ФАХІВЦЯМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З МОЛОДДЮ

Юнацтво/Молодь – це перспективність, енергійність і продуктивність суспільства, стратегічний ресурс української нації. Поряд із старшим поко-лінням сучасна молодь несе відповідальність за розвиток та майбутнє України, за історичну та культурну спадщину свого народу.

Державна молодіжна політика в Україні є пріоритетним напрямом діяльності держави, що здійснюється в інтересах молодої людини, суспільства, держави з урахуванням можливостей України, її економічного, соціального, історичного та культурного розвитку.

Державна молодіжна політика, спрямована на створення правових, економічних та організаційних умов, гарантій для самореалізації індивідуума, а також розвитку молодіжних об’єднань, рухів та ініціатив; на формування у молодого громадянина патріотизму й поваги до історії та культури української нації.

Молодіжна політика української держави реалізується за ініціативи та підтримки установ та інституцій різного рівня. Крім того, активними учасниками та творцями молодіжної інфраструктури є бібліотеки для юнацтва/молоді.

Мережа бібліотек України, що обслуговують юнацтво та молодь, нараховує 16 обласних бібліотек для юнацтва, 3 обласні бібліотеки для молоді (Дніпропетровська ім. М. Свєтлова, Тернопільська, Рівненська), Закарпатську обласну бібліотеку для дітей та юнацтва, а також бібліотеки-філії, юнацькі відділи, абонементи, кафедри та групи.

Державна бібліотеки України для юнацтва є методичним, консульта-ційним, координаційним, аналітичним центром мережі обласних бібліотек України для юнацтва/молоді. Користувачі обласних бібліотек мають можливість користуватися безкоштовно Інтернет-центрами, бібліотечними електронними базами даних, методико-бібліографічними матеріалами.

Молодь має можливість брати участь у різних заходах, комплексних програмах, роботі клубів за інтересами, любительських об’єднаннях та молодіжних студіях.

Фахівці бібліотек для юнацтва/молоді підвищують фаховий рівень на форумах, конференціях, семінарах, практикумах та майстер-класах.

Започатковано:

  • Академія «Мистецтво керівника», метою навчання є розгляд та впровадження пріоритетних напрямів організації культурного закладу, парадигма лідерства, комунікаційно-інформаційні аспекти діяльності керівника;
  • на підтримку молодих бібліотечних фахівців «Бібліотечний вишкіл юного фахівця», дерозглядаються питання професійної майстерності, креативних індустрій та інноваційних заходів щодо підтримки молодих бібліотечних фахівців;
  • Всеукраїнський круглий стіл «Національно-патріотичні ідеї молоді. Державні символи України».

Серед партнерських зв’язків слід відзначити співпрацю з молодіжними центрами в усіх регіонах України. Фахівці з бібліотечної справи пройшли навчання за програмою «Молодіжний працівник».

На базі обласних бібліотек для юнацтва/молоді створюються молодіжні об’єднання та студії.

Сторінка, буде корисною фахівцям з напрямів:

  • робота з молоддю;
  • проблематика читання молоді;
  • програма актуальних соціологічних досліджень/опитувань та їхні результати;
  • онлайн-консультацій щодо роботи з молоддю;
  • ефективна допомога молоді в отриманні якісно-корисної інформації;
  • підтримка творчих ініціатив молодих українців.