ФАХІВЦЯМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З МОЛОДДЮ

Науково-методична робота Державної бібліотеки України для юнацтва здійснюватиметься на основі єдиних принципів: науковості, активності, оперативності та диференційованого підходу.

Керуючись законодавчими та нормативно-правовими документами: Конституцією України, Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Законом України «Про культуру», Законом України «Про інформацію», Законом України «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про основні засади молодіжної політики», Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року», Указом Президента України «Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року», Указом Президента України «Про стратегію людського розвитку», Указом Президента України «Про Цілі сталого розвитку (ЦСР) України на період до 2030 року», визначаємо мету, основні засади, напрями та методи впровадження політики бібліотек України для юнацтва, гарантії участі у формуванні й реалізації, особливості організаційних та правових засад діяльності молодіжних бібліотек.

Головними завданнями науково-методичної робота Державної бібліотеки України для юнацтва є:

  • участь Бібліотеки у розробці програм, концепцій, регламентуючих документів розвитку та інформатизації юнацьких, молодіжних бібліотек України;
  • проведення і координація наукових та експериментальних досліджень;
  • менеджмент мережі бібліотек для юнацтва/молоді та підготовка на його основі оглядових матеріалів, рекомендацій;
  • підвищення кваліфікації в офлайн- та онлайн форматі, перепідготовка кадрів, диференційний підхід, розвиток творчої ініціативи бібліотекарів, систематичність та послідовність.
  • забезпечення впровадження у діяльність бібліотек мережі здобутків бібліотечної галузі, розширення процесу інформатизації бібліотек;
  • сприяння формуванню інтегрованого професійного світогляду, розширення міжнародної співпраці бібліотек, підвищення кваліфікації бібліотечних працівників мережі.

 

07/03

Бібліосвіту – 25!

Бібліосвіту – 25! 25 РОКІВ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ Георгій Саприкін, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Державної бібліотеки України для юнацтва, головний редактор інформаційного вісника «Бібліосвіт» Тетяна Сопова, заступниця директора Державної бібліотеки України для юнацтва, відповідальна редакторка інформаційного вісника «Бібліосвіт» Творча біографія вісника «Бібліосвіт» розпочалася в далекому і мирному 1999 р. Першою публікацією була стаття «Наш час потребує від бібліотекарів мужності», яку підготувала начальниця відділу бібліотек Міністерства культури і мистецтв …

Читати далі
12/02

Національний тиждень читання у бібліотеках України для юнацтва, молоді (огляд заходів 2021 – 2023 років)

Катерина Тишкевич, завідувачка науково-методичного відділу Державної бібліотеки України для юнацтва Ганна Шинкаренко, методист науково-методичного відділу Державної бібліотеки України для юнацтва Традиція проведення Національного тижня читання була започаткована в Україні у 2021 році за ініціативи Українського інституту книги та за підтримки Міністерства культури і цифрової політики. Партнерами події були Українська бібліотечна асоціація, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, ГО «Форум видавців», Мистецький Арсенал. Національний тиждень читання має на меті об’єднати читачів, письменників, …

Читати далі
18/01

Інноваційний потенціал та промоція видавничої продукції бібліотек України для юнацтва, молоді

Катерина Тишкевич, завідувачка науково-методичного відділу Державної бібліотеки України для юнацтва Державна бібліотека України для юнацтва здійснює підготовку методико-бібліографічних видань «Видавнича діяльність обласних бібліотек України для юнацтва, молоді». Необхідно відзначити значне зростання кількості видань, які надійшли до Державної бібліотеки України для юнацтва (ДБУЮ). Цей тенденційний ряд, перш за все, пояснюється деякими чинниками, серед яких особливо варто відзначити: зміни у запитах користувачів та фахівців бібліотек, тобто надані видання відображають реальні потреби та інтереси читачів, що …

Читати далі
25/12

Науково-практичний консультаріум для шкільних бібліотекарів

6 грудня 2023 року в рамках НАЦІОНАЛЬНОГО ТИЖНЯ ЧИТАННЯ на базі Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася зум-конференція з підвищення кваліфікації бібліотекарів та педагогів-організаторів шкіл м. Києва Координатор заходу: Оксана Матвійчук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітнього лідерства Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, куратор курсів бібліотекарів загальносередньої освіти. У заході взяла участь Катерина Тишкевич, завідувачка науково-методичного відділу Державної бібліотеки України для юнацтва. Тема доповіді: …

Читати далі
15/12

Мобільний застосунок bibliotime як онлайн-сервіс бібліотек україни для юнацтва, молоді

УДК 021.65:027.625 Катерина Тишкевич  Державна бібліотека України для юнацтва (Україна, Кив), науково-методичний відділ, завідувачка, здобувач Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, https://orcid.org/0000-0003-0273-4887, tyshkevych2012@gmail.com АНОТАЦІЯ У дослідженні розкрито сутність та можливості мобільного застосунку BiblioTime (авторська розробка – Т. К.) як онлайн-сервісу надання послуг користувачам бібліотек для юнацтва, молоді. У роботі розглянуто мобільний застосунок BiblioTime як ефективній інструмент вироблення у користувачів бібліотек України для юнацтва, молоді практичних навичок щодо формування інформаційно-бібліотечного простору. Охарактеризовано теоретичні і практичні дослідження розвитку бібліотек в системі …

Читати далі