PRO навички майбутнього

Кожен випускник навчального закладу, розмірковуючи над своїм майбутнім, перш за все вирішує, яку професію йому обрати. І в цей особливий період  життя підлітків доречною буде допомога в оволодінні навичками самостійного вибору майбутньої професії.

У сучасних умовах необхідно виховувати конкурентоспроможну особистість, яка б мала не тільки високий інтелектуальний розвиток, а й ще була б психологічно підготовлена до нашого динамічного сьогодення.

Оновлений перелік навичок, важливих для успіху в 2025 році від Світового економічного форуму, що проходить в швейцарському місті Давос, змушує замислитись про те, чи готує сучасна школа до такого майбутнього.

Топ навичок для успіху в 2025 році:

  • аналітичне мислення та інноваційність;
  • активне навчання та навчальні стратегії;
  • комплексне вирішення проблем;
  • критичне мислення та аналіз;
  • креативність, оригінальність та ініціативність;
  • лідерство і соціальний вплив;
  • використання, моніторинг і контроль технологій;
  • проектування технологій та програмування;
  • стійкість, стресостійкість та гнучкість;
  • аргументованість, вирішення проблем та генерування ідей.

Із метою допомогти учням зорієнтуватися у світі сучасних професій, здійснити професійне самовизначення з урахуванням психолого-індивідуальних  особистісних властивостей, ознайомити учнів із сучасними техніками пошуку роботи та найпоширенішими підходами до її пошуку, розкрити особливості працевлаштування в сучасних умовах, розвивати бажання знайти своє місце у світі професій, самостійно й осмислено планувати, коригувати, реалізовувати перспективи свого професійного кар’єрного розвитку відділ читальних залів пропонує переглянути віртуальну виставку. Чекаємо  вас в бібліотеці, де ви знайдете ще багато цікавих видань .

 

Крокуємо до успіху: ранкові зустрічі [Текст] : [навч.-метод. посіб. / уклад. Н.Б. Ларіонова та ін.]. — Харків : Друкарня Мадрид, 2018. — 114 с.

 Анотація

Посібник містить загальні теоретико-методичні характеристики проведення ранкових зустрічей, дидактичний матеріал (вправи, прийоми тощо) для проектування цього компонента гуманістично спрямованого освітнього процесу, моделі ранкових зустрічей тематичних тижнів/днів, розроблені вчителями початкових класів Луганської області.

Матеріали посібника можуть бути використані вчителями початкових класів, студентами педагогічних спеціальностей, спеціалістами методичних центрів/кабінетів.

 

 

Моя майбутня професія [Текст] : зб. тренінгових занять / уклад. І.О. Каштанова. — Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2017. — 216 с.

Анотація

Збірник тренінгових занять спрямований на активізацію інтересу учнів до самостійного та свідомого вибору майбутньої професії на основі індивідуальних властивостей, нахилів, здібностей та вимог до сучасного ринку праці.

На тренінгових заняттях учні отримують свій власний досвід, набувають комунікативні навички, самостійність, упевненість у собі, наполегливість, стійкість до стресів тощо.

Тренінгові заняття пропонуються для учнів 10-11-х класів, які цікавляться проблемою вибору майбутньої професії. До занять можуть залучатися вчителі та батьки, які будуть безпосередньо учасниками групи разом з учнями.

Збірник стане у нагоді соціальним педагогам, психологам, класним керівникам, учителям та усім небайдужим до правильного вибору майбутньої професії.

 

 

 Обираємо професії типу “людина – людина”, “людина – знакова система”, “людина – художній образ” [Текст] : навч. посіб. / [В. І. Доротюк, Ф. Г. Левченко, В. В. Рогоза та ін.]. — Київ : Конві Прінт, 2019. — 112 с.

Анотація

Змістовне наповнення посібника сприяє професійному самовизначенню, особистісній самореалізації учнів в улюбленому виді діяльності для сфер життєдіяльності людини: “людина – людина”, “людина – знакова система”, “людина – художній образ”.

Розділи посібника ознайомлюють школярів із психолого-педагогічними особливостями старшокласників, формуванням їх професійних намірів та інтересів; із найбільш поширеною класифікацією професій за Є. Клімовим. На сторінках посібника учням відкриються особливості професій типу “людина – людина”, “людина – знакова система”, “людина – художній образ”, зокрема, такі відомості як історія професій цих типів, мотиви вибору професій та їхні види за вищевказаними типами з професіограмами.

Призначений для використання вчителями під час організації навчальної діяльності учнів 10-11 класів, шкільними психологами та особами, які мають на меті визначитися із професією.

 

 

Обираємо професії типу “людина – природа”, “людина – техніка” [Текст] : навч. посіб. / [В. І. Доротюк, Ф. Г. Левченко, В. В. Рогоза та ін.]. — Київ : Конві Прінт, 2019. — 112 с.

Анотація

Змістовне наповнення посібника сприяє професійному самовизначенню, особистісній самореалізації учнів в улюбленому виді діяльності для двох сфер життєдіяльності людини: “людина – природа”, “людина – техніка”.

Розділи посібника ознайомлюють школярів із психолого-педагогічними особливостями старшокласників, формуванням їх професійних намірів та інтересів; із найбільш поширеною класифікацією професій за Є. Клімовим. На сторінках посібника учням відкриються особливості професій типу “людина – природа”, “людина – техніка” зокрема, такі відомості як історія професій цих типів, мотиви вибору професій та їхні види за вищевказаними типами з професіограмами.

Призначений для використання вчителями під час організації навчальної діяльності учнів 10-11 класів, шкільними психологами та особами, які мають на меті визначитися із професією.

 

 

Планування й розвиток професійної кар‘єри учнівської молоді у системі професійно-технічної освіти [Текст] : навч. посіб. / [С.В. Алєксєєва, Л.М. Єршова, Д.О. Закатнов та ін.]. — Житомир : Полісся, 2018. — 186 с.

Анотація

У посібнику проаналізовано теоретичні основи створення системи консультування з професійної кар’єри, мотиваційні основи кар’єрного розвитку сучасної особистості, методичні засади використання педагогічних технологій у процесі підготовки учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до планування й розвитку професійної кар’єри, розкрито особливості застосування педагогічних технологій стосовно розвитку кар’єрної компетентності учнівської молоді.

Призначений для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, працівників навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, викладачів і студентів закладів вищої освіти, аспірантів і докторантів.

 

 

Біденко, С.
Книга юного підприємця [Текст] : 9 детальних планів своєї справи для підлітків / С. Біденко, І. Золотаревич. — Харків : Основа, 2019. — 144 с.

 Анотація

Ця книга – важливий крок підлітка в організації власної прибуткової справи. Адже в ній йдеться про реальні способи заробітку, даються корисні поради щодо подієвого плану створення своєї справи. Книга юного підприємця допоможе організувати свою роботу та роботу команди; знайти спільну мову з партнерами, замовниками, клієнтами; відстежувати доходи і витрати; зрозуміти, як влаштований великий і маленький бізнес, і головне: заробити свої власні перші гроші. Створювати та розвивати свою власну справу це цікаво! Переконайся в цьому сам!

 

 

Коваленко, М. А.
Неформальна освіта [Текст] : довідник-порадник для дорослих / М. А. Коваленко, О. Е. Ломоносова, Г. М. Швороб. — Херсон : Олді-Плюс, 2020. — 120 с.

Анотація

Цей довідник є порадником для тих, хто розуміє, що успішність у професійній діяльності – це відповідальність його компетенцій вимогам ринку праці, роботодавців; для тих, хто має мотив до безперервного навчання впродовж усього професійного життя, для кого навчання й пізнання стають стилем життя; для тих, хто бажає залишатися серед 5 % найбільш затребуваних фахівців у своїй організації, галузі. Це порадник й для організаторів неформальної освіти населення, для всіх, хто переймається питаннями успішної діяльності фахівців у економіці, що швидко змінюється й висуває для них нові високі вимоги.

 

 

Мельникова, І. М.
Соціально-педагогічні тренінги [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. М. Мельникова, Д. С. Бєлоглазенко. — Київ : Вид. Лисенко М.М., 2016. — 146 с.

Анотація

Компетентність сучасного викладача – це опанування на достатньо високому рівні професійною діяльністю, здібність не тільки проектувати, а й вдосконалювати як власну педагогічну майстерність, так і професіоналізм своїх студентів і магістрантів. У навчально-методичному посібнику представлені розробки групових занять навчального курсу «Тренінг професійної компетентності». Матеріали було підготовлено та використано для творчих заліків у 2010-2015 навчальних роках.

Зміст посібника спрямовано на поглиблення у магістрантів теоретичних та практичних знань і вмінь використовувати тренінгові технології, формування власного стилю інноваційної діяльності.

 

 

Морзе, Н. В.
Навички наукового спілкування з використанням технології Wiki [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Морзе, Л. О. Варченко-Троценко. — Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2017. — 152 с.

Анотація

У посібнику викладені основні засади створення Wiki-орієнтованого навчального середовища для організації співпраці учасників освітнього процесу, охарактеризовано особливості Wiki-технології та її використання в освітньому процесі, подано модель організації Wiki-орієнтованого навчального середовища. Описано принципи організації співпраці учасників освітнього процесу у Wiki-орієнтованому навчальному середовищі, розглянуто шляхи впровадження проектної методики на основі Wiki-орієнтованого навчального середовища, висвітлено можливість використання Wiki-порталу як засобу відкритої презентації результатів освітньої діяльності науково-педагогічних працівників та студентів, застосування Wiki-порталу для організації відкритих навчальних курсів.

 

 

Слотер, А. -М.
Між двох вогнів. Чому ми досі обираємо між роботою та сім‘єю [Текст] / А. -М. Слотер ; пер. з англ. В. Рудич. — Київ : Наш формат, 2018. — 280 с.

 

 

 

 

 

 

 

Сухенко, Т. В.
Як обрати професію майбутнього [Текст] : посібник з профорієнтації для молоді віком від 13 до 80 / Т. В. Сухенко. — 2-е вид., допов. та переробл. — Харків : Фоліо, 2019. — 96 с.

 Анотація

Цей методичний посібник є результатом п‘ятирічного досвіду тренінгів з вибору професії. У ньому пропонується покроковий алгоритм, що пояснює, як розширити знання людини про себе і про світ професій для того, щоб зробити усвідомлений професійний вибір. Численні коучингові питання у виданні дозволяють читачеві крок за кроком шукати відповіді і всередині себе, і ззовні.

Книжка стане у нагоді підліткам, студентам, психологам, тренерам, вчителям, батькам, а також усім тим, для кого є актуальним питання зміни професії або напряму діяльності. Видання може використовуватися і як посібник для самостійної роботи, і як методичний матеріал до тренінгу.

 

 

Троян-Яскот, А.
Як стати кимось [Текст] / [А. Троян-Яскот] ; пер. з пол. М. Пушкарук ; [іл. М. Камлер]. — Харків : Талант : Юнісофт, 2020. — 160 с. — (Порадник підлітка). — Авт. вказаний над вих. дан.

 Анотація

Як вибрати найкращу професію? Що робити, коли не знаєш, чим хочеш займатися? Як відкрити у собі таланти?.. Ця книга розповість, як йти до своєї мрії. Познайомить з найцікавішими професіями та історіями відомих людей, які довели: все неодмінно вийде, головне, сильно того прагнути! Читай, пробуй і будуй своє майбутнє!

 

 

 

Чирчик, С. В.
Професійна підготовка дизайнерів інтер‘єру: теорія, методика, практика [Текст] : монографія / С. В. Чирчик. — Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2017. — 464 с.

Анотація

У монографії висвітлені теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх дизайнерів інтер’єру. Проаналізовано процес становлення та розвитку системи дизайн-освіти в Україні і світі. На основі виявлених особливостей змісту професійної підготовки дизайнерів інтер’єру освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” запропоновано концептуальну модель такої підготовки, статистичні методи діагностики якості вищої освіти, проведено апробацію та оцінку ефективності запропонованих теоретичних положень у процесі підготовки студентів у вищому навчальному закладі. Для науково-педагогічних працівників, викладачів вищих навчальних закладів за напрямком “дизайн”, студентів та аспірантів.

 

 

Шиделко, А.  В.
Профорієнтація і профвідбір: аксіологічні аспекти [Текст] : навч. посіб. / Шиделко А. В. . — Львів : ЛьвДУВС, 2017. — 140 с.

Анотація

Навчальний посібник розкриває проблему підготовки молодої особистості до вибору професії ґрунтуючись на аксіологічних аспектах. Висвітлено: поняття цінностей та ціннісних орієнтацій у контексті професійних преференцій особистості; класифікацію цінностей та їх функції; духовні цінності та професійне самовизначення; вплив гендерних стереотипів на професійні преференції молоді; конститутивні аксіологічні принципи вибору професії особистістю; професійне самовизначення молодої особистості; роль аксіологічних складових у профорієнтації та самовизначенні; освітні ціннісні орієнтації молоді; оптимізацію й інтенсифікацію процесу навчання відповідно до демократичних цінностей суспільства; зміст професійно значущих якостей майбутнього фахівця; аксіологічні чинники у професійній підготовці фахівців; ціннісні орієнтації як складової формування майбутнього фахівця; результати емпіричного дослідження (професії типу «людина – людина»). Подано практичні рекомендації: глосарій, порадник для особистості щодо вибору професії, урок із профорієнтації для учнів старших класів: «Ґендер і професія»; діагностичний інструментарій щодо визначення цінностей та ціннісних орієнтацій; народознавство у профорієнтації тощо.