, О.Я.
Клінічна психологія [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Гальчук. — Київ : Атіка, 2012. — 216 с.
Мова: Українська     Шифр: 159.9:61(075.8)     Авторський знак: Г17
Детальніше

 

 

 

 

Герасимова, Надія
Нові інклюзивні послуги бібліотеки [Текст] / Надія Герасимова, Інна Шульга // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2022. — № 1 (27). — С. 23-24.
Мова: Українська     Шифр: 027.52.08-056.262(477.62)
Детальніше

 

 

 

 

Гуламирян, Ірина
Сім’я, яка захищає : Психологічна просвіта батьків / Ірина Гуламирян // Психолог. — 2020. — № 9-10. — С. 28-37. — Бібліогр. в кінці ст. (3 назви).
Мова: Українська     Шифр: 373.018.1:173.5-055.52:316.614.5
Детальніше

 

 

 

Душка, А.Л.
Дитина з розладами аутистичного спектра [Текст] / А. Л. Душка. — Київ : Літера, 2019. — 32 с. — (Інклюзивне навчання).
Мова: Українська     Шифр: 376-056.2/.3     Авторський знак: Д86
Детальніше

 

 

 

Жук, Т.
Сім’я з особливою дитиною [Текст] / Т. Жук // Справи сімейні. — 2017. — № 4. — С. 26-27.
Мова: Українська     Шифр: 159.922.76
Детальніше

 

 

 

 

Ковбасюк, Тетяна
Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти [Текст] / Тетяна Ковбасюк, Лариса Яценюк // Нова педагогічна думка. — 2020. — № 3 (103). — С. 85-88. — Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).
Мова: Українська     Шифр: 373.064.1-055.52-056.26
Детальніше

 

 

 

Колишкін, О.В.
Корекційна освіта. Вступ до спеціальності [Текст] : навч. посіб. / О. В. Колишкін. — Суми : Університетська книга, 2013. — 392 с.
Мова: Українська     Шифр: 74.5я73     Авторський знак: К60
Детальніше

 

 

 

Мартиненко, І.В.
Комунікативний тренінг для дошкільників з порушеннями мовлення [Текст] / І. В. Мартиненко. — Київ : Літера, 2019. — 120 с. — (Інклюзивне навчання).
Мова: Українська     Шифр: 376-056.264     Авторський знак: М29
Детальніше

 

 

 

Олексюк, Наталія Степанівна
Соціальна підтримка батьків дітей з особливими потребами як актуальна проблеми / Наталія Степанівна Олексюк // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Педагогіка та психологія”. — 2019. — Вип. 2 (10), ч. 2. — С. 63-66. — Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).
Мова: Українська     Шифр: 37.013.42:364-787.2-055.52-056.26
Детальніше

 

 

 

Остролуцька, Л.
Соціально-педагогічні компетенції спеціалістів соціальної роботи з дітьми та молоддю з інвалідністю та їх сім’ями [Текст] / Л. Остролуцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота. — 2017. — № 1 (1). — С. 57-63. — Бібліогр. в кінці ст. (11 назв).
Мова: Українська     Шифр: 364-43-021.321-056.26
Детальніше

 

 

 

Продан, Євген
Організація психологічної допомоги батькам дітей з особливими освітніми потребами [Текст] / Євген Продан // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2019. — № 2. — С. 14-20. — Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).
Мова: Українська     Шифр: 373.091.12:159.9-051]:376.064.1
Детальніше

 

 

 

 

Рашковська, І.
Допомога батькам у вихованні дітей з розладами у поведінці [Текст] / І. Рашковська // Початкова школа. — 2017. — № 5. — С. 46-49.
Мова: Українська     Шифр: 37.018.1
Детальніше

 

 

 

 

Софій, Наталія
Інклюзивні ресурсні центри: канадський досвід та українські реалії [Текст] / Н. Софій // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2015. — № 1. — С. 34-40.
Мова: Українська     Шифр: 74.3
Детальніше

 

 

 

Файермен, О. О.
Соціальна підтримка батьків дітей з особливими потребами [Текст] / О. О. Файермен // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”. Педагогічні науки. — 2022. — № 1 (23). — С. 39-48. — Бібліогр. в кінці ст. (25 назв).
Мова: Українська     Шифр: 364.3-055.52-056.26
Детальніше

 

 

 

 

Ферт, О.Г.
Психологічні особливості міжособистісної взаємодії в інклюзивному середовищі / О.Г. Ферт, Г.І. Ворончак // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). — 2020. — Т. 1, Вип. 16. — 254-266. — Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).
Мова: Українська     Шифр: 376.064.3
Детальніше

 

 

 

 

Хворова, Ганна Михайлівна
Соціально-психологічні технології формування батьківської компетентності щодо дітей з аутизмом: дослідження батьківських характеристик [Текст] / Хворова Ганна Михайлівна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. — 2020. — Вип. 3. — С. 162-169. — Бібліогр. в кінці ст. (11 назв).
Мова: Українська     Шифр: 316.362.1:159.922.76]-055.52-056.34
Детальніше

 

 

 

Якнюнас, Є.Є.
Чинники батьківського стресу батьків, які виховують дитину з розладами аутистичного спектра [Текст] / Є. Є. Якнюнас, Н. Є. Гусак // Психологія та психосоціальні інтервенції. — 2019. — Т. 2. — С. 67-74. — Бібліогр. в кінці ст. (25 назв).
Мова: Українська     Шифр: 159.944.4:616.896-055.52
Детальніше