ФАХІВЦЯМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З МОЛОДДЮ

Науково-методичний відділ Державної бібліотеки України для юнацтва проводить Всеукраїнські соціологічні дослідження та опитування, метою котрих ‑з’ясувати необхідність, значення та важливість певних запитів молодіжного середовища.

Щороку науково-методичний відділ досліджує актуальні теми, які стосуються молоді та професійного розвитку бібліотечних фахівців. З 2001 року було проведено понад 90 досліджень і опитувань. Особливістю досліджень є те, що опитування охоплюють молодь з усіх регіонів України.

Предмет досліджень: актуальні напрями для молоді, котрі потребують кваліфікованої підтримки бібліотечних спеціалістів з різних напрямів діяльності бібліотек України для юнацтва/молоді; способи, методи та засоби надання інформаційно-комунікаційної підтримки, зокрема фахівцям, які працюють з юнацтвом/молоддю.

Об’єкт досліджень: користувачі та потенційні користувачі бібліотек для юнацтва/молоді; працівниці та працівники, котрі працюють з юнацтвом/молоддю.

Основні напрями дослідницької діяльності науково-методичного відділу:

  • здійснення соціологічних досліджень, опитувань з актуальних проблем сучасного юнацтва/молоді;
  • проведення моніторингу молодіжної політики;
  • вивчення та аналіз читацьких інтересів, освітніх настроїв, ціннісних орієнтацій, дозвілля сучасного покоління;
  • професійний та особистісний розвиток бібліотечного персоналу.

Бази досліджень:

  • обласні бібліотеки для юнацтва, молоді;
  • ДБУ для юнацтва;
  • МСМБ «Молода гвардія»;
  • Закарпатська ОБДЮ;
  • Сумська та Чернівецька ОУНБ.

Методи досліджень – аналіз документів, спостереження, онлайн-опитування.

Приєднуйтесь до актуальних опитувань!   Ваша думка важлива!

Переглянути результати соціологічних досліджень державної та обласних бібліотек України, що обслуговують юнацтво та молодь.