Про бібліотеку

Важлива складова успіху Бібліотеки – це Люди, які в ній працюють та забезпечують всі процеси, щоб в її Просторі було комфортно, її Послуги були затребуваними, її Ресурси були доступними, її Партнерства були дієвими. На власні очі побачити цікавинки та дізнатися більше про роботу відділів ви можете під час екскурсії бібліотекою.

Відділ є координатором діяльності відділів з питань комплектування фондів,
науково-методичним центром з питань комплектування для бібліотек України, що
працюють з молоддю.
Відділ формує ресурсну документну базу бібліотеки з метою задоволення освітніх,
пізнавальних, професійних та дозвіллєвих інтересів молоді, систематичне її поповнення традиційними та нетрадиційними носіями інформації, здійснення повного, науково-обгрунтованого і оперативного комплектування  фонду  бібліотеки.

У 2004 р. за базове було обрано програмне забезпечення «УФД Бібліотека»,
створене на основі сучасних технологій і стандартів обробки та передачі інформації, яке забезпечує комплексну автоматизацію основних виробничих циклів бібліотеки.
Для забезпечення якісного комплектування фонду створено відповідний
довідковий апарат:

 •  картотека «Замовленої літератури та виконаних замовлень»;
 •  картотека «Докомплектування фонду»;
 •  перелік видавництв, книжкових магазинів та інших видавничих закладів з їх
  адресами та телефонами.

У роботі відділу активно використовуються можливості комунікації та мережі
Інтернет. За допомогою цих засобів отримуються прайс-листи, електронні каталоги, каталоги передплати періодичних видань, надсилаються замовлення на літературу в видавництва, книготоргові фірми і організації, ведеться ділове листування з колегами і партнерами.
При відділі комплектування активно функціонує обмінний фонд, який дає
можливість поліпшити комплектування бібліотек України, що обслуговують юнацтво та молодь.

В 2013 року відділ розширив свої функції. Зокрема, за розпорядженням
Міністерства культури України бібліотека активно приєдналась до виконання Державної програми «Українська книга». Відділ відповідає за отримання видань, включених до Державної програми і передбачених для поповнення фондів мережі юнацьких бібліотек, розподіл між обласними бібліотеками для юнацтва та своєчасну передачу адресатам.

Зав.відділом: Ковтун Тетяна Петрівна

Варіант 1: Відділ формування документно-інформаційних ресурсів
Варіант 2: Відділ формування документно-інформаційних ресурсів

Відділ функціонує з перших днів роботи бібліотеки (1975р.).
Відділ є координатором діяльності з питань звірки фонду відділів фондоутримувачів з електронним каталогом, науково-методичним центром з питань систематизації та організації каталогів для обласних  бібліотек України для юнацтва.
Це – зв’язуюча ланка між носіями інформації, які одержує бібліотека та
користувачем.
Основним завданням відділу обробки є ефективне управління документами
бібліотеки, забезпечення швидкого і легкого доступу до них, удосконалення системи довідково-бібліографічного апарату.
З 1998 року розпочато створення електронного каталогу в бібліотечній програмі
Ірбіс. З 2004 року бібліотека перейшла на програмне забезпечення УФД «Бібліотека», яке забезпечує комплексну автоматизацію основних виробничих циклів бібліотеки.
На 1.01.2020 року електронний каталог бібліотеки налічує понад _______ назв
документів. До його складу входять такі види видань, як книги, брошури, ноти, видання образотворчого мистецтва, відеокасети, CD та DVD.
Сьогодні працівники відділу забезпечують:
– аналітико-синтетичну обробку документних ресурсів: систематизацію та
каталогізацію;
–  створення інформаційного продукту каталогізації – повного набору основних та
додаткових карток для системи традиційних каталогів та картотек;
– якісне ведення електронного каталогу бібліотеки, поповнення бази данних (БД)
новими надходженнями та ретровиданнями;
–  надання інформації про нові надходження на сайт бібліотеки.

Варіант 1: Відділ обробки та каталогізації документів
Варіант 2: Відділ обробки та каталогізації документів

Відділ забезпечує організацію та збереження бібліотечного фонду, вдосконалює якісний склад основних фондів та активізує їх використання.
На сьогодні склад фонду становить біля 150 тис. примірників. Окрім книжкових
видань у відділі зберігаються  аудіовізуальні, образотворчі матеріали, CD, DVD,
відеокасети, ноти, грамплатівки  з усіх галузей знань.

У фондах відділу зберігаються  документи, які відібрані до Державного реєстру
національного культурного надбання. 
Один з найстаріших документів датується 1886 роком, це:
MacDonald, G. What’s mine’s mine: Vol. 1 Текст/D.G Mac.-London,1886.-308p.

В фондах відділу  відокремлено колекцію документів з  автографами. Протягом
багатьох років гості бібліотеки – письменники, художники, відомі діячі культури і
мистецтв дарували свої видання. Серед них є книги  О.Гончара, М. Сингаївського, Р. Іванченко, М. Поповича, Д. Луценка, М.Сома, Б.Олійника, К. Мотрич та ін.

Бібліотека має оригінальну колекцію книг-мініатюр, які є кращими зразками
поліграфічного мистецтва.

 • Найменший  документ  – книжка-крихітка  форматом 50 ммX60 мм: це:  Советские спортсмены на Олимпийских играх: XIII зимние Олимпийские игры, Игры XXII Олимпиады, Лейк-Плэсид-Москва, 1980.-М.:Физкультура и спорт, 1981.-508с.:ил.
 • Найбільший за форматом документ 630 мм X400 мм – Авдеенко А. Харьков. – Х.:
  Харьковский городской благотворительный фонд Ю.Сапронова, 2009.-110с.:ил.

Відділ розміщено у 2-х приміщеннях за адресами:
– просп.Голосіївський, 122 (головне приміщення),
– просп. Голосіївський, 86/1.
У головному приміщенні розташовано ядро фонду (близько 15 тис.прим.) – це
довідкова, навчальна література (на допомогу вчителям, студентам, школярам ) та література, яка користується підвищеним попитом серед користувачів.

Саме цій відділ забезпечує для читачів послугу міжбібліотечного абонементу, або МБА. МБА – форма бібліотечного обслуговування, заснована на взаємному використанні бібліотечних фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек.

Варіант 1: Відділ збереження та використання документних ресурсів
Варіант 2: Відділ збереження та використання документних ресурсів

Запрошую здійснити цікаву подорож у світі книги!

Саме для тебе завжди відкритий доступ до книжкових полиць, де ти знайдеш фантастику і детективи, літературу української «нової хвилі», а також галузеву і навчальну літературу.

Фонд відділу містить понад 19 тисяч зібрань документів

 • консультаційна допомога при виборі літератури;
 • резервування документів;
 • послуга «Сімейний формуляр»;
Варіант 1: Відділ абонементу
Варіант 2: Відділ абонементу

Відділ виконує повний комплекс роботи з періодичними виданнями:

 • комплектування фонду відповідно до читацьких вимог та задоволенню навчальних та дозвіллєвих потреб користувачів,
 • каталогізацію та обробку періодичних видань,
 • повне та оперативне бібліотечно-бібліографічне обслуговування
 • довідкове консультування користувачів,
 • організацію виставок друкованих видань та
 • проведення масових заходів.

У відділі кумулюється основний фонд періодичних видань бібліотеки:
– газетний фонд;
– фонд вітчизняних та іноземних журналів та видань, що продовжуються з усіх
галузей знань: природничих наук та історії, права та економіки, політики та фінансів, філософії та релігії, педагогіки та психології, техніки та сільського господарства, охорони здоров’я та спорту. Також у фонді є комплекти літературно-художніх журналів для широкого кола читання користувачів.

Періодичні видання — унікальне джерело інформації. Завдяки таким властивостям як розповсюдженість, систематичність, доступність та легкий пошук матеріалів періодичні видання довгий час були найбільш оперативним джерелом інформації з усіх галузей науки, культури, виробництва.
Тим, хто бажає бути успішним у різних починаннях, володіти сучасною та науковою інформацією, слід звернутись до відділу періодичних видань.

У читальному залі періодики для користувачів організовано відкритий, вільний доступ до друкованих видань та інтернет-ресурсів.

У відділі функціонує зона правової інформації на базі інтернет-
ресурсу rada.gov.ua, де можна ознайомитися із законопроектами, Законами України (з усіма найновішими виправленнями та доповненнями), нормативними документами та діяльністю Верховної Ради України в електронному вигляді.

Також до уваги користувачів представлено друковані періодичні видання в галузі юридичних наук.

Варіант 1: Відділ періодичних видань
Варіант 2: Відділ періодичних видань

У 1992 році за Британським благочинним проектом «Book Aid»   бібліотека отримала близько 5 тисяч (неадаптованих) видань англійською мовою. Саме ця подія та зростаюча потреба молоді у вивченні іноземних мов  стали поштовхом до створення спеціалізованого відділу – відділу літератури іноземними мовами.
За роки існування відділу тут вдалось зібрати багатогалузевий фонд на
різноманітних носіях інформації відповідно профілю, що налічує близько 15 тисяч
документів. Це художня, навчальна, довідкова література, видання з природничих та суспільно-політичних наук, техніки, мистецтва, літературознавства більше, ніж 30 мовами світу.
Нашими партнерами та спонсорами тривалий час були Французький Культурний
Центр, бібліотека Гете-Інституту, Британська Рада в Україні, інформаційний центр США «American House», Канадська Фундація Українських Студій з Торонто, Японська Фундація в м. Києві, Представництво Європейського Союзу в Україні.
На сьогодні ми підтримуємо зв’язки з Французьким Культурним Центром та
Українсько-Японським Центром.
Сприяння вивченню іноземних мов – одне з головних завдань відділу літератури
іноземними мовами.
Не розчарувати читача в його сподіваннях, задовольнити його інформаційні
потреби, зробити доступною для нього інформацію – саме на це  спрямована діяльність відділу.
Для наших користувачів – широкий вибір видань іноземними мовами на допомогу
освіті та самоосвіті, для дозвілля і творчості.

Варіант 1: Відділ літератури іноземними мовами
Варіант 2: Відділ літератури іноземними мовами

В цьому спеціалізованому структурному підрозділі бібліотеки, який був створений в 1986 році, працюють креативні, творчі, завзяті фахівці.
За роки  роботи  відділ накопичив значну кількість інформаційних джерел з різних
напрямків  світового та вітчизняного мистецтва: живопису, музики, декоративно-
ужиткового, театрального мистецтва, кіно тощо. Це не лише книги і періодичні видання, але й аудіо-, відеозаписи (у загальній кількості – понад 18 тис. одиниць зберігань), що є інформаційною основою організації різноманітних заходів.
Традиційними стали:

 • зустрічі з працівниками музеїв, письменниками, художниками, акторами, представниками видавництв, майстрами народної творчості;
 • відбуваються майстер-класи,
 • презентації художніх виставок,
 • творчі акції тощо.

Саме з метою долучення  молоді до світу мистецтва, в 2005 році  був створений
проект «Молодіжна вітальня «Живе спілкування», в рамках якого відбуваються
інтерактивні заходи різного тематичного спрямування, які сприяють змістовному
спілкуванню та приємному дозвіллю, під час яких відвідувачі отримують відповіді на  питання: «Що таке мистецтво?», «Як виявити в собі творчі здібності?», «Як
сформувати естетичний смак» тощо.
Відділ мистецтв веде активну виставкову діяльність. Екпозиції, які представляють
книги, художні альбоми, ноти, аудіо-, відео документи розкривають багатства фонду.
Одним із головних напрямків діяльності є робота з творчо-обдарованою молоддю.
Так, у Виставковій залі «Палітра натхнення»  в рамках проекту «Арт-кемп або
творчий розвиток особистості» експонуються художні виставки відомих сучасних
художників і початківців, які спонукають молодь до самореалізації та творчості.

На основі репертуару нотних збірок у відділі  створена  База даних назв і текстів
українських народних пісень «Пісенний віночок».

Активна  діяльність відділу стала жвавою завдяки творчій співпраці із:

 • Музеєм видатних діячів української культури;
 • Музеєм театрального, музичного та кіномистецтва;
 •  Київським міським товариством охорони пам’яток України;
 • Київським інститутом  музики ім. Р. Глієра;
 • Київським державним інститутом декоративно-прикладного мистецтва ім.
  М. Бойчука;
 • Редакціями журналів: «Кіно-Театр», «Личности», «Українська культура»;
 • Еко-майстернею Upcycler.
Варіант 1: Відділ мистецтв
Варіант 2: Відділ мистецтв

Цей відділ розташовано за адресою просп.Перемоги, 60, з його назви можна передбачити, що тут  ви зможене знайти необхідну інформацію в читальному залі, а також взяти книги додому на абонемент.

Читальний зал комплектується документами на різні смаки та уподобання.
Зорієнтований передовсім на юнацьку аудиторію, а також на викладачів, педагогів,
молодих підприємців. Містить навчальні та довідкові видання з економіки, філософії,
права, природничих наук. Абонемент пропонує світову та українську класику, твори
сучасних авторів: детективи, фантастику, науково-популярну літературу з різних галузей знань.
Документи сектору абонемента видаються користувачам додому.
Довідково-бібліографічний апарат  відділу дає повне уявлення про фонд бібліотеки і дозволяє користувачеві за допомогою бібліографа замовити документ з будь-якого її відділу.

Коли ви шукаєте документи в електронному каталозі, звертайте увагу на поле розподілу примірників.

Наприклад:

“Місце знаходження” говорить, що один примірник видання є за адресою головного приміщення (ЦБ), а інший – за адресою філії.  Тож, якщо вам зручно працювати з документами саме в цьому відділі, і ви побачили в електронному каталозі місце знаходження “Філія”, то приходьте за розкладом роботи бібліотеки.

Зверніться до бібліотекаря, якщо ви бачите, що потрібний вам документ є у фонді та розподілений у фонди головного приміщення, якщо ми маємо достатню кількість примірників, бібліотекар замовить ці документи, щоб надалі ви могли працювати з ними в цьому читальному залі.

Якщо документ, якій ви шукаєте ми маємо в одному екземплярі, то запрошуємо до головного приміщення.

Також у складі відділу працює сектор інтернет-послуг, якій обслуговує користувачів Інтернет-центру.

Ви можете відвідати Інтернет-центр, попередньо записавшись особисто або за телефоном (044) 456-8181

У складі відділу працює Пункт європейської інформації, відкритий 2015 р за проектом “Все про Європу: Читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках”

Варіант 1: Відділ комплексного обслуговування користувачів
Варіант 2: Відділ комплексного обслуговування користувачів

Завдання відділу полягають у створенні,  підтримці онлайн-ресурсів Бібліотеки, а також у пошуку і опробуванні  інновацій з подальшим поширенням  досвіду серед бібліотечних фахівців.

Опікуємося  роботою одного з  Інтернет-центрів бібліотеки за адресою: просп. Голосіївський, 122.

Розробляємо  методичні поради.

Проводимо  лекції, тренінги, курси.

Допомагаємо співробітникам та відвідувачам бібліотеки в освоєнні інформаційних технологій.

Завідуюча відділом: Виноградова Людмила Григорівна (e-mail: rer@gmail.com)

Керівник – заступник директора з інформаційних технологій: Тетяна Олексіївна Якушко (e-mail: yakushko@4uth.gov.ua)

Розташування відділу:  Інтернет-центр (м. Київ, просп. Голосіївський, 122; тел.: 044 257 86 27)

Варіант 1: Відділ роботи з електронними ресурсами
Варіант 2: Відділ роботи з електронними ресурсами

Завдання відділу полягають у забезпеченні стабільної роботи  інформаційних систем бібліотеки.

Опікуємося комп’ютерною технікою  бібліотеки.

Налагоджуємо стабільну роботу програмного забезпечення.

Допомагаємо співробітникам та відвідувачам бібліотеки в освоєнні інформаційних технологій.

Керівник – заступник директора з інформаційних технологій: Тетяна Олексіївна Якушко  (e-mail: yakushko@4uth.gov.ua)

Розташування відділу: Інтернет-центр (м. Київ, просп. Голосіївський, 122;  тел.: 044 257 86 27)

Варіант 1: Відділ технічної підтримки інформаційних систем
Варіант 2: Відділ технічної підтримки інформаційних систем